Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotók: Homa Ildikó és Fodor GyörgyMilyennek látja az egyház és a civil társadalom a megszentelt életet Romániában? témával közös képzési napokat tartottak a Női, valamint a Férfi Szerzeteselöljárók Országos Konferenciája október 13–16. közötti soros közgyűlése keretében. Az összejövetelnek, amelyen részt vett Florentin Crihălmeanu, a romániai püspökkari konferenciának a megszentelt élet intézményeiért felelős püspöke, illetve a témában meghívott világi szakemberek – szociológusok, szociális munkások – a jezsuiták kolozsvári Manréza lelkigyakorlatos központja adott otthont.

Amint Marius Taloş országos jezsuita elöljáró hangsúlyozta, ezzel a találkozóval elkezdődik a 2014–2016 között megvalósítandó hároméves önvizsgálati időszak. Az országos szeminárium keretében a résztvevők különböző megközelítésekből, csoportos, illetve plenáris üléseken beszéltek a romániai szerzetesi életről. Nyomatékosították többek között, hogy a nagyszámú vegyes házasságban élő hívek érdekében, de ezen túlmutatóan is, elengedhetetlenül fontos a párbeszéd a keresztény egyházak, valamint az egyház és a világi társadalom között mind Romániában, mind Európában. Ennek eredményességét elmélyült imádsággal Istentől kell kérni, és kitartó, személyes és közös munkálkodással kell mindenkinek hozzájárulnia.

Alois Fechetm, a iaşi-i egyházmegyében a megszentelt élet intézményeiért és a hivatásokért felelős püspöki helynök hangsúlyozta: „Sok jót köszönhet az egyház és a társadalom a szerzeteseknek, akiket semmi sem akadályozhat meg abban, hogy hirdessék a szeretet, az irgalmasság és a megbocsátás üzenetét.”


Emilian Cătălin, a moldvai Szent Józsefről nevezett Minorita rendtartomány provinciálisa, a szerzetes elöljárók konferenciájának elnöke emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa nemrég találkozott a szerzetesrendek legfőbb elöljáróival. Beszédében nyomatékosította, hogy a megszentelt életnek prófétai jelként kell jelen lennie. Egyesek szerint úgy tűnik, hogy Európában „haldoklik” a szerzetesi élet. Ellenkezőleg, jelenlegi állapotában is sok jót biztosít – mondotta a szentatya. Ennek szellemében a konferencia több tagja (Antonio Prestipino sarutlan kármelita, Sárközi Sándor piarista, Jurja Ermil bazilita, Stănică Mátyás aradi minorita) kihansúlyozta, hogy az elsorvadás feletti sopánkodás helyett egy új jövőként kell tekinteni a szerzetesi életre. Ezért napjaink követelménye a tennivalók „fürkészése” és a rendi karizmák hatékony értékesítésével megvalósítandó „ébredés”. Ghiurca Vincenţiu iskolatestvér javasolta a világiakkal közös összejöveteleket, azok bevonását az elöljárói konferenciák egyes szakbizottságaiba is. Az összejövetelen elhangzott: nagyobb jelenlétet kell biztosítani a világi sajtóban, jobban megismertetni a társadalommal a szerzetesi közösségek sajátos munkásságát, áldásos szolgálatát.  

Az együttlét során megemlékeztek arról is, hogy húsz éve alakult meg a Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Országos Konferenciája, amelyet kezdetben tíz elöljáró alkotott, és amelynek mára huszonnégy, az országban működő szerzetesrend, illetve kongregáció elöljárója vagy képviselője a tagja, 348 szerzetespap és testvér képviseletében.

Fodor György piarista konfráter, tiszteletbeli titkár