Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 18. szám, 2012. április 29.

Aktuális

A szakadékok és a szakadások korát éljük. Nevezzük ilyen-olyan válságnak – mindegy. A lényeg az, hogy emiatt sokszor gyanútlanul és minden rossz szándék nélkül elbeszélünk egymás feje fölött.

Könnyen megtörténhet ez ma, a hivatások vasárnapján is (ami – hogy tisztázzuk – kifejezetten a papi hivatások könyörgő napja, a szerzetesi hivatások világnapja február 2-án van).

Szeretünk ezen a téren is összemosni és szétszakítani. Ezeken a vasárnapokon sokszor mintha önkéntelenül is védekeznének a papok: bocsánat, hogy létezünk, mert valójában minden hivatás hivatás – nehogy a hívek sértve érezzék magukat… Pedig itt volna a helye a tanúságtételnek, az információadásnak: kicsoda a pap a mai egyházban, a mai társadalomban? Nem elméletileg, hanem a gyakorlatban. Erre a kérdésre nem lehet azonban teljes választ adni addig, amíg nem mérjük fel, kicsoda a hívő ember, és kicsoda a kereső – vagy egyáltalán csak az ember a mai világban. Muzeális képekkel ma már nem boldogulunk…

Panoráma


Negyedik alkalommal tar­tották meg április 20–22-én az erdélyi főegyházmegyei kreativitás vetélkedőt Marosvásárhelyen, ezúttal a misszió éve tematikával: erről kellett szólnia minden versenyműnek. A szemlélő a verseny során beleláthatott a múlt misszióiba, de a napjainkban megélt küldetésről is szó esett.

A vetélkedő ötletét 2009-ben az egyházmegye millenniuma alkalma adta, így próbálták a hivatalos ünneplések aktív szereplőivé tenni a szervezők a diákokat is. Az Erdély-szerte, elsősorban katolikus, de más felekezetű diákoknak meghirdetett versenyre szinte 400 diák érkezett Maros, Kolozs, Hargita, Kovászna, Fehér megyéből, a Hunyad megyeiek rajzaikat postán küldve vettek részt a vetélkedőn. A versenyzőknek nemcsak a száma duplázódott a korábbi évhez képest, hanem több versenykategóriát is kiírtak számukra a szervezők, így a tehetség minden formája megnyilatkozhatott, változatos kreatív képességeket csillogtathattak meg a diákok. A 12 versenykategória közt volt a korábbiakban megszokott színdarab bemutatása, éneklés, tánc, sportvetélkedő, rajz- és plakátverseny, irodalmi alkotás, volt lehetőség humoros monológot előadni, szavalni, zenélni, először volt fotó- és rövidfilmpályázat. A versenyzők teljesítményét szakértők értékelték, díjazták. A részt vevő diákok minden kategóriában életkoruknak megfelelő korcsoportokban versenyeztek, így is díjazták őket. A szervezők nagyjából 300 díjat osztottak ki a vasárnap délelőtti ünnepélyes díjkiosztón. A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia szervezésében, dr. Tamási Zsolt koordinálásával a marosvásárhelyi és körzeti hitoktatók, a katolikus osztályba járó, a szervezésben segítő diákok jól összehangoltan dolgoztak együtt, így zökkenőmentes volt a vetélkedő. A más megyékből érkezők számára változatos kulturális programot biztosítottak, így a vakáció utolsó napjait a pluszmunkára vállalkozó diákok és kísérő tanáraik igazán hasznosan és kellemesen töltötték.

Panoráma

Ezzel a címmel tartotta meg április 20–21-én IV. teológiai konferenciáját a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola (SIS) és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának Pasztorálteológiai Intézete. Sokat ígérő és igencsak aktuális volt ­A tanúságtétel kihívásai alcím­­ és a meghívóban szereplő kérdések is: Mit jelent tanúskodó egyháznak lenni?, Hogyan tudjuk vállalni missziós küldetésünket a mai társadalmunkban?, Az új evangelizáció szükségessége és távlatai. Aktuálisak nemcsak azért, mert a főegyházmegye pasztorális tervének a misszió az ez évi témája, hanem egyházunknak a mai társadalomban való helykeresése szükségszerűségéből adódóan is.

Panoráma

Április 15-én rövid, nehéz betegség után Marosvásárhelyen elhunyt M. Petronella, Gáspár Mária mallersdorfi ferences nővér. Petronella nővér 1930. április 29-én született Szárhegyen. Nyolc lánytestvérével együtt nőtt fel. Édesapja szabó volt, a családnak ugyanakkor volt egy gazdasága is. Annak a vágyának, hogy szerzetesnővér lehessen, már kezdettől nagy akadálya volt az, hogy 1948-ban a rendeket hivatalosan feloszlatták. Beöltözésére 1955-ben került sor titokban és csak szimbolikusan a gyulafehérvári püspöki kápolnában. A szabályos noviciátus már nem volt lehetséges. Kapcsolatot tartott az akkori területi elöljáróval, S. M. Krizosztoma nővérrel.

Panoráma

Életünk sokszor hasonlít a Jeruzsálemből távolodó tanítványokéhoz. Tulajdonképpen önmaguk elől menekültek, de csalódottságuk leplezésére a közelmúlt eseményeit emlegetve próbálták felejteni, ami reményvesztettségüket okozta. Az Úr Jézus melléjük szegődött, hogy igazolja a megváltás eseményeinek létjogosultságát, s közben rávezette őket megajándékozottságuk felismerésére. Ez a találkozás megváltoztatta viselkedésüket: a félénk emberek örvendezőkké váltak, többé már nem hallgattak arról, amit láttak és hallottak (ApCsel 4,20). Nekik is lélekben fel kellett dolgozniuk az Úr feltámadásának csodáját, de a kegyelem segítségével sikerült, mert igehirdetőkké váltak egészen életük feláldozásáig.

Panoráma

Sepsiszentgyörgyön immár hatodik éve megemlékeznek a nemzetközi roma napról (április 8.), amikor a világon mindenhol különböző programokon a roma kultúra és történelem kerül előtérbe. Április 19-én egész napos rendezvénysorozatot szervezett a Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi kirendeltsége közösen az Amenkha Egyesülettel, partnerségben a polgármesteri hivatallal, a Pro Nobis Egyesülettel, a MUKKK kulturális és ifjúsági egyesülettel, a Vöröskereszttel és más szervezetekkel. Volt szekeres felvonulás az Őrkőről az Olt híd irányába (az Oltba dobott koszorúk a cigányok vándorlását jelképezi), romatáncos villámcsődület a Százlábú Gyermek Táncegyüttes részvételével a Szabadság téren. Majd levetítették Vörös T. Balázs A falon túl című filmjét a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. Este pedig gálaműsorra várták az érdeklődőket a Szakszervezetek Művelődési Házában, majd roma táncházzal zárult a nap. Kosztándi Teréz, a szentgyörgyi Caritas munkatársa elmondta, a roma nap célja, hogy „biztosítsanak egy olyan alkalmat, amikor a szentgyörgyi roma közösség fel tudja vállalni saját identitását, büszkék arra, hogy romák, és ezt meg tudják mutatni a város lakosságának. Ugyanakkor a szentgyörgyi lakosság is nyerjen betekintést az ő életükbe, értékeikbe.”

Panoráma

Csíkszeredában, a Millenniumi templomban tartották az irgalmasság vasárnapja előtti szombaton a felcsíki egyházi kórusok idei és egyben XVIII. találkozóját. A rendezvényen tizenkilenc énekkar két-két kórusművel mutatkozott be.

Bíró János, a csíksomlyói kórus vezetője kérdésünkre válaszolva elmondta: az előadásokkal nem versenyeznek, a találkozó mégis elsősorban megmérettetés. „Fontos számunkra, mert látjuk, hogy a részt vevő kórusok hogyan énekelnek. Jó dolog a kollégákkal is találkozni, sokat tanulhatunk egymástól, és azt hiszem, hogy ez a lényege az ilyen találkozóknak.”

Panoráma

Találkoztak az önkéntes beteglátogatók 

Gajdos Zsuzsa debreceni klinikai lelki gondozó tartott előadást április 21-én, az önkéntes beteglátogatók képzésének e havi találkozóján. Az egyházmegyei beteglátogatói kör a Szent János apostol és evangélista plébánián gyűlt össze, ahol Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens felvezetője után Gajdos Zsuzsa beszélt a „segítő” személyiségéről, a kapcsolatok lélektanáról, valamint jó és rossz emberi tulajdonságokról az irgalmasság tükrében.

Panoráma

Keresztirány-találkozó Csíksomlyón 

Április 13–15. között tartottuk a Keresztirány immár negyedik alkalommal szervezett Regionális Találkozóját Csíksomlyón, a Hotel Sal­va­torban a Keresztirány Ifjúsági Szolgálat, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség és az Áradat Egyesület közös szervezésében. A találkozó célja, hogy Erdély különböző településein élő közösségek tudjanak egy helyen találkozni, ismerkedni és kapcsolatokat építeni egymással és Istennel. A találkozón közel 150, 12-20 év közötti fiatal vett részt, rajtuk kívül pedig jelen voltak a helyi közösség és a Keresztirány munkatársai. Több mint 30 településről érkeztek résztvevők, a legtávolabbiak Aradról és Nagyváradról. A fiatalok a csíksomlyói ferencesek vendégházában és a Szent István Kollégiumban voltak elszállásolva.

Panoráma

Találkoztak az ifjúsági csoportvezetők 

Április 13–15. között került sor a tavaszi csoportvezető-képzőre Nagyszokondon, ahol a szatmári egyházmegye huszonhárom plébániájának ifjúsági csoportvezetői gyűltek egybe „Krisztus barátai” mottó alatt. A rendezvény célja volt lehetőséget adni a fiatalok közösségben megvalósuló lelki töltekezésére és támpontokkal szolgálni a plébániai szerepvállalásuk, valamint a nyári táborok szervezése fölött való elgondolkodásra.

Panoráma


„Menjetek tehát, és tegyétek tanítványommá mind a népeket.” Máté evangéliumából ezt az idézetet választották a szervezők az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok idei országos találkozójának, immár a tizennegyediknek a mottójául.

Az első nagytalálkozót a székelyudvarhelyi közösség kezdeményezte. Akkor 120-an gyűltek össze. Egy év kimaradt a találkozók sorából, utána néhány évig Csíkszeredában, majd Sepsiszentgyörgyön tartották, mondta el kérdésünkre Bajcsi Tibor sepsiszentgyörgyi szervező. A találkozók iránt olyan sokan érdeklődnek, hogy immár harmadik éve a csíkszeredai sportcsarnok a helyszín. Ezúttal másfél ezren érkeztek azzal a céllal, hogy együtt imádkozzanak és a misszió évében együtt elmélkedjenek hivatásukról. A rendezvényt élőben közvetítette a Mária Rádió, internetes honlapukon öt országból figyelték a közvetítést, tudtuk meg a szervezőtől. „Lévén, hogy plébániai imacsoportok tagjairól van szó, találkozóinkkal mindig arra törekedtünk, hogy minél mélyebb harmóniában legyünk az egyház szándékával, tanításával. Ezért is választjuk a pasztorációs év mottóját mindig rendezvényünk mottójául. A húsvétot követő fehérvasárnap gyűlünk össze, mert az isteni irgalmasságról szeretnénk tanúságot tenni. Sajnos a mai keresztények egy kicsit eltávolodtak a krisztusi tanítástól. Szóban mondunk dolgokat, viszont a tetteink nem igazolják. Ezen szeretnénk mi változtatni. Öt-hat felekezetből járnak e közösségekbe, mindenki megmarad saját egyházánál. Az egység, az őszinte összefogás, amit a Szentlélek pünkösdkor megvalósított, úgy érezzük, hogy ismételten szükséges. Ezt szorgalmazzuk folyamatosan már több mint 18 éve, Sepsiszentgyörgyön ez így működik” – mondta Bajcsi Tibor.

Kitekintő


Vannak divatszavak, amelyeket emlegetni kell, ha a jelenkor társadalmi problémáinak meghatározásával próbálkozik valaki. Ezek a kulcsszavak pedig többek között a szekularizáció, globalizáció, értékválság és a nők egyenrangúvá válása. Közhelyek. Kevesebbszer említik talán azt, hogy mi mindent felejtettünk el hagyományainkból, ha úgy tetszik, nagyszüleink, dédszüleink tudásából, s amíg vissza kell tanulnunk ezeket, nem jut idő egyéni fejlődésre, az utánunk következőknek továbbadni sincs mit. Márpedig tudni a női és férfi „dolgokat”, valóságokat csupán lehetőséget jelent a szabad döntésekhez. Debrecenben már több éve a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek által vezetett és fenntartott Boldog Terézia Feminine Studies Szakkollégium olyan szimpóziumokat szervez, ahol a női örökségről, lehetőségekről és szerepekről esik szó. Ez év április 13–15. között a Fanni hagyományai (2008), az ihletett nő (2009), az érzékeny szívű nő (2010) után a nő mint közvetítő került a tartalmas hétvége középpontjába.

Kitekintő

Ezzel a címmel és tematikával került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán (Magyar Irodalomtudományi Intézet) működő Lelkiségtörténeti Műhely 5. konferenciájára Piliscsabán, április 13–14-én.

Az évente, mindig a húsvét utáni hétvégén megrendezett konferencia egy folyamatosan zajló, tudatos és módszeres kutatómunka nyilvános fóruma, ahova évről évre a Kárpát-medence különféle egyetemeiről és kutatóhelyeiről (így a kolozsvári BBTE Bölcsészkaráról is) érkeznek előadók, akik a meghirdetett témakörben valamivel hozzá tudnak járulni a magyar lelkiségtörténet különféle területeinek feltárásához, értékeinek érvényesítéséhez. Eddig – az első helyzetfelmérő indítás után – a kora újkori énekköltészet, az imádságirodalom, a társulati élet feltérképezése történt meg ökumenikus szellemben és interdiszciplináris perspektívában: a konferenciákon minden évben katolikus és protestáns témákkal jelentkező kutatók egyaránt részt vettek: irodalomtörténészek, művészettörténészek, könyvtári és levéltári kutatók, történészek, néprajzkutatók – talán a teológiai és teológiatörténeti érdeklődés a vártnál kisebb, de a témával foglalkozók közül többen képesek érvényesíteni a teológiai szempontokat is.

Egy falat a léleknek

• Különféle életállapotok, hivatások vannak. Valójában mindegyik Krisztusban gyökerezik, belőle táplálkozik. Úgy éli meg mindenki a hivatását, életállapotát, ahogyan megéli a Krisztushoz való tartozását.

• Vegyél elő egy lapot és oszd két részre egy vonallal. Címként az egyik részre azt írd, hogy „Hiteles”, a másik részre pedig azt, hogy „Hiteltelen”. Nézd meg, hogy a te életedben mi az, ami hiteles, és mi az, ami képmutatás.

Útjelző

IV. parancsolat (11. rész) 

A család kimeríthetetlen téma, sokkal többet lehet írni róla, mint amit én az előbbiekben megpróbáltam. Összefoglalóul megérintek ismét néhány témát, amelyeket a legfontosabbnak tartok.

Érdekes, hogy az állatok világában csak élettani kapcsolatok vannak a szülők és kicsinyeik között. Abban a pillanatban, mihelyt megszűnik a kicsinyek ráutaltsága életadóikra, mindjárt véget ér köztük minden kapcsolat. Az állat többé nem ismeri meg szüleit, mert nincs szüksége rájuk. Mivel az állatnak nincs lelke, nincs se hála, se szeretet nála.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mi különböztet meg egy katolikus iskolát a többi líceumtól? Mit tud adni egy katolikus iskola? – szegezik nekem a kérdést több iskolahirdető körúton a nyolcadikos diákok. Erre azt szoktam felelni, hogy a tantárgyak szempontjából nincs igazán nagy különbség, kivéve a teológiai tantárgyakat: ó- és újszövetségi szentírástudomány, morálteológia, egyháztörténelem, egyházművészet. A katolikus líceum azonban a tanulás mellett odafigyel a diák emberi és lelki fejlődésére is. Megtanít arra, hogyan válhatsz mások számára értékes emberré és az egyházban tudatos, felnőtt kereszténnyé. Egy embert nem csak a tudása tesz értékessé, hanem a jelleme is, valamint viszonyulása az őt körülvevő világhoz.

Pitypang

Volt egyszer egy festőnő, akinek akkora szája volt, mint egy csűrkapu. Egész nap csak liccs-loccs, locsogott, ficcs-feccs, fecsegett, tiki-taka, zakatolt. Festett és beszélt, festett és beszélt, le nem állt a keze, be nem állt a szája. Minden képet, élményt, amit látott, amit megélt, el akart mesélni, le akart festeni. Azt hitte, a világ így válik számára megismerhetővé, biztonságossá, ha a saját szája ízére mondja, saját képeibe belefesti. A nagy lárma miatt, amit maga körül csapott, kevesen viselték el a társaságát, képeit kevesen vásárolták.

Pitypang

Kedves ministránsok! Az egyház ma, jó pásztor vasárnapján a papi hivatásokért imádkozik.

Már sokatok számára ismerősek Izajás próféta szavai. Bizonyára e szavak hallatán nemegyszer éreztetek belső indítatást arra, hogy az Úr szolgálatába álljatok. Ezt teszitek mindannyiszor, ha az oltárszolgálat után a hétköznapok színes világában elkötelezett keresztény fiatalokként vagytok tanúságtevői az evangélium üzenetének. De ha Krisztus az ő szorosabb követésére: papi szolgálatra szólít benneteket, engedelmeskedjetek a meghívó szeretet egyesítő erejének.

Hírek, hirdetések

Módosul a Fölszállott a páva verseny jelentkezési határideje, bővülnek a jelentkezési feltételek

Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza március 28-án hirdette meg a Fölszállott a páva népzenei és néptánc vetélkedőt. A visszajelzések alapján és a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők biztosítják néhány olyan népzenét-néptáncot kedvelő és művelő szólista, illetve együttes számára is a részvételi lehetőséget, akik az eredeti kiírásnak megfelelően nem nevezhettek volna be a versenybe. A nevezéseket az új kiírásnak megfelelően április 30-ig lehet beküldeni. Az új feltételek szerint a felső életkor határa megemelkedett és egységesen 35 évre változott. A nevezéseket többek között az egynemű együttesekre (így énekegyüttesekre) kiterjesztett népzenei kategóriákra is be lehet nyújtani.