Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Értékeink, önmagunkhoz s másokhoz való viszonyulási módunknak a kifejeződése, attitűdvilágunk megnyilvánulása változik, ha a feltámadás fényében szemléljük létünket. Az a mögöttes értékdimenzió, mely ma mindannyiunkat körülvesz, más fényben érzékelhető, ha a húsvétot mint hitünk legmélyebb titkát látjuk.

Értékeink világát felforgató tény a húsvét. Mert több az ember, mint egy mulandó. Jézus mint útjelző nemcsak erkölcsi tanításával, példamagyarázataival értékhordozó, hanem a szenvedésvállalással, kitartásával is megmutatta, meddig mehet el az ember, feltámadásával pedig mindannyiunkat a remény értékhordozóivá avat. Keresztényként szilárd értékekre kell építenünk: a remény, a hit, a szeretet értékeire.

Önmagunk és másokhoz való viszonyulási módunk a remény, a feltámadás tényszerűségének központi mozgatója húsvét. A Feltámadott történeti személyiség, erkölcsi minta vagy bennünk élő valóság, de legfőképpen az isteni képre és hasonlatosságra alkotott ember jövőjének a jelenben való megmutatkozása, az, ami a legmélyebb bennünk. Olyan viszonyulási módot diktál, mely feltétezi a saját magam és a másik isteni arcának a felfedését. Értékközvetítő. Az élet mint érték olyan viszonyulást diktál, mely attitűdváltozásnak az előrevetítője. A húsvét menedék, kibúvó, megnyugvást hozó érzés, öröm lehet sokak számára. De talán megfeledkezünk rendbontó, fizikai törvényszerűségeket felülíró, új, másfajta életvitelre ösztönző hatásáról. A feltámadás valóság, nem érzés. Mezsgyét szabó étékén túl az Istenbe helyezett emberi szabadság végtelen hordozója. Ha a Feltámadott életében akarok egykor osztozni, akkor életemet úgy kell alakítanom, hogy az a keresztény értékeket hordozza. Ebben mezsgyét szabó húsvét üzenete. De a szabadság hordozója is: fiatalként még sokszor nem találkozom a halál gondolatával, elhessegetem magamtól, de ha jobban belegondolok, a feltámadásba vetett hit szabaddá tesz, remény ad. Másfelől pedig ott van a szabadság is, hogy hitetlen tamásként, kételkedőként keressem az utat, s megtaláljam.

Sokszor túlburjánzottnak tűnik az a gondolatkavalkád, mely a húsvétot övezi. Ezt mi is gyakran gazdagítjuk. Ha a feltámadást szemléljük, észrevesszük, mennyire egyszerű az első tanúk hitvilága, tiszta, s örömhordozó. Talán pont ebben az örömben van húsvét legmélyebb üzenete.