Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotó: Kedves TiborIncze Benjamin címzetes esperes, nyugalmazott plébános Csíkmenaságon született 1938. március 10-én, Gyulafehérváron szentelte pappá Isten szolgája Márton Áron püspök 1966. április 17-én. Papságának 50. évfordulóját Csíksomlyón, a kegytemplomban ünnepelte április 16-án. Papi jelmondata: „Számomra az élet Krisztus, a halál nyereség… Semmi el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,31–39)

Az irgalmasság kapuján áthaladva közel ötven egyházi méltóság vonult be a kegytemplomba, hogy a Mária-kegyszobor lábánál az aranymiséjén az ünnepelttel együtt adjanak hálát. A szentmisét Tamás József püspök celebrálta, a liturgiát a székely ruhás kórus színesítette, a Mária Rádió élőben közvetítette.

A szentmise elején Jaku­binyi György érsek köszöntőlevelét olvasták fel, kiemelve az ünnepelt hivatásához való hűségét és főpásztori áldását küldte rá. Incze Benjamin segédlelkészként Csíkcsicsón, Csíkszépvízen, Csíkszentmiklóson és Baróton teljesített szolgálatot, plébánosként pedig Homoródkarácsonyfalván, Varságban, Zetelakán.

Az ünnepelt hálatelt szívvel mondott köszönetet a jó Istennek, hogy Az irgalmasság szentévében aranymiséjét ünnepelheti, megemlékezett testvéreiről, szüleiről, családtagjairól, akik nyugdíjaséveiben befogadták, Márton Áronról püspökről, aki felszentelte. Elmondása szerint Jézus Krisztus oltalmát érezte papi életében, naponta megtapasztalta jóságát, megerősítő kegyelmét. Kiemelte, hogy búcsúval jár a szentmisén való aktív részvétel, hogyha a pápa szándékára is imádkozunk. A jelenlevőkkel megosztotta az eddig bemutatott szentmisék számát: a mostani a 24 620. volt.

A szentmise homíliájában Tamás József püspök a hálára fektette a hangsúlyt. Hálát adni az eltelt ötven évért, amelyben Isten részesítette Béni atyát, megköszönte a bátorságot, amellyel szolgálta Istent a kommunizmus nehéz éveiben is, az eddigi munkát, amit ebben a hivatásban vállalt; a hűséget, a kitartást, amellyel szolgálta embertársait. Befejezésként kívánta, hogy tovább tudja sugározni Isten fényét az emberek felé.

Az ünnepségen részt vettek a zetelaki cserkészek, akiknek a csapatát hosszú ideig vezette, és a magyarországi, erdélyi Házas Hétvége képviselői is. Incze Benjamin plébános érdeme, hogy Erdélyben Magyarországról meghonosodott a Házas Hétvége-mozgalom.

Ad multos annos!