Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A gyulafehérvári szeminárium elöljárói és növendékei április 15–17. között Hivatások hétvégéjén vettek részt a nagyváradi, temesvári és szatmári egyházmegyék különböző plébániáin.

Idén újdonság volt, hogy a jó Pásztor vasárnapját megelőző napokban nem a gyulafehérvári főegyházmegyében tettünk tanúságot meghívásunk lényegéről, hanem meglátogattuk itt tanuló testvéreink egyházmegyéit, elöljáróinkkal egyetemben. E napokon alkalom adódott megismerni a plébániai közösségeket, lelkiségi csoportokat, beszélgetni betegekkel, idősekkel, tanúságot téve akár hittanórák, akár szentmise keretében elhangzott gondolatok által, bátorítva azokat a zsenge hajtásokat, akik valamikor szárba szeretnének szökkenni. Az összesen 48 kispap 16 plébániát/közösséget látogatott meg, hármas csoportokban. Plébániák egyházmegyénként:

Temesvári egyházmegye (15 szeminarista): Resicabánya, Arad-belváros, Arad-Mikelaka, Lugos, Temesvár-Józsefváros. Ugyanakkor Temesvár különböző plébániáin celebráltak szentmisét elöljáróink is: Korom Imre rektor, Diósi Dávid vicerektor és András István prefektus.

Nagyváradi egyházmegye (18 szeminarista): Margitta, Érmihályfalva, Tasnádszántó, Kárásztelek, a Nagyváradi Caritas Catolica, valamint a Vár-Lak Egyházmegyei Ifjúsági Központ. A péntek este kezdődő programon részt vett mind a 18 kispap, amely keretében a hívó szót követni vágyók kérdéseire igyekeztek választ adni, imádságos, családias légkörben (utóbbiról a beszámolót ld. a 9. és 12. oldalon).

Szatmári egyházmegye (15 szeminarista): szatmárnémeti Szent család Plébánia, Nagybánya, Szinérváralja, Nagykároly, Kaplony.

Minden találkozás, kirándulás, beszélgetés és mosoly megerősítés és tükör volt mind­annyiunknak. Megtapasztalhattuk, hogy készü­letünk célja valóban élő, krisztusi, tele kihí­vá­sokkal és teendővel. A megismerés tehát bőven nyitott távlatot saját magunknak is, de bízunk abban, hogy küldetésünk nem volt hiábavaló.

Köszönettel tartozunk minden szervezőnek, de különösen a plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítottak vallomást tenni arról, amit láttunk és hallottunk! Életük, munkájuk, szavaik, legyenek új életet adók mindörökre!