Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A nagyböjti szent idő méltó befejezése, a húsvéti felkészülés része egy áhítattal átélt jó lelkigyakorlat. Ebben volt része a Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi fiókja tagjai egy csoportjának március 23-án a festői környezetben fekvő marosjárai kis templomban, ahova a lelki vezető, Palkó Ágoston plébános meghívására érkezett a csapat. Bár csípős márciusi szél fújdogált, a dombtetőn álló Isten háza felé ki könnyen, ki nehezebben, de mindenki kitárult lélekkel menetelt. Belépve a fehéren tündöklő kis templomba, egyszerre átölelt mindenkit a csend, s a lelkekben megszületett az áhítat. Az elmélkedések jó magként hulltak a szívekbe, s mindenki azt érezte, ott meg is fogant. Szakács Albert a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániáról a szenvedés megtermékenyítő erejéről meggyőző szép szavakkal beszélt. Palkó Ágoston a máltaiak lelki vezetőjeként a segélyszolgálat munkájáról elmélkedett, azt hangsúlyozta, hogy minden tevékenységnek az alapja a krisztusi szeretet kell hogy legyen.

Az elmélkedések után a résztvevők osztották meg őszinte szívvel és szóval az érzéseiket. Többen elmondták, milyen gondolatok ragadták meg, milyen érzések mozgatták meg szívüket, lelküket.

A keresztút végzése alatt, a templom körül úgy érezték a lelkigyakorlatozók, hogy mélyebben értik meg Jézus szenvedéseit, saját gondjaik, problémáik pedig ezáltal valahogy könnyebbé váltak. A lelkigyakorlatunk szentmisével zárult, alkalom nyílt a húsvéti gyónás elvégzésére is. Az együttlét örömét és kegyelmét meghatványozta a testvéri szeretet, amellyel a járai hívek fogadták a csapatot. A hazafele vezető úton ki-ki visszatekintett az esti szürkületben a templomtoronyra. Reményik Sándor sorai jutottak eszükbe:

Én csak kis fatornyú templom vagyok.

Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő.

A szellemóriások fénye rám ragyog.

De szikra szunnyad bennem is: Erő.