Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Annyi meg annyi hit nélküli gyász van… Mert a halállal véget ér minden – mondják –, eltemetnek, és kész. A síremlékek felkeresése is sok esetben csak azért történik, hogy megbizonyosodjunk arról, aki eltűnt az életünkből.

• A sír megszállottjai vagyunk. A múlt felé, vagyis a sír felé fordulva élünk, úgy, mint akik teljesen felkészületlenek a föltámadást és az örök életet illetően.

• Teljesen idegenek vagyunk a föltámadt Jézus világától. Még mindig a halott Jézus sírját őrizzük.

• Aki csak a halottat keresi, az nem fog élőt találni. Aki csak e szűk világi életre vonatkozóan tekint Jézusra, az nem fogja észrevenni azt, aki már mellette áll, a Föltámadottat.

• Mert mit is jelent keresztény, krisztusi módon élni? Elsősorban azt, hogy a feltámadás és a pünkösd fényében élek.

• Üres marad annak a keresztény embernek az élete, akinek Krisztus követése már a nagypéntekkel véget ért. Lehet, hogy a legnehezebb a föltámadt Krisztus követése, de valójában így lesz teljes a követés.

• Az egész földi élet csupán egy sírüreg ahhoz képest, amit a feltámadt Krisztus és a belé vetett hit általi élet jelent. Nem szabad sajnálkozni azon, ami elmúlt. Az soha nem jön vissza, és nem már is jöhet vissza.

• Tovább kell lépni, követve a föltámadt Krisztust! Tovább kell lépni a kisgyerek, a kamaszkor, az első szerelem évein… Tovább kell lépni a különféle emberi kötődéseken és leblokkolásokon… Tovább kell lépni a régi elképzeléseken és a bűnös ragaszkodásokon.

• Mindez ugyan szenvedést jelent, de ugyanakkor növekedést és igazi örömet is. Bizalmat és tisztán látást. Látást, mely azt mondja: „Láttam az Urat!”, illetve azt, hogy „Tudom, kinek hittem!”.