Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 17. szám, 2011. április 24.

Panoráma

Akik jártak Olaszországban, különösen az örök városban, Rómában, igazat adnak nekem: a Vatikán semmihez sem hasonlítható élmény. Bár a világ legkisebb állama, mégis lenyűgöző. Okos szervezettsége irigylésre méltó, kincseit számba se lehet venni. Látványa olyan, mint szomjas vándornak a víz. Órákon át nem tud betelni szépségével, gazdagságával.

Ám a vatikáni élet a turisták számára a múzeumokon túl a rendszeresen ismétlődő pápai audiencia körül forog. Mi ez? A szentatya – ha nem beteg, ha otthon van – minden szerdán délelőtt fél 11-től 12-ig találkozik a világ minden tájáról odasereglett emberekkel, fogadja jókívánságaikat, köszönti és megáldja őket. Előtte pápamobilján végigmegy a Szent Péter téren levő sorok között, karnyújtásnyira, lehet fényképezni, filmezni Krisztus földi helytartóját. Óriási éljenzés, taps, örömkiáltás szokta kísérni. Ez minden római kirándulás csúcsa, feledhetetlen és életre szóló örök élmény!

Panoráma


A gyulafehérvári székesegyház bejáratától 24 méterre egy valószínűleg 10. századi templom falait fedezták fel a régészek a napokban. Április 15-én sajtótájékoztató keretében tájékoztatték az érdeklődő újságírókat a leletről és annak jelentőségéről. 

A kutatók a római katolikus érsekség tulajdonát képező területen ásva véletlenül bukkantak a meglepő és értékes leletre. Miközben a vár területén útjavítási munkálatalatok zajlanak, emiatt már hónapok óta sártenger és építőtelep a környék, a régészek munkáját váratlan siker koronázta.  A sajtótájékoztatón a szakember, Daniela Marcu Istrate számolt be a munka szakmai részéről. Elmondta, hogy a romok valószínűleg Erdély legrégibb keresztény templomából valók, amely  Hierotheus püspök székhelye lehetett. Hierotheus a 950-es években térítési szándékkal érkezett a vidékre, számára építtethette Gyula fejedelem ezt a székhelyet, miután a püspök Konstantinápolyból visszatért. De a szakember nem zárja ki a Szent István nevéhez köthető alapítást sem, ekkor az 1000. évre datálva a templomépítést.

Panoráma

Egészséges gyerekkel ajándékozta meg Isten a csíkkozmási házaspárt 

„Mi akarjuk ezt a gyermeket” – jelentette ki nőgyógyászának a csíkkozmási S. Mónika, amikor az megfogant gyermekének lehetséges fogyatékosságaira hivatkozva művi vetélésre utasította az első babáját váró fiatalasszonyt. A házaspárnak a passiót kellett megélnie a várandósság ideje alatt, mígnem az új életben, kisfiúkban ragyogott fel számukra Isten dicsősége.

Panoráma

Április 13–14. között a nagyváradi esperességek képviselői Böcskei László püspök vezetésével zarándokúton vettek részt, amely során Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök életnyomait keresték fel.

Panoráma

Szolgálatok feladása Gyulafehérváron

XVI. Benedek pápa szavaival vezetem be írásomat, amely tartalmazza mindazt az elhatározást, amely mindannyiunkat közelebb segít Isten kegyelmét felszítva szívünkbe, hogy Krisztus szolgálatába álljunk. A papi hivatás Isten ajándéka, amelyre mi, kispapok igent mondunk, s szabadon, nyitott szívvel, a lelki érettségre törekedve készülünk a papságra. „Mindnyájan tudjuk, milyen nehéz ma egy fiatalnak keresztényként élni. A kulturális közeg, a média egészen mást kínál, mint a Krisztushoz vezető út.

Panoráma

Április 18-án este a szatmári István téri Szent Miklós görög katolikus templom udvarán jártak keresztutat a város katolikus plébániáinak fiataljai. A kellemes tavaszi estén eltöltött imaóra valódi élményt jelentett az udvart betöltő fiataloknak, akik a mély elmélkedések, a közös ima, a felemelő énekek által gondolatban közelebb kerülhettek a szenvedés csodájához.

Panoráma

Virágvasárnap a Báthory István Líceum katolikus teológiai osztályainak tanulói kivételesen összeszedett, kidolgozott passióelődással örvendeztették meg a Szent Mihály-templomba a délután 6 órai kezdetű szentmise imádkozni jött közösségét.

Panoráma

Tekintettel a jeles évfordulóra – Liszt Ferenc születésének 200., halálának 125. évfordulója van idén – az idei Felső-Háromszéki Kórusfesztivált is ennek jegyében szerveztük meg.

Panoráma

Rendkívüli zenei élményben volt része azoknak, akik április 16-án részt vettek a kolozsvári evangélikus templomban bemutatott Via crucis mű bemutatóján. A szerző, Liszt Ferenc 1876 –1879 között írta vegyes karra, szólóhangokra és orgonára. Előadása alapos felkészültséget és ugyanakkor bátorságot igényel, hiszen ez a remekmű már a szerző egyházzenei reformtörekvéseit tükrözi.

Panoráma

A Gyulafehérvári Főegyházmegye pasztorációs tervéhez igazodik minden évben az Élet a Lélekben plébániai csoportok nagytalálkozójának témája. Az idei találkozót április 30-án (9.30 órától) a csíkszeredai sportcsarnok épületében tartják a fenti szentírási idézettel. Bajcsi Tibor, a sepsiszentgyörgyi közösség vezetője a Vasárnap megkeresésére elmondta: 1994-ben alakult az Élet a Lélekben plébániai közösség a belvárosi plébánián, és jelenleg 80 elkötelezett munkatársa van. Kedd este a Szent József plébánián, szerda este a Krisztus király-templomban tartanak találkozókat. Éppen a virágvasárnap előtti héten fejezték be Csíkszentmártonban a kilenchetes szemináriumot. Sepsiszentgyörgyön és Csíkszentkirályban még folytatódik (a három helyiségben összesen 280-an végezték/végzik).

Panoráma

Nagyböjti lelki nap Csíkszeredában 

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség április 16-án nagyböjti lelki napot tartott a csíkszeredai Szent Kereszt plébánián. A lelki nap témája a hűség volt, amit különböző helyzetek szemszögéből vizsgálgattunk főként Csík környékbeli (Csíkszereda, Csíktaploca, Csíkcsicsó, Csíkmindszent, Csíkszentgyörgy) fiatalokkal együtt, de voltak résztvevők Udvarhelyről, Gyimes­felsőlokról és Árkosról is, utóbbi helységből egy kedves ferences nővér.

Panoráma

Nagybányaiak a debreceni Háló-találkozón 

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni.  Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást,  mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.

(J. W. Goethe)

Közel 150 fiatal vett részt Debrecenben április 8–10. között a IV. Kárpát-medencei Háló Ifjúsági Találkozó és  28. Debreceni Ifjúsági Találkozón, amelyen Nagybányát és egyházmegyénket hatan képviseltük. A találkozó témája  Az én misszióm volt.

Egy falat a léleknek

Jakubinyi György gyulafehérvári  érsek húsvéti körlevele (részlet) 

1972-ben, amikor először jártam a Szentföldön, felfigyeltem görög népviseletben járó öreg zarándokokra, akik egy-egy görög pap vezetésével járták végig Megváltónk szenvedésének és megdicsőülésének földi helyszínét. Megtudtam, hogy ezeknek a ciprusi görögöknek – akik egész életükön át gürcöltek, sok gyermeket felneveltek – a megtakarított kis pénzükből a legolcsóbb zarándoklat befizetésére futotta, s ez nagyon meghatott. Hagyományuk szerint ugyanis csak az a ciprusi görög keleti hívő halhat meg nyugodtan, aki életében egyszer elzarándokolt Üdvözítőnk szülőföldéjére.

Egy falat a léleknek

Böcskei László váradi püspök

Húsvéti szent öröm járja át az egész keresztény világot, amikor most a nyugati és a keleti egyház együtt ünnepli Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét. […] Isten Fiában a jó szembeszállt a gonosszal, az élet a halállal. […] Most már nem reményről vagy beteljesülésre váró ígéretekről van szó.

Egy falat a léleknek

• Szentföldi zarándoklatom alkalmából valaki azt mondta: „Nem érdemes odamenni, úgyis csak egy üres sír van”. Mire én: „Pont ez a lényeg!”

• Történelmi tény, hogy az Úr Jézus ,,szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették”. Tény az is, hogy üres a szent sír, amelyet napjainkban is zarándokok milliói látogatnak meg mint néma tanút, amely tanúja az emberi történelem központi eseményének: a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadásának. Mert az üres sír az életnek a halál fölötti győzelméről tanúskodik.

Útjelző

I. parancsolat (12. rész)

Legutóbb arról írtam, mennyire fontos keresztény életünkben az ima. Ligouri Szent Alfonz írja: „Aki imádkozik, üdvözül, aki nem imádkozik, az elkárhozik!” Tegyük fel a nagy kérdést: szoktál-e rendszeresen imádkozni? Ha nem: mi ennek az oka?

Fiatal vagyok és gondolkodom

A megbocsátás számomra egy olyan dolog, ami ha hiányozna az életemből, nagyon kellemetlenül éreznem magam. Én személy szerint nagyon sokszor bocsátottam meg, de legtöbbször meg sem kellett bocsátanom, mert nem szerettem semmiért megharagudni. Ahol lehetett, mindig a békét próbáltam előtérbe hozni, s nem a haragot. Az ember élete egy olyan átmeneti lét, amiben szükség van a megbocsátásra, viszont ha nem tudunk megbocsátani, akkor nincs is nyugodt életünk. Én a megbocsátásról csak annyit tudok mondani, hogy sokkal jobb így az életem, ha megbocsátok. (Darvas Róbert)

Pitypang

A láthatatlan barátokról (főképp Hálamaláról, akit nem loptak el, csak melege lett) 


Volt egyszer egy kislány, aki akkor érezte legpompásabban magát a bőrében, amikor reggelente odabújhatott apja karjába, beletemethette arcát anyja hosszú, selymes hajába. Szerette szülei illatát, amit a meleg, puha paplan, párna áraszott, a reggeli fényeket, az álmosan ébredező, napot kezdő hancúrozásokat.

Hírek, hirdetések

Kommunió és kommunikáció a jegyespasztorációban

Jegyesoktató képző lesz május 6–7-én a maros­szentgyörgyi plébánián Egy szív, egy lélek címmel. A találkozó célja: megtapasztalni Jézus közelségét, jelenlétét és a közösségi együttlét jézusi módját a kommunió évében; feltárni a katolikus egyház jegyespasztorációjának irányelveit; ismerkedni egymás jegyespasztorációban végzett munkájával, megosztani a megtapasztalt örömöket és nehézségeket.