Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 14. szám, 2016. április 3.

Szelídebben fogalmazva: hogyan nyilvánul(hat) meg az irgalmasság a sajtóban? – Többek között erre a kérdésre is szerettem volna választ kapni különféle médiumokban dolgozó kollégáktól. Sajnos éppen az irgalmatlan munkaütem miatt válaszaik még nem érkeztek meg…

A kérdés azonban továbbra is foglalkoztat: mire hív minket, sajtóban (is) dolgozókat Az irgalmasság éve ebben a minőségünkben? (Mint ahogyan természetesen hasonló kérdéseket fogalmazok meg magamnak magánemberként és szerzetesként is.)

Úgy gondolom, irgalmasságunk, de emberségünk próbája is az, ahogyan a hírekhez viszonyulunk: miről és hogyan írunk, beszélünk, mit és hogyan mutatunk meg? Merünk-e ebben is az árral szemben úszni, „a gyengék” oldalára állni, differenciálni az egyén és a tömeg között, ellenállni a beskatulyázó előítéleteknek? Van-e elég alázat és őszinteség bennünk feltenni önmagunknak a kérdést: kinek a javát szolgálja az, amit és ahogyan írok? Ez azonban még mindig csak a dolgok látható oldala, ami mögött azonban szikla- vagy homokalapként ott van két más vonatkozás is: Hogyan gondolkodunk azokról, akik éppen „témánkká” lesznek? Látjuk-e bennük az embert, Isten gyermekét, egyedi alkotását még akkor is, amikor megijedünk tőlük vagy nem értünk egyet velük? Másrészt meg, tudunk-e irgalmazni önmagunknak, akkor is, amikor hibázunk, de már előtte is: amikor meg kellene állni, elengedve esetleg akár egy fontosnak tűnő témát is, hogy a kevesebb, ami mellett így döntünk, minőségileg több legyen?

Interjú

Orbán Szabolcs, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány főnöke rendi feladata mellett egyetemi oktató is, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet tanára, illetve „szabadidejében”, nyáron számos ferences gyermek-, illetve ifjúsági program (társ)szervezője. 

– Mi a véleménye: az oktatás-nevelés formális és informális változatai miként hatnak a mai fiatalok személyiségére, illetve a rend hivatás-utánpótlására?

– Úgy gondolom, az oktatás-nevelés sohasem volt egyszerű feladat: akik ezzel komolyan foglalkoztak, állandó útkeresésben voltak, új módszereket, lehetőségeket kerestek – egyrészt a nevelésben lévők megértéséhez, másrészt pedig a fontosnak tartott értékek közvetítéséhez. Ez ma is így van, de bizonyos szempontból talán nehezebb, mint korábban: nehezebb megérteni a fiatalok nagyon bonyolult életét, amit kuszává tesznek a társadalmi, a személyes és más viszonyok, és talán még nehezebb megtalálni a felszínes – facebook-barát, like-vadász kéreg alkotta – burkon túlvezető, a személyiségükhöz valóban elvezető utakat. Ehhez sok időre és még több türelemre volna szükség. Erre viszont a rohanó társadalom, az oktatási rendszer követelményei és a személyes életünk kihívásaiból fakadó rohanásunk nem ad elég időt. Én ezt az állandó (idő)krízisállapotot tapasztalom meg ezen a téren, és ebben látom kudarcaim elsődleges okát. Úgy vélem, a kudarcok megtapasztalásában nem vagyok egyedül: ennek jeleit vélem felfedezni nagyon sok pedagógus életében, hozzáállásában is.

Panoráma

Az ember nagysága abból adódik, hogy ő az egyetlen a teremtmények közül, aki Istenné válhat – mondja Naziánzi Szent Gergely. Egy kicsit erős a mi fülünknek ez a kifejezés, de az ősegyházban talán legelőször Lyon püspöke, Szent Iréneusz fogalmazta meg: „Isten emberré lett, hogy az ember Istenné legyen”. Igen, a Szentháromság szívében van egy hely az ember számára. Jézus Krisztus emberré lett, nem emberszabásúvá, hanem emberré, és ezt az embert emeli be a Szentháromság misztériumába, ehhez hív bennünket. Ebben bizony nagy szerepe van az irgalmasságnak.

Panoráma

Szatmári Ferenc az erdélyi Mária Rádiónak kezdettől elnöke. Kérem, meséljen röviden a kezdetekről!

2003 tavaszán kaptam a felkérést a Mária Rádiók Világcsaládjától, hogy alapítsam meg és indítsam el a Mária Rádiót Romániában. Közben Magyarországon is alakulófélben volt a rádió, ezért kicsit értetlenül néztek rám az olasz kollégák, amikor azt mondtam hogy csak úgy vállalom a feladatot, ha legalább kétnyelvű rádió jön létre, de még jobb volna két rádió: egy román és egy magyar nyelvű. Nem tudták, nem gondolták, hogy a katolikusok többsége Romániában magyar. Beleegyeztek a kétnyelvűségbe, ami nyilván sok nehézséggel járt, mivel ugyanannyi pénzből kellett megszervezni és létrehozni egy kétnyelvű rádiót – két stábbal, két mobil technikai felszereltséggel, két autóval, szinte dupla fenntartási költségekkel stb. –, mint más országban, ahol csak egynyelvű rádiót hoztak létre.

Panoráma

Henri Nouwen életének válságos időszakában talált rá Rembrandt festményére. Saját és Rembrandt életének példájával alátámasztva tárja fel azt, hogy a három főszereplő sorsa, viselkedése egyaránt bennünk él: ennek megtapasztalása, a példázat (kép) megértése és átélése Istenhez vezet.

Panoráma

Az isteni erényeket már az elsőáldozásra készülve megtanuljuk: Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondóvagy. Istenem, remélek benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Aztán vagy beépül az életünkbe, vagy teljesen megfeledkezünk ezekről. Talán még karácsony táján összekapjuk magunkat, hallunk a hit, a remény és a szeretet ünnepéről. A nagyböjti időben felkészülünk a legnagyobb ünnepre, a húsvétra. Az irgalmasság évében sokat olvasunk, hallunk az irgalmasságról.

Panoráma

A kolozsvári Keresztény Értelmiségiek Köre márciusi találkozójának meghívottja dr. Vik János egyetemi adjunktus, a BBTE RKT tanára volt, aki lelkigyakorlatos, rekollekciós előadást tartott A feltámadás lehetséges, ezért „… mégis mondj igent az életre” címmel. Célja a húsvétra való nagyheti ráhangolódás volt.

Panoráma

Önismeretükben és a szeretet ismeretében mélyült el a Házas hétvége brassói közössége azon a lelkinapon, amelyet a bolonyai plébánián, a Szent Imre Ifjúsági Házban tartottak március 12-én.

A résztvevők azt fürkészték, hogy miként ismerhetik fel napjaikban Isten szavát, akaratát, ezáltal közelebb kerülve a Teremtő megismeréséhez. Azt taglalták, hogy érzéseiken keresztül miként üzen Isten. Az alapgondolatokat a Szent Ignáctól származtatott szerető kommunikáció adta, valamint a Jakabos Barnabás életízű előadásainak hang- és írott anyagai helyezték keretbe.

Egy falat a léleknek
  • Az irgalmasság rendkívüli szentévében volt eddig alkalmam foglalkozásokat, lelkinapokat tartani. Ilyen alkalmakkor nem egyszer tettem fel ezt a kérdést: Az irgalom szóval kapcsolatosan milyen más szavak jutnak az eszükbe?
  • Többnyire ilyeneket válaszoltak: szeretet, kegyelem, bizalom, nagylelkűség, megbocsátás, együttérzés, jócselekedet, segítségnyújtás, figyelmesség, alázat, türelem, ingyenesség, öröm, otthon, nyugalom, biztonság…
  • Amikor elkezdtük elemezni ezeket a szavakat, többnyire az derült ki, hogy „Én vagyok az”, aki mindezekben részesülök, illetve „Én vagyok az”, aki mindezeket gyakorolom, illetve gyakorolnom kellene.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

P. Imre Márk OFM. Született Máréfalván 1845. április 29-én. Pappá szentelték 1872. július 28-án. Fogarason, Mikházán, Kolozsváron és Déván működött. Meghalt Déván 1916. április 3-án.

Pitypang

Bak Sára rajzaAzt mindenki sejti, hogy eljött a tavasz, de ha tudnátok, mekkora nyüzsgölődés-mozgolódás támad ilyenkor a föld alatti birodalomban! A magocskák mind megindulnak a föld felszíne felé, mint megannyi bátor vándorlegény és vándorleány. Kipattannak a magajtócskák, és ég felé nyúló szárakon közelítik meg az életadó Napot.

Hírek, hirdetések

Zenei szolgálatok a Márton Áron-misszió keretében

A Mustármag Énekegyüttes a Népemért vállalom zeneművet áprilisban több helyszínen is bemutatja: április 1-jén, pénteken este 7 óra Szentkeresztbányán a katolikus templomban, 10-én, vasárnap este 7 órakor Csíkmadarason a kultúrházban, 17-én, vasárnap a 12 órás szentmise után a gyimesbükki, az este 7 órás után pedig a gyimesfelsőloki templomban.

Április 27-én, kedden este 7 órakor gálakoncert lesz Összefogás a Márton Áron életéről szóló Zord Idők Csillaga című filmért a marosvásárhelyi kultúrpalotában.