Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 15. szám, 2016. április 10.

„Életetek Krisztussal el van rejtve Istenben…” (Kol 3,3) – a húsvéti liturgiának ez a mondata újra meg újra ott visszhangzik lelkemben. Nehezebb, vigasztalan pillanatokban vagy egy-egy fájdalmas hír hallatán vigaszként csendül fel szívem mélyén: ha most éppen nem is érzem magamban vagy környezetemben az elevenséget, ha úgy is tűnik hosszabb-rövidebb időre, mintha a feltámadás nem győzött volna elég maradandóan és erőteljesen a halál fölött, az élet itt van, csak most éppen „rejtőzködik”. Mégpedig nem is bárhol, hanem magában Istenben. El van rejtve, mert talán még védettségre van szüksége, hogy kipattanjon, megmutatkozzék, vagy talán mert túl zsenge volt még „a tavaszi fagyhoz”, a rá leselkedő viszontagságokhoz, még vissza kell burkolóznia oda, ahonnan vétetett: a Teremtő szeretetébe…

Ami pedig még reménykeltőbb, az, hogy ezen a szent „búvóhelyen” nincs egyedül életünk, életem, hanem Krisztussal rejtőzködik. Aki és ami vele halt meg, vele együtt támad is fel – nemcsak majd, az örökkévalóságban, hanem már itt, a Földön is. 

A kérdés csupán az, hogy felismerem-e, elismerem-e, magaménak vallom-e, amikor újra felbukkan, vagy idegenként elutasítom, hiszen nem ilyennek ismertem, másnak képzeltem el… Ajándékként tudom-e fogadni a kapott, (meg)új(ult) életet, vagy a keresést és várakozást feladva az életpótlókat választom?

Panoráma

Közel négyszázan zarándokoltak el április 3-án a petrozsényi, aninószai, petrillai és vulkáni hívek közül a gyulafehérvári székesegyházba, hogy átlépjenek az Irgalmasság kapuján.

Korom Imre-György, a szeminárium rektora bemutatta a zarándokoknak a székesegyházat. Élmény volt az ezeréves, szépen restaurált és kivilágított templom megtekintése. Ezt követően a zarándokok átléptek az Irgalmasság kapuján és szentmisén vettek részt, amelynek főcelebránsa Varga Rezső gazdasági igazgató volt. A szentmisén koncelebráltak Korom Imre-György rektor, Szász János, Voiculescu Cristian és Dávid Zoltán plébánosok, valamint Rusti Alexandru segédlelkész. A szentmise keretében a zarándok hívek és papok egyaránt arra kérték az Urat, hogy tanítsa meg őket az irgalmas szeretetre, és ragyogtassa arcát reájuk. A szentmise végén a székesegyház kriptájában imádkoztak Márton Áron boldoggá avatásáért. Az érseki palota udvarán szeretetteljesen megvendégelték a zarándokokat. Isten hatalmas ereje és irgalmas szeretete megmutatkozott abban is, hogy szépen sütött a nap, s így a zarándokok meglátogathatták a gyulafehérvári várat is.

Panoráma

Amikor 2006-ban a Mária Rádió megalakult, a Székelyudvarhely-szombatfalvi közösség is még csupán néhány éve volt önálló plébánia. Egy újonnan alakuló közösségben a plébánosnak a szokásosnál is több teendője akad. Miért érezte fontosnak, hogy a kezdetektől a rádió mellé álljon és a székelyudvarhelyi területi stúdió életében aktívan részt vegyen? – kérdeztük László Attila plébánost.

1998 júniusától már heti rádióműsort szerkesztettem-vezettem barátokkal együtt a Príma Rádióban. Beletanulni a rádiózásba a Magyar Rádió, valamint az Egri Szent István Rádió munkatársaitól kaptunk segítséget. Képzéseken vehettünk részt, szakmai tanácsokkal és főként zenei anyaggal segítettek. A Mária Rádió életében nem voltunk jelen az indulásnál, csak később kért meg az akkori műsorigazgató, Selymes József plébános, olykor katekézis megtartására telefonon keresztül.

Panoráma

A csíkszeredai börtön kápolnájában ünnepi szentmisét celebrált Tamás József segédpüspök. Immár 2000 óta hagyomány az ünnep másodnapján a börtönben celebrált püspöki szentmise. Ez nem csak az egyházi elöljáróval való találkozás lehetőségét kínálja, hanem hozzásegít a legszentebb áldozat által a megdicsőült Úrral való együttléthez, elmélyíti a tiszteletet a felebarát iránt. Mindenhol szükség van erre, a börtönben hatványozottan.

Az ünnep felfokozza a várakozást. Nemcsak az ilyen jellegű intézményekben, hanem a nagyvilágban is. Meglep, ahogy a bentiek igénylik a meghallgatást, várják a tanácsot életük jobbításához. Bizonyos szempontból ez a börtönlelkész állandó jelenlétének hiányával is magyarázható.

Panoráma

Tartományfőnököt és rendi elöljáróságot, vagyis defi­ni­toriumot választottak az erdélyi ferencesek a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány március 29. és április 1. között, a csíksomlyói ferences kolostorban tartott káptalanján.

Magyar Gergely OFM, a római rendi vezetőség által kinevezett, az erdélyi ferencesek választását felügyelő visitator generalis közleménye értelmében az új választmány tagjai: Orbán Szabolcs tartományfőnök, Páll Leó tartományfőnök-helyettes, valamint Bőjte Mihály, Urbán Erik, Nagy Károly és Kovács Antal definitorok.

Panoráma

Huszonkettedik alkalommal szervezték meg a Felcsíki Egyházi Kórustalálkozót, amelynek idén Csíkszentdomokos adott otthont. Április 2-án húsz kórus összesen közel hétszáz énekesének hangja töltötte be a csíkszentdomokosi templomot, ahonnan 1995-ben útjára indult a találkozó. A nyitószentmisét Bara Ferenc felcsíki főesperes mutatta be a főesperesi kerület papjaival együtt. Szentbeszédet mondott Farkas Árpád csíkkarcfalvi plébános, aki felhívta a kórustagok figyelmét, hogy a kórusban való éneklés szolgálat, amit példaadó keresztényekként kell végezni.

Panoráma

Megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt március 31-én, csütörtökön a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet égisze alatt működő szatmárnémeti Barátság Ház Nyitott Szociális Központ.

A szervezet igazgatója, Láng László köszöntötte a jelenlévőket, majd Reimer Vanda, az intézmény koordinátora mutatta be röviden a központ tevékenységeit. A létesítmény célja a rászoruló gyerekek, fiatalok és családok támogatása, oly módon, hogy azok személyes képességeik fejlesztése által saját erőből tudják megoldani az életük során adódó nehéz helyzeteket. Az épületet, amelyben a központ működik, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal biztosítja és a polgármesteri hivatalhoz tartozó Szociális Közszolgáltatások Szatmárnémeti Osztálya (SPAS) társfinanszírozza.

Egy falat a léleknek
  • Nagyon gyakran, különösen akkor, amikor megpróbáltatásaink vannak, kérdéseket teszünk fel az Úrnak, és sokszor meg se várjuk, hogy válaszokat kapjunk. Elhalmozzuk Jézust kérdéseinkkel, gondolatainkkal, vélekedéseinkkel, ügyes-bajos dolgainkkal, netán zúgolódásainkkal.
  • Viszont észre sem vesszük, hogy Jézusnak is vannak kérdései felénk. Ő is vár válaszokat tőlünk. A kérdés csak az, hagyjuk-e, hogy ő is kérdezzen minket.

Emlékezzünk régiekről

Hetven éve haltak meg:

Bíró Ferenc. Csíkszenttamáson született 1883. április 18-án. A gimnáziumot Csíksomlyón, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte Mailáth G. Károly püspök 1907. június 26-án. Sepsiszentgyörgyön és Gyulafehérváron káplán. Mádéfalván plébános. 1916-ban tábori lelkész. 1921-től Csíkrákoson plébános. 1933-tól Csíkszeredában főesperes-plébános. Meghalt Csíkszeredában 1946. április 3-án, 63 éves korában.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (16. rész)

Csíksomlyóról visszatérve Csíkszeredába, különböző kirándulási lehetőségek közül lehet választani: Szép­ví­zen keresztül elérhető a Gyi­mesi-szoros, Tusnád, a Tolvajos-tető, Hargitafürdő. Most Tus­nádfürdő felé vesszük utunkat. A Csíkszeredától 32 kilométerre levő Tusnád Erdély és a Kárpátok gyöngye. A nemzetközi jellegű gyógy- és klimatikus üdülőhely különösen szép természeti környezetben, a vulkanikus eredetű Csomád-hegytömb lábánál, az Olt tusnádfürdői szorosában fekszik. Csomád a legfiatalabb vulkáni hegység az egész Kárpátokban, aminek Tusnádfürdő is a létét köszönheti. A Csomád kráterében található Európa egyetlen épen maradt vulkáni tava, a Szent Anna-tó, a mellékkráterben pedig a Mohos-hegyiláp foglal helyet. A kis fürdőtelepet 1842-ben alapították. Tusnádfürdő és környékének természeti adottságai – változatos vegyi összetételű borvizek, mofetták, tiszta levegője, a lebilincselő táj – kitűnő gyógyhatásúak. A gyönyörű környezet, a termálvizű strand, a Csukás-tó, a Szerelmesek-tisztása, télen sípálya, a fenyőerdők ösvényei, a hintós séták – csak néhány javaslat a számtalan vonzó ajánlatból, amit Tusnádfürdő kínál. A városkából öt jól jelzett turistaösvény indul a környék nevezetességeihez: a Ludmilla-kilátóhoz, a Vártetőhöz, a Sólyomkőre, a Szent Anna-tóhoz, a Nagy-Piliskére. A fürdőtelepről kiindulva szép hegyi ösvényen gyalog vagy autóval a fürdő után balra térve eljutunk a Szent Anna-tóhoz.
A Csomád-hegység két vulkáni kúpján alakult ki a két természeti csoda. Az egyik kúp helyén 950 m tengerszint feletti magasságban a 464 m átmérőjű Szent Anna-tó, a másik kúp helyén 1050 m magasságon a Mohos-tőzegláp található. A szigorúan védett természetvédelmi területre autóval is bejuthatunk díjfizetés ellenében. A majdnem szabályos kör alakú tó vizén visszatükröződik a kráterperem fenyőerdővel benőtt, kies látványa. A tóban csónakázhatunk is, fürdeni is lehet. Az újabb adatok szerint „csupán” hét méter mély. A tó mellett áll a Szent Anna-kápolna, melyet 1977-ben építettek egy fakápolna helyén. A környék katolikusai számára még ma is jelentős zarándokhely, a kápolna környékén évente megrendezik az Anna-napi búcsút. Ha visszatértünk, a tótól balra folytatva utunkat, eljutunk egy igen ismert gyógy- és klimatikus üdülőhelyhez, Bálványosfürdőre. A vidék mélyében vulkanikus és üledékes kőzetek váltogatják egymást, a feltörő szén-dioxid és kén-hidrogén egy sor változatos ásványvízforrás keletkezését segítette elő. A környék más érdekességet is tartogat a turisták számára, ilyenek a Büdös-hegy vulkanikus tömegébe bemélyített ún. „barlangok”. Többnyire emberkéz alkotta, hisz kénbányák üregei voltak. A nagyobb méretű Gyilkos-barlang közelében van az ún. Madártemető, ami nem más, mint egy beszakadt kénbánya-tárna mélyedése, amelyben felhalmozódott a szén-dioxid, aminek az alacsonyan repülő madarak, valamint a kis emlősök áldozatául esnek. Bálványos nemcsak vizeiről ismert, hanem egy csodálatos várrom is vonzza a turistákat. A várromhoz az erdőn keresztül kell „felmászni”, onnan csodálatos a kilátás. A várrom a Torjai-hegység és a Bodoki-hegység találkozásánál fekszik. Az oklevelekben 1360-ban tűnik fel mint az Apor-család tulajdona (Csorba Csaba: Vártúrák kalauza). Maga a vár az Olt-völgyében észak-déli irányban húzódó védelmi rendszer része volt. A tetőn 20 m magas toronyromot láthatunk, ehhez kapcsolódnak a külső erődítések, ovális alakban szintén romok formájában. Legendáját nagyon szépen írja le Jókai Mór a Bálványosvár című regényében. Nyaranta megrendezték a Bálványosvári nyári fesztivált, ami sok látogatót vonzott. Itt rendezték meg többször is az ismert Tusványost, valamint a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort.

 

  Összeállította: Minier Csaba

Hírek, hirdetések

Rendkívüli hangverseny Kolozsváron

A Márton Áron-emlékév alkalmával rendkívüli hangverseny lesz április 12-én este 7 órakor a Szent Mihály-templomban, a Szent Cecília kórus előadásában. A hangverseny műsorának vezérfonalát a keresztút stációi képezik, a boldogemlékű püspök tollából származó elmélkedésekkel (Imádkozzunk, Áron püspökkel imafüzet,Verbum kiadó, 2016). Sándor Csaba meghitt tolmácsolása és az előadott kórusművek kifejezőereje révén  a hallgatóság átérezheti Krisztus értünk vállalt áldozatát.  (Potyó István karnagy)