Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 14. szám, 2013. április 7.

Vezércikk

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk Márton Árontól egy gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket. Ezúttal olyan szövegrészletekre esett választásunk, amelyek különösképpen most, a húsvéti időben aktualitások, s megvilágítják, hogy mi is szükséges ahhoz, hogy a Feltámadottban a teljes, igazi hit szerinti életmércét megtaláljuk.

Panoráma

Fr. dr. Orbán Szabolccsal, az erdélyi ferencesek tartományfőnökével a közelgő rendi káptalanról beszélgettünk, amelyet Csíksomlyón tartanak április 9–12. között.

Miért „káptalan”, miért nem „gyűlés”, „tanácskozás”?

A káptalan megnevezés ősi szerzetesi hagyományban gyökerező fogalom: a bencés szerzetesek gyakorlatában (valamikor a 8. századtól kezdődően) az első napközi imaóra után összegyűlt az egész közösség, hogy egy fejezetet (caput, capitis) és annak magyarázatát meghallgassák a Regulából, és azt saját életükre alkalmazzák. Ebből fakadóan káptalan megnevezéssel illették magát az eseményt, az együttlétet, illetve a helyet is, ahol mindez történt. Ezekből a helyi kezdeményezésekből nőttek ki később a nagyobb szintű káptalanok, amelyeket a IV. lateráni zsinat kötelezővé tett minden szerzetesközösség számára.

Panoráma

Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Nagybányán gyűl­tek össze a szatmári, nagy­károlyi és máramarosi fő­­­espe­resség papjai március 11-én, 12-én és 13-án, hogy rekollekciós napjukon töltekezzenek. Szabó József, az egri szeminárium spirituálisa, érseki tanácsos, pápai káplán tartott előadást nekik A sa­má­riai asszony története címmel, amelyben az evangéliumi történet (Jn 4,1–42) alapján bemutatta Jézus lelkipásztori tevékenységét. Előbb az asszony tragédiáját tárgyalta, megvizsgálva, mi történt vele, hiszen a probléma megoldásához fontos annak teljes megértése. Ezt a folyamatot segédanyaggal támogatta az előadó, az írott szöveg alapján a vizsgált bibliai részlet szereplőjének valóságát építették fel, érzelmeivel, hiedelmeivel együtt. Az asszony ugyanis hiedelmeit igaznak fogadta el, azok az egész életét meghatározták, valójában azonban hazugságok voltak. Hiedelmeink négyfélék: a saját magunkkal, másokkal, a világgal és az Istennel kapcsolatos hiedelmek, amelyekhez minden esetben érzelmek is kapcsolódnak.

Panoráma

A nagyböjti szent idő méltó befejezése, a húsvéti felkészülés része egy áhítattal átélt jó lelkigyakorlat. Ebben volt része a Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi fiókja tagjai egy csoportjának március 23-án a festői környezetben fekvő marosjárai kis templomban, ahova a lelki vezető, Palkó Ágoston plébános meghívására érkezett a csapat. Bár csípős márciusi szél fújdogált, a dombtetőn álló Isten háza felé ki könnyen, ki nehezebben, de mindenki kitárult lélekkel menetelt. Belépve a fehéren tündöklő kis templomba, egyszerre átölelt mindenkit a csend, s a lelkekben megszületett az áhítat. Az elmélkedések jó magként hulltak a szívekbe, s mindenki azt érezte, ott meg is fogant. Szakács Albert a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániáról a szenvedés megtermékenyítő erejéről meggyőző szép szavakkal beszélt. Palkó Ágoston a máltaiak lelki vezetőjeként a segélyszolgálat munkájáról elmélkedett, azt hangsúlyozta, hogy minden tevékenységnek az alapja a krisztusi szeretet kell hogy legyen.

Panoráma

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes A tékozló fiú címmel új bemutatót tartott nagyszerdán és nagycsütörtökön az új stúdióban, amit megismételnek április 7-én, 16-án és 23-án. A sorsjáték a tékozló fiú bibliai történetével párhuzamot vonva azt a folyamatot járja körül, amelynek végeredménye napjainkban is tapasztalható: a közösségi élmény felszámolása, az igazi értékek bedarálása a rohanó világ és a fogyasztásra buzdító társadalom által. Rendező-koreográfus: Ivácson László, a rendező munkatársa: Fazakas Misi m. v., társkoreográfus Orza Călin m. v., zenei szerkesztő Fazakas Levente, jelmez: Kiss Zsuzsanna m. v., Fu­­rik Rita m. v., díszlet: Csíki Csaba m. v., film: Kató Zsolt m. v., Bakó Kincső m. v., asszisztens: Tőkés Zsolt és Teke­res Gizella. Felléptek: Tőkés Csaba Zsolt, Bajkó László m. v., zenélt a Heveder zenekar, énekelt Erőss Judit, közreműködött Éltes Áron, előadta a Háromszék Táncegyüttes tánckara.

Panoráma

Első lelkigyakorlatos élmények és csapatépítés a csíkszentimrei kallódó csoporton belül 

Megtapasztalni Isten csodálatos jelenlétét életünkben és a közösségünkben, felkészülni a feltámadás megünneplésére, ráhangolódás egymásra, csapatépítés – ezek voltak fő a célkitűzései annak a nagyböjti lelkigyakorlatnak, amelyet a Gyulafehérvári Ca­ri­tas Családsegítő Szolgálata munkatársaként szerveztem a csíkszentimrei kallódó csoport részére.

Panoráma

Március végén 68. hete, hogy virágzó életfává nőtte ki magát a hét erdélyi család által kezdeményezett családok a családokért imalánc, amelyben eddig 163 bejelentkezett család és pap vesz részt a Kárpát-medence falvaiból és városaiból. Így határokon átívelő imaszolgálatban és Isten iránti szeretetben lélekben összefonódnak a magyar családok. A családos imalánc közbenjárói Boldog Batthyány Strattmann László és Boldog Scheffler János püspök. A részt vevő családok azt vállalják, hogy kötetlen időpontban, napi egy tized rózsafüzért imádkoznak/imádkozik a család legalább egyik tagja. Hat napig más-más családokért imádkoznak, a hetedik napon pedig a többi család imádkozik a részt vevő családért. Ha egy nap elmarad az ima, másnap lehet pótolni. Minden napra megvan a közös ima, fohász és az imaszándék. A családos imalánc érdekessége, hogy lehetőség van a családtagok rövid bemutatkozására is, és az imalánccal kapcsolatos élménybeszámolóra. Ezenkívül minden hónapban egyszer lehetőség van személyes imakérésre, melyre a felkérés SMS-ben érkezik. (Én kétszer tapasztaltam meg életfontosságú kérdésben a Szűzanya közbenjárását, segítségét, amikor szeretteimért kértem imát, mert hurrikán fenyegette a települést, ahol laknak.) Csodálatos ereje van a közösségi imának, ezt mindenki megtapasztalhatta a saját életében!


A családos imacsoportnak Szénégető István-Barnabás, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Csa­­ládpasztorációs Irodájának lelkivezetője a következő áldást küldte: Kérünk, Istenünk, jöjj és áldd meg ezt az imaláncot, áldd meg családjainkat, a szülőket és gyermekeket! Áradjon ránk a Szentlélek ajándékaként a hit, a remény és a szeretet! Kegyelme adja, hogy minden nap megtérjünk, őt egyre jobban szeressük, és egyházát mindenben szolgáljuk! Távoztasson körünkből minden rosszat: bűnt, bajt és betegséget Jézus nevében! Adjon kitartást, hűséget a nehézségben! Testünknek adjon jó egészséget, lelkünknek sok tiszta örömet, családjainknak és nemzetünknek boldogulást itt a földön és örök boldog életet a mennyben! Ámen.

Az imacsoport vezetője így fogalmaz: Mindaz, ami velünk történik, az Úr ígérete szerint csak a javunkra válik, nem az evilági, hanem az örök élet felé tartásunk útján. Adjunk hálát azért, hogy mindannyian megmaradtunk a hitben, nem vesztettük el a reményt, és megtapasztaltuk már itt a földön a krisztusi szeretetet. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg minket az örök életre, a Magyarok Nagyasszonya, a Csíksomlyói Szűzanya legyen pártfogónk megpróbáltatásaink idején. Márton Áron püspök legyen példaképünk a kitartásban és helytállásban. Áldást kérünk mindazokra, akik tanúságtételük által más embereket az ima vagy a napi ima útjára vezetnek, mert azt mondja az Úr, hogy boldogok, akik megvallanak engem az emberek előtt, mert én is megvallom őket a mi mennyei Atyánk előtt.

Lehetőség van újabb családok bekapcsolódására az imaláncba az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Panoráma

Újabb és újabb Élet a Lélekben hiterősítő szemináriumokat tartottak az imacsoportok vezetői és elkötelezett tagjai a nagyböjti időszakban, s a húsvét utáni héten fejeződtek be a kilenchetes szemináriumok, amelyekre Hajdu János főesperes, Szabó Lajos kanonok és Portik-Hegyi Kelemen főesperes adta áldását. Sepsiszentgyörgyön a Szent József plébánián százharmincan, a Szent Benedek plébánián (románul) huszonnégyen, Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánián százötvenen végezték el a szemináriumot – számolt be a Vasárnap kérdésére Bajcsi Tibor, az imacsoport vezetője.

Panoráma

2012 októberében kezdődött az immár nyugalmazott XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit éve. Ennek jegyében hívták meg dési rendházukba a fiatalokat a ferencesek március 1–3. között. A három nap alapgondolatát A hit hegyeket mozgat! (vö. Mt 17,20) mottó adta. A találkozó híre pedig – mely Isten változatos eszközeivel: templomi hirdetés, elektronikus körlevél, Facebook-esemény, főleg pedig személyes megszólítások formájában sokakhoz eljutott – a középiskolásoktól az egyetemistákon át a már dolgozó fiatalokig 140 főt mozgósított.

Kitekintő

Bergoglio bíboros gondolatai a mai egyház feladatairól 

A konklávét megelőző bíborosi tanácskozáson Buenos Aires érseke elmondta, milyen egyházra van szükség ma.

„A következő pápára úgy gondolok, mint olyan emberre, aki Jézus Krisztust szemlélve, Jézus Krisztust imádva segít az egyháznak, hogy kilépjen önmagából a létezés peremvidékei felé, segíti az egyházat abban, hogy termékeny édesanya legyen, aki az evangélium továbbadásának édes, lelkesítő örömében él.” – A konklávét megelőző bíborosi ülés során Bergoglio bíborosnak ezek a szavai állítólag különösen nagy hatással voltak hallgatóságára. Jaime Lucas Ortega y Alamino havannai bíborosnak köszönhetően nyilvánosságra került a beszéd. Ortega bíboros március 23-án a Havannában celebrált szentmisén mondta el először a történetet a pápai nuncius és a papi fogadalmát megújító havannai papság jelenlétében. A beszéd elhangzása után megkérdezte Bergoglio bíborostól, megvan-e írásban. Nem volt, másnapra azonban leírta neki. Ferenc pápa megválasztása után megerősítette, hogy közzéteheti hozzászólását. Ezt követően a Palabra Nueva internetes folyóiratban közzétette a beszédet és a havannai szentmise homíliáját.

Egy falat a léleknek

Húsvét nem a fantáziavilág emlékezete. Nem a nép számára való ópium, ahogy a marxisták állították. Jézus feltámadása történelmi tény. A feltámadt Jézus Krisztus örök jelenlét. Misztérium: hittitok.

Egy falat a léleknek

• Annyi meg annyi hit nélküli gyász van… Mert a halállal véget ér minden – mondják –, eltemetnek, és kész. A síremlékek felkeresése is sok esetben csak azért történik, hogy megbizonyosodjunk arról, aki eltűnt az életünkből.

• A sír megszállottjai vagyunk. A múlt felé, vagyis a sír felé fordulva élünk, úgy, mint akik teljesen felkészületlenek a föltámadást és az örök életet illetően.

• Teljesen idegenek vagyunk a föltámadt Jézus világától. Még mindig a halott Jézus sírját őrizzük.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 4/1. rész) 

Pénzünkben, vagyonunkban nemcsak veszélyek rejlenek önmagunk és mások felé, hanem nagyon sok lehetőség is nyílik a jócselekedetek gyakorlására! Ezek pedig feltétlenül szükségesek az örök élet elnyerésére.

Életünkben elengedhetetlen, hogy amíg élünk, és van, amiből, tegyünk jót a rászorulókkal. Erre pedig minden jóakaratú keresztény embernek ma is van lehetősége. Még akkor is, ha ő maga is szegény! Kicsiből is lehet mindig adni egy kicsit!

Végzős kispapjaink

A székely anyavárosban, Székelyudvarhelyen születtem 1986. október 9-én a család második gyermekeként. Sajnos bátyám két évvel előttem 4 hónapra született, és alig élt annyit, hogy a szülőorvos, saját neve után, Lászlónak megkeresztelje. Hálát adok Istennek érte, égi patrónusaim növelése végett.

Szüleim egyszerű munkásemberek, akiknek hatalmas hálával tartozom. Édesapám, Lőrincz kora gyerekkorom óta Magyarországon dolgozik áldozatosan, biztosítva számunkra a jólétet. Isten áldja meg áldozatos munkáját. Édesanyám háztartásbeliként fokozott figyelemmel és odaadással nevelt embert belőlem, beteg nagymamámmal együtt, aki az ő gondozására szorul. Áldozatos lemondásukat Isten jutalmazza meg százszorosan.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Értékeink, önmagunkhoz s másokhoz való viszonyulási módunknak a kifejeződése, attitűdvilágunk megnyilvánulása változik, ha a feltámadás fényében szemléljük létünket. Az a mögöttes értékdimenzió, mely ma mindannyiunkat körülvesz, más fényben érzékelhető, ha a húsvétot mint hitünk legmélyebb titkát látjuk.

Értékeink világát felforgató tény a húsvét. Mert több az ember, mint egy mulandó. Jézus mint útjelző nemcsak erkölcsi tanításával, példamagyarázataival értékhordozó, hanem a szenvedésvállalással, kitartásával is megmutatta, meddig mehet el az ember, feltámadásával pedig mindannyiunkat a remény értékhordozóivá avat. Keresztényként szilárd értékekre kell építenünk: a remény, a hit, a szeretet értékeire.

Anya mesél

Gergőnek volt egy báránykája. Bidres-bodros. A báránykának volt egy aranyhangú csengője a nyakán. Az aranyhangú csengő aranyhangon csilingelt. Pitypang, a virágkislány az aranyhangú csingilingit szívesen hallgatta. De legalább olyan szívesen játszadozott Gergővel és a báránykával. Legszívesebben bújócskáztak.

Egyszer Pitypang lett a hunyó.

Gergő – uzsgyiii – gyorsan egy mogyoróbokor mögé gömbölyödött.

Hírek, hirdetések

Projektmenedzseri állás Gyulafehérváron

Projektmenedzsert alkalmaz a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Pénzügyi Kamarája. Követelmények: középfokú végzettség, a román, a magyar és a német nyelv ismerete, előnyt jelent az angol nyelv ismerete, számítógép-kezelői ismeretek, keresztény elkötelezettség, társadalmi felelősségtudat, csapatmunkára és önálló munkára való képesség, jó kommunikációs készség. A jelölt feladatkörébe tartozó tevékenységek: projektmenedzsment, pályázatírás, ügyvitel, kommunikáció, kapcsolattartás, szervezés, koordináció, forrásbevonás, forrásokkal kapcsolatos közvetítés. Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal lehet (mellékelni kell az okleveleket, illetve más képesítéseket igazoló iratok szkennelt másolatát). A dokumentumokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell elküldeni. Érdeklődni a 0722-388-651-es telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő: április 10. (A gyulafehérvári főegyházmegye sajtószolgálata)