Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

Húsvét nem a fantáziavilág emlékezete. Nem a nép számára való ópium, ahogy a marxisták állították. Jézus feltámadása történelmi tény. A feltámadt Jézus Krisztus örök jelenlét. Misztérium: hittitok.

Az emberben felmerül a kérdés: miért kellett a második isteni személynek szenvednie és meghalnia? Örök misztérium. Az emberiség megváltó után kiáltott, valakinek vállalnia kellett az áldozatot az ember bűneiért. Erre a végtelen szeretet, Isten volt egyedül képes. A megváltás beteljesedett. Nem egy földi birodalmat alapított, hanem egy új világrendet: a szeretetét. Ha úgy hisszük Jézus Krisztus feltámadását, ahogy az egyház tanítja, ne engedjük, hogy bármi kibillentsen. Ha állítjuk, hogy Jézus feltámadt, akkor hisszük a halottak feltámadását, húsvét igazi, teljes értelmét. Vegyük komolyan a feltámadást, ne hagyjuk, hogy csak tavaszi csibés, nyuszis, tojásos, virágos képeslapok jelentsék a húsvétot. Ne feledkezzünk el a lényegről, a feltámadt Krisztusról! Örvendjünk, mert Jézus boldognak mondta azokat, akik nem látták, mégis hisznek. Jézus élete azoké volt, akikért a kereszten meghalt. Ma is azoké. Bízzunk benne! Üljünk le a sziklasírt záró kőre, s felhőtlen hittel valljuk meg: feltámadt Krisztus, alleluja!