Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 16. szám, 2015. április 19.

Nagyböjt múltával is kitartok a fogadalmam mellett, és kevesebbet nézem a tévét, inkább rádiózom. A kolozsvári magyar adást hallgatom reggelente: részben egészségügyi okokból is, mert sokkal vidámabban, nyugodtabban és összeszedettebben indulok azóta otthonról. A rádiós hírek kevésbé felkavaróak, agresszívek, nem bombáznak lehetetlen képekkel. Sőt, mivel közszolgálati igényű s nem kereskedelmi jellegű a műsor, igazán közhasznú, a napomat meghatározó információkat kapok.

E rádiós hírek közt hangzott el többször is az elmúlt időszakban a Musai-Muszáj civil kezdeményező csoport neve, a napi programok közt az általuk szervezett rendezvények, villámcsődületek, beszélgetések. Tősgyökeres és meggyőződéses lokálpatriótaként felkeltette a figyelmemet, hogy úgymond alulról szerveződnek Kolozsvár Főterén a többnyelvűség hívei, a jószomszédságért hirdetnek villámcsődületeket. Olyan kezdeményezés is volt, ahol a nyilvános megszólalást vállalók arról beszéltek, mi az, amit a másikban (magyar a románban, román a magyarban), a másik kultúrájában kedvel, értékel, amitől ő maga is gazdagodik. Elhangzott ott magyar részről a márciuskától a miccsig és telemeáig mindenféle, de elhangzott az is, valaki azt értékeli leginkább, hogy a románok megőrizték azt a vallásos húsvéti szokást, hogy ebben az időszakban „Cristos a inviat” – „Adevarat c-a inviat”-tal köszöntik. Érdekes volt magyarként azzal szembesülni, mit értékelnek, kedvelnek bennünk a sokszor ellenségesen szemlélt románok. Mert van ám, amit kedvelnek, talán még irigyelnek is. Igaz, minden viszonyítás kérdése is, de attól azért az átlag magyar kihúzza magát, ha azt hallja: az ő nemzetének munkásait tisztességesebbnek, megbízhatóbbnak, jobb szakembernek tartja „a másik”.

Panoráma

Fotó: Barcsa IstvánA feltámadás örömhírét a székelyudvarhelyiek – ősi hagyományt felelevenítve – a város széleire, valamint a hozzá tartozó szántóföldekig és erdőkig is elviszik a húsvét vasárnap reggelén megtartott határkerülés során – mesélte el kérésünkre Balla Imre segédlelkész, aki a Szent Miklós plébánia hajnali körmenetét vezette. A határkerülők húsvéti énekeket énekelve és rózsafüzért imádkozva járják be útvonalukat, és az útszéli kereszteknél különböző szándékokért imádkoznak: a hit megerősödéséért, jó termésért, a betegekért stb.

A határkerülés elsődleges célja az, hogy a feltámadás örömét, amelyet az éjszakai körmenettel már kivittek a városba, még távolabbra, a munkaterületet is jelentő mezőkre is elvigyék, és eközben elmélyítsék.

Bár reggel hat órakor még mínusz három fok volt, mégis mintegy ötven gyalogos és tíz lovas határkerülő gyülekezett a Szent Miklós-templom előtt. A lovasok az indító áldás és az első, közös útszakasz után elváltak gyalogos társaiktól, hogy az erdők széléig menjenek. A két csoport a város szimbólumának is számító Jézus szíve kápolnánál találkozott újra, hogy ott együtt elimádkozzák a Jézus szíve litániát és visszatérjenek a városba.

Panoráma

Novák Noémi hitoktató gondolatai

Huszonkét éves, egy éve végezte a kolozsvári BBTE didaktikus teológia szakát. Jelenleg vallástanárként dolgozik egy általános iskolában, ahol előkészítő és negyedik osztály közötti diákokkal dolgozik.

A vallás mai társadalmi szerepéről vallja: fontosságát a társadalomban, közéletben azért nem érzékelik, mert az emberek nem ismerik a szabadságban megélt istenkapcsolat szépségét. Az a véleményem és tapasztalatom, hogy a vallás segít szeretettel fordulni az emberek iránt, segít stabil jóságon alapuló kapcsolatok kialakítására. A vallás nagy szerepet játszik egy-egy nehéz élethelyzettel való megküzdésben és a továbblépésben. A vallás a társadalom jobb keze tudna lenni, ha engednénk.

Teológiai képzését azért tartja fontosnak, mert egy helyes istenképet alakít ki az emberben. Segít abban, hogy az ember levetkőzze a vallásos környezetből eredő helytelen felfogásokat, és kialakít egy egészséges meglátást a hitről. A teológia szerintem szabadságot adhat.

Legszebb teológiai egyetemi emléke nagyon személyes: harmadév végén összefoglaló vizsga volt, s aznap volt nagytatám temetése, el akartam érni a temetésre, az írást be kellett fejezni két óra alatt. Ezt az időt nagyon aktívan ki tudtam használni, és akkor éreztem azt, hogy ebben a két órában tényleg hasznát veszem annak, amit és ahogyan tanultam a három év alatt. A vizsga végével éreztem, hogy nem volt hiába a három év fáradozása.

Panoráma

Fotó: Fazakas TiborNagycsütörtökön Szépvízen is szentmisével adtak hálát, hogy Jézus itt maradt velünk. A szentmisében, mint szokás, a Glóriánál megszólaltak a templom harangjai, az orgona és a csengők. Ettől kezdve a húsvéti vigília mise Glóriájáig nem szólt az orgona, nem csengettek a csengők, helyette kelepelőt használtak a szomorúság jeleként, a népi hiedelem pedig mindezt így fejezi ki: a harangok ilyenkor „Rómába mennek”.

Panoráma

Második alkalommal szerveztek ünnepséget a nagykárolyi Stella Maris Integrációs Központban, a nemzetközi roma világnap alkalmából.

A központot látogató gyermekek az ünnepségen megmutatták ének- és tánctudásukat. A kicsik rendszeresen járnak a ház óvodájába, a nagyobbak pedig az iskola utáni foglalkozásokra – előbbiek naponta háromszor, utóbbiak pedig kétszer bent is étkeznek. Jelenleg összesen ötven gyerek kedvezményezett, de bárkit szívesen látnak még, a feltétel azonban, hogy ne kerüljék el az intézményes oktatást, vagyis hogy a nagyobbak az iskolát is látogassák. A foglalkozásokon megoldják a házi feladatokat, de egyházi oktatásban is részesülnek, valamint igény esetén segítik a közösséget a szentségekhez való járulásban – többen a központ révén keresztelkednek meg vagy kötnek házasságot.

Panoráma

Nyugodtan állíthatom azt, hogy a cserkészet szó hallatán sokaknak az első dolog, ami eszükbe jut, az a táborozás – tény, hogy a cserkészmozgalom szerves része, és nehezen tudok elképzelni jobb módot egy jubileum megünneplésére, mint egy olyan, természetben szervezett rendezvényt, ahol a mozgalom apraja-nagyja jelen van. És erre készülünk most is, hisz idén, 2015-ben a romániai magyar cserkészmozgalom a kommunista rezsim utáni újjáalakulásának 25. évfordulóját ünnepli. Eme jeles alkalomra ötévente szoktunk nagyobb rendezvényekkel megemlékezni, ilyenkor szervezzük meg az úgynevezett „nagytáborokat” is.

Egy falat a léleknek
  • A feltámadt Úr Jézus azoknak a kiválasztottaknak mutatta meg magát, akik korábban szoros kapcsolatban voltak vele. De sok esetben ők sem ismerték fel őt.
  • Mária Magdolna kertésznek vélte őt, az emmauszi tanítványok idegen vándornak. De így voltak az apostolok is, akikkel a feltámadt Krisztus együtt evett és ivott, megmutatta nekik kezét és oldalát.
  • Jézus még jóval halála és feltámadása előtt kijelentette: „Amit a legkisebb testvéreim közül is eggyel tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40). Tehát a feltámadt Jézus arca számunkra leginkább úgy jelenik meg, mint azoknak az embereknek az arcvonásai, akikkel találkozunk.

Útjelző

Mária iskolájában 116. 

A Gondviselés azt akarta, hogy az Ószövetségben egyes kiválasztott személyek életükkel előre jelezzék, szemléltessék a Megváltó anyját, nem is annyira saját koruk, mint inkább az utókor számára. Ezek az előképek sokszor a legbensőbb élethűséggel rajzolják elénk a várva-várt asszonyt.

Már mindjárt a teremtéstörténet elején, főképp Évában csodáltuk meg Mária előképét. Tekintsünk e helyről is vissza a kettőjük között fennálló, újabb párhuzamok kifogyhatatlanságára!

Hírek, hirdetések

Előadás a Katolikus Akadémián

A Katolikus Akadémia keretén belül április 23-án Jakab Gábor „Amikor az Emberfia eljön talál-ehitet a Földön?” (Lk 18,8) címmel tart előadást. Az előadás du. 7 órakor kezdődik, helyszín: Kolozsváron a Római Katolikus Teológia Kar díszterme (Iuliu Maniu/ Szentegyház utca, 5. II. emelet).