Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 18. szám, 2016. május 1.

A 21. század embere nagyon sokat foglalkozik az idővel: próbálja meghatározni, lelassítani, időt nyerni. A kijelentései is állandóan erre utalnak. Az idő rohan. Időre van szükségem. Nagyon kevesen vannak, akik képesek megtapasztalni az időtlenséget. Ha boldog vagy, repül az idő. „Jé, már este van!” Aki nagyon boldog, számára az idő nemcsak „repül”, hanem meg is szűnik, s egy olyan dimenzióba kerül, ahol nincsenek órák. Nincs holnap. Tegnap sincs, mondja Müller Péter. Ha az időben, a megszokott kerékvágásban valami változás lép fel – nyári/téli időszámítás, katolikus/ortodox húsvét/pünkösd eltérő időpontjai –, jelentkezik az „időzavar” vagy „időcsavar”. Az idő mérésének matematikája kész „időrejtvény”. Hatvan másodperc van egy percben, 60 perc van egy órában, 360 nap (60×6) egy évben (néhánnyal kiegészítve)… A napnak 12 nappali és 12 éjszakai órája van, 12 hónap van egy évben. Csupa szám, számítás… Rendben a rendezetlenség…

Hogy lehet, hogy máskor van a nyugati és a keleti húsvét/pünkösd?

Panoráma

A csíksomlyói kegyszobor arcaMájus a Szűzanya hónapja. Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe. Mindkét alkalom arra buzdít, hogy elgondolkodjunk azon, mit jelentenek számunkra e kedves személyek. A mennyei és a földi édesanya iránti szeretetünk, tiszteletünk és hódolatunk miként jut kifejezésre életünkben?

Isten különös kegyelme Szűz Máriát választotta szent fia földi édesanyjának, mindazok édesanyjának, akik hisznek benne, elfogadják és követik Jézus Krisztus tanítását. A májusi ájtatosságokon különösképpen a Szűzanyához fordulunk, a lorettói litánia örökszép szavaival kérjük őt – Istennek szent anyját, az isteni kegyelem anyját, a szeretetre méltó anyát… –, hogy legyen szószólónk szent fiánál; oltalma alá menekülünk, kérjük, hogy ajánljon, mutasson be bennünket szent fiának…

Az egyház, a hívek ragaszkodó szeretetének és tiszteletének jele, hogy templomaink jelentős hányadát az ő tiszteletére szentelték: Gyümölcsoltó Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, Havas Boldogasszony, Nagyboldogasszony, Szűz Mária királynő, Kisboldogasszony, rózsafüzér királynője, Magyarok nagyasszonya, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása…

Panoráma

A temesvári egyházmegye vendége volt április 23–24-én dr. Miguel Maury Buendía érsek, a Szentszék nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. Temesvári látogatásakor a pápai nuncius felkereste Lukijan Pantelić budai szerb ortodox püspököt és Temesvár román ortodox érsekét, Ioan Selejan bánsági metropolitát.

Itt tartózkodásának első napján a pápai nuncius Szent György, a dóm védőszentje ünnepén a temesvári székesegyházban mutatott be szentmisét, amelyre az egyházmegye több plébániájáról érkeztek lelkipásztorok és hívek. A liturgián részt vett dr. Nicolae Robu temesvári polgármester, Molnár Zsolt RMDSZ parlamenti képviselő, Jose Miguel Viñals Ariño temesvári spanyol tiszteletbeli konzul. Bevezetőjében Roos Márton püspök üdvözölte a magas rangú vendéget, akit a Szentszék tavaly decemberben nevezett ki romániai állomáshelyére. Homíliájában a pápai nuncius megköszönte a baráti meghívást és fogadtatást, majd kiemelte: Az irgalmasság szentévében legyünk hálásak, köszönjük meg Istennek mindazt a jót, amellyel megajándékoz. A nagyvilágban végmenenő eseményeket szemlélve Temesvár lakosai irigylésre méltó helyzetben vannak, hiszen ez a történelem folyamán sokat megélt város több nemzetiség békés együttélésének,  együttműködésének köszönhetően fejlődik. Ez a tény még nagyobb hangsúlyt kap, ha a kontinensünkön zajló konfliktushelyzeteket tekintjük – fogalmazott dr. Miguel Maury Buendía nuncius.

Panoráma

Kolozsváron rendezték meg idén a magyar nyelvű Országos Ökumenikus Vallás Olimpia döntőjét, amelyre 108 diák jutott tovább az ország 13 megyéjéből. A versenyt a tanügyminisztérium évente megszervezi a római katolikus, református és unitárius egyházzal együtt, e felekezetekhez tartozó VII–XII-es diákok számára.

Az április 21–24. között tartott verseny fő helyszíne a János Zsigmond Unitárius Kollégium volt, ahol a megnyitó, a dolgozatírás és -javítás, a kulturális programok zajlottak. A rendezvény csütörtökön délután 4 órakor ünnepi megnyitóval kezdődött az unitárius iskola Dávid Ferenc imatermében.

Panoráma

Fekésházy Kinga elnök köszönti az erdélyi nőtársaitA 25 éves KALÁSZ képviselői az erdélyi katolikus nők találkozóján

Régi vágya teljesült a ma­gyar­országi Katolikus Asszo­nyok-Lányok Szövetsége, azaz a KALÁSZ vezetőségének azzal, hogy részt vett az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete április 11–13-i lelkigyakorlatán, és köszönthette erdélyi nőtársait.

Panoráma

Modern világunkban évente hatmillió ötévesnél fiatalabb gyermek hal éhen, hét emberből egy éhesen fekszik le minden este, és a világ három leggazdagabb emberének vagyona több, mint a föld negyvennyolc országa teljes évi bevételének összege. Az öt kontinensen működő Máltai Szeretetszolgálatok tevékenysége igencsak szükségszerű. A szervezet mottója: A hit védelme és a szegények szolgálata.

Panoráma

A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány Szent Imre Társulata először képviselte passiójátékát a 32. EuróPassió kongresszuson Lengyelországban, ahol lengyel, magyarországi, romániai, szlovén, olasz, katalán, angol, belga, német, osztrák, holland, francia passiójátékok küldöttségeivel találkoztak.

A tapasztalatcsere során sokféle szenvedéstörténetbe nyertek betekintést, mindez aláhúzta: jó, amit csinálnak, ne adják fel, nincsenek egyedül. Bemutatókat, videókat, képeket, illetve helyi élő passió-előadást láttak. Képekben ők is bemutatták passiójátékuk szereplőit, a fiatalokat.

Panoráma

Szent György, a cserkészek védőszentjének emléknapja előtt egy nappal, április 23-án rendezték meg a Csík-körzeti cserkésznapot, melyet idén a 104. sz. Ady Endre- és a 126. sz. Kájoni János-cserkészcsapatok szerveztek.

A rendezvény a csíksomlyói kegytemplomban imával, majd a templom előtti téren zászlófelvonással, keretmesés bevezetővel indult. Ezt követően a cserkészek, illetve az újoncok korosztály szerint, három útvonalon, akadálypályán keresztül juthattak el a székelyek szent hegyére, a csíksomlyói nyeregbe, ahol különféle közösségi játékokat játszottak (kötélhúzás, méta, labdajáté­kok stb.), illetve ismerkedhettek a karikás ostor és íjászat fortélyaival.

Egy falat a léleknek
  • Az ember saját maga természete ellen lázad.
  • Már nem tudjuk, hogy ki az ember. Azért nem, mert az ember levált Teremtőjéről. Ennek következménye, hogy az ember elvetette saját természetének igazi törvényeit, ami nem csoda, hisz azok számára már amúgy is esetlegessé váltak.
  • Az embernek a Teremtőről való leválása elhomályosítja a teremtésre vetett tekintetét is. Elhomályosulva, megvakulva a technológia és az önnön látszólagos sikerei által, a világ eltorzult formává lett a szemében.

Hírek, hirdetések

Felvételi a gyulafehérvári kisszemináriumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2016/2017-es tanévben induló IX. osztályának 28 helyére olyan fiúk számára, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2016. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Előszeretettel várják azok jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet szeretnének szerezni, vagy – egyszerűen – katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. (A kántorképzés opcionális, jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre – az iskola keretén belül – a IX. osztályos tanulmányok megkezdése után; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – helyben, hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok/ingek mosásával-vasalásával – mindössze évi 1600, azaz havonta kevesebb mint 200 lejért).