Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Első lelkigyakorlatos élmények és csapatépítés a csíkszentimrei kallódó csoporton belül 

Megtapasztalni Isten csodálatos jelenlétét életünkben és a közösségünkben, felkészülni a feltámadás megünneplésére, ráhangolódás egymásra, csapatépítés – ezek voltak fő a célkitűzései annak a nagyböjti lelkigyakorlatnak, amelyet a Gyulafehérvári Ca­ri­tas Családsegítő Szolgálata munkatársaként szerveztem a csíkszentimrei kallódó csoport részére.

A kallódó csoport másfél éve működik Csíkszentimrén azzal a céllal, hogy a vidéken élő fiatalok életminőségét javítsa, aktivizálja a fiatalokat, ösztönözze az önállóságra, a későbbi munkára, hogy saját településükön különböző programokat szervezzenek, és ezáltal bevonják, megszólítsák fiatal társaikat is. A másfél napos lelki és csapatépítő programnak március 22–23-án a Csaba testvér által működtetett csíksomlyói Szent István-otthon volt a helyszíne. Itt a fiataloknak lehetőségük volt elcsendesedni, magukra figyelni, hitben és csapatban erősödni. Mihály Imre segédlelkész rázta fel lelkileg a csoportot, segített a hit örömét megtapasztalni. A 8–9. osztályosok – akik életükben először vettek részt közösen lelkigyakorlaton – a legelejétől befogadták, megkedvelték a fiatal lelkészt, így szívesen nyíltak meg.

Balog Apollónia így vallott tapasztalatáról: Mindenki kellemesen csalódott Mihály Imre megjelenésekor, jókedve, energiával teli énje, lendületessége magával ragadott minket. Előadásai tartalmasak, nagyszerűek voltak, megértettük, hogy a jó Isten nem szigorú és merev, hanem tud laza és játékos is lenni. Bennem sok minden átértékelődött az Istennel való kapcsolatomban és a csoporttal kapcsolatosan is. A lelkigyakorlat programja (ima, elmélkedés, lelki beszélgetések, filmnézés, keresztkészítés) fiatalos volt. Elcsodálkoztam, hogy a több ezer éves hagyományon alapuló vallásunkat ilyen „lazán” is fel lehet fogni, s nem kell teológusnak lenni ahhoz, hogy megértsük Isten irántunk tanúsított szeretetét, akaratát.

Nemcsak lelki élményekkel gazdagodtak a lelkigyakorlatozók, a csíksomlyói ferences kolostor alagsorában Sebestyén testvér műhelymunkát vezetett, ahol a fiatalok különböző méretű kulcstartókat és tau-kereszteket faragtak, ezeket haza is vihették, és magukkal vitték a tau-kereszt üzenetét, amely jele a bűnbánatnak és a Krisztusban megújult életnek, a kiválasztottságnak és a küldetésnek.

Jót tett a csapatnak a másfélnapos lelkigyakorlat, sikerült jobban összekovácsolódni, így a következő akcióban már egy összeforrott csapat dolgozhat.