Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Magyar misét kérnek a csángók

A csángó tanács küldöttsége rendszeres magyar nyelvű misék engedélyezését kérte Románia apostoli nunciusától. A jászvásári püspökséghez tartozó, moldvai csángó falvakban románul miséznek a katolikus papok, ez alól csak a magyarországi turisták számára rendezett alkalmi szertartások jelentenek kivételt. A delegáció tagjai a csángó tanács öt tagszervezetét képviselték. A bukaresti küldöttségben Nyisztor Tinka, a pusztinai Szent István Egyesület elnöke, Duma András, a Szeret Klézse Alapítvány elnöke, Gyurka Valentin, a Külsőrekecsinért Egyesület elnöke, Antal János, a forrófalvi Phoenix Egyesület elnöke és Duma Dániel, a csíkfalusi Csángó Rádió munkatársa vett részt.  Nyisztor Tinka az MTI-nek elmondta: hatéves szünet után jött ismét csángó küldöttség Románia és Moldva Köztársaság apostoli nunciatúrájára Bukarestbe, ahol most először találkoztak Francisco Javier Lozano pápai nunciussal. A nuncius elődje, Jean-Claude Perisset érsek a 2004-es jászvárási zsinaton elérte azt, hogy a moldvai püspökség legalább a magyarországi vendégek látogatásakor engedélyezzen alkalmi, magyar nyelvű misét a csángó templomokban – magyarázta Nyisztor Tinka. A csángó tanács most azzal a kéréssel fordult a Vatikán romániai képviselőjéhez: segítsen elérni, hogy rendszeresítsék a magyar nyelvű szertartásokat, és azokról ne tiltsák ki a csángókat. „Most csak ez van nálunk, de ez nem jó, mert mi nem azért jártunk, hogy a magyarországi vendégeknek legyen miséjük Pusztinában, és csak úgy tudunk mi is misét hallgatni, őmellettük. De valóban kellett ez a hat év, hogy kiderüljön, hogy ezek a misék nem nekünk szólnak” – mondta Nyisztor Tinka. A csángó küldöttség tagjai elmondták, hogy a jászvásári püspök többször is megígérte nekik a magyar nyelvű misét. Tudomásuk szerint két olyan pap is szolgál az egyházmegyében, aki évekig tanult Magyarországon, a püspök mégsem küldte őket csángóföldi szolgálatra, inkább egy állatfarmon és egy Jászvásár melletti faluban foglalkoztatja őket. Gyurka Valentin beszámolója szerint a nuncius barátsággal fogadta a csángó küldöttséget, és azt ígérte, közbenjár ügyükben a jászvásári püspöknél. (MTI)

  

Nagyszerdai szabadtéri keresztút Kézdivásárhelyen

A kézdivásárhely-kantai ifjúsági csoport szabadtéri keresztutat rendez a város főterén április 4-én, nagyszerdán este 8 órától. Indulás a kantai templomból. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, és arra kérik a résztvevőket, vigyenek magukkal gyertyát! (Hölgyesi Pál)

 

Húsvétra készülhet a kolozsvári ferencesekkel

A kolozsvári ferencesek szeretettel várják kolostorukba azokat a fiatalokat, akik szívesen elmélkednék át a szerzetesközösséggel együtt a húsvéti szent három nap liturgiájának mozzanatait. Ez egy egészen sajátos és ritka felkészülési alkalom a feltámadás örömünnepére. A lelki program 2012. április 4-én, nagyszerdán este kezdődik, és április 7-én, nagyszombat délelőtt fejeződik be, hogy este a feltámadási szertartáson már mindenki otthon, saját plébániai közösségében ünnepelhessen. Azoknak, akik jelentkezni szeretnének, vagy a programról bővebb tájékoztatást kívánnak kapni, az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésére: Kolozsvári Ferences Kolostor, Fr. Pantea Tibor OFM templomigazgató, 400112 Cluj, str. Victor Deleu nr. 4. Tel.: 0264-594377, 0746-774701. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Borsodi L. László ferences sajtóreferens)

 

Szent László-napi kórustalálkozó Tordaszentlászlón

Tordaszentlászlón idén is megszervezik a hagyományos, immár a XXIII. Szent László-napi kórustalálkozót Szent László király szentté avatásának 820., Kodály Zoltán születésének 130., valamint halálának 45. évfordulója tiszteletére. Az eseményt június 30-án szervezik meg Tordaszentlászlón, az írásos jelentkezést május 25-ig várják a következő címre: Szőke Zoltán nyugalmazott lelkipásztor, az EMKE helyi elnöke, 407505 Săvădisla – Tordaszentlászló, Szőlő utca 144. sz., Kolozs megye, telefon: 0040-264-374120. A külhoniakat és azokat, akik egy vagy több napot szeretnének a faluban tölteni, a faluturizmus keretében fizetővendégként tudják fogadni, jelentkezés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Kérik a jelentkezőket, hogy műsorukban, amely nem haladhatja meg a 10–15 percet, szerepeljen egy Szent Lászlóról szóló és legalább egy Kodály-kórusmű, valamint a közös éneklésre kijelölt művek: Berzsenyi Dániel–Kodály Zoltán: Magyarokhoz; Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal; Erkel Ferenc–Bárdos Lajos: Szózat. A jelentkezési lapon pontosan közöljék a kórus teljes nevét, címét, létszámát és összetételét, a kórusművek címét és szerzőjét, a karvezető nevét. Akik először vesznek részt a találkozón, jelentkezési lapjukhoz csatolják kórusuk összefoglaló rövid történetét is az archívum számára.

 

Jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében április 10-én, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart és június 5-én ér véget. A találkozókra kedd esténként kerül sor fél 8 és fél 10 között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik a 2012-es év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. Jelentkezni április 4-ig lehet Szénégető Istvánnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0743-138784, vagy Csillag Csillánál a 0745-451188-as számon. A következő kurzus 2012. október 9-én indul és december 11-én ér véget.

 

Szolgálatok feladása Gyulafehérváron

A harmadéves kispapokat lektorokká, a negyedéveseket akolitusokká avatta Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári székesegyházban március 25-én, a de. 9 órai szentmise keretében. A lektorátus és akolitátus a II. vatikáni zsinatig a kisebb rendek harmadik, illetve negyedik (a legmagasabb) fokozatainak számítottak. A kisebb rendekből a lektor (felolvasó) és az akolitus (oltárszolga) úgy maradtak meg, hogy nem rendeknek nevezik, hanem szolgálatoknak, ezzel is hangsúlyozva, hogy ezek még a hívek általános papságához fűződő szolgálatok, és nem a papság rendjének szerves részei. A lektor feladata, hogy a templomban (az evangélium kivételével) felolvassa az olvasmányokat, irányítsa a hívek imáját, részvételét a liturgikus cselekményekben, és ellássa a sekrestyési teendőket. Az akolitus a liturgiában a diakónus segítője, egyébként a pap, illetve a püspök kíséretének tagja. Az ünnepi szentmisén az akolitus viszi a gyertyát, valamint átadja a bort és a vizet a felajánláskor. Rendkívüli megbízottként kiszolgáltathatja az oltáriszentséget is.

 

A tanúságtétel kihívásai. Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia Gyulafehérváron

Április 20-án „Tanúim lesztek…” (Csel 1,8). A tanúságtétel kihívásai címmel szervez konferenciát a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Főiskola a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának keretében. Mit jelent tanúskodó egyháznak lenni? Hogyan tudjuk vállalni missziós küldetésünket a mai társadalmunkban? Az új evangelizáció szükségessége és távlatai – ezekről a témákról esik szó. A téma választásához a jelen egyházi év sajátos adottságai szolgáltatnak okot: a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális tervének keretében a misszió éve zajlik, missziós küldetésünket törekszünk felvállalni. A világegyház ősszel szinódusra készül, melynek során a résztvevők éppen a tanúságtétel krízise kapcsán az új evangelizáció szükségességéről, lehetőségeiről, módozatairól értekeznek. Szentatyánk továbbá ugyancsak ősztől a hit évét hirdeti meg, melynek célja hitünk megerősítése, hogy az életünket meghatározza, és így termékennyé, sugárzóvá tegye. A konferencián ezen „koordináták” közepette reflektálnak az előadók a teológia egyes ágazatainak szemszögéből, sugallatokkal kívánnak szolgálni az egyházi élet és a lelkipásztori gyakorlat számára.

A konferencia szervezője, dr. Nagy József gyulafehérvári teológiai tanár, tanszékvezető kérdésünkre elmondta: az idei külföldi meghívott előadó Magyarországról érkezik: dr. Török Csaba 2003–2005 között tanulmányait a római Germanicum et Hungaricum növendékeként végezte, 2008-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatója, emellett 2010-től Budapesten a krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánián lelkészi szolgálatot is teljesít. Gyulafehérváron Isten és ember együttműködése a tanúságtételben témában tart előadást. A nemzetközi teológiai konferencián papok, hitoktatók, illetve a lelkipásztori tevékenység iránt érdeklődők részvételét várják. (Vasárnap)

 

Iskolanapok Báthory István tiszteletére

Április 2–4. között tartják az évszázados hagyományokkal rendelkező, Báthory István által alapított és ma a nevét viselő kolozsvári iskola nyílt napjait, amelyek keretében előadások, vetélkedők keretében csillantják meg a diákok tudásukat, szervezőkészségüket, felkészültségüket. Az ünnepélyes megnyitót április 2-án, hétfőn du. 5 órakor az iskola dísztermében tartják, ahol Tímár Ágnes igazgató és Kovács Sándor főesperes köszöntik a résztvevőket, majd a közönség Kolozsvárról szóló versműsort hallgathat meg.

A hivatalos megnyitó előtt is, reggeltől érdekes programok várják az érdeklődőket: hétfőn de. fél 12-kor Holló László, a BBTE RK Teológia Karának előadótanára Az Európai Unió – az értékek Európája (?) címmel a diákoknak és tanároknak a közös Európa értékeiről beszél a könyvtár klubgalériájában. Szintén vallásos témájú, ezúttal liturgikus vetélkedőt szervez április 4-én, szerdán de. 9–11 óra között Hodor Erika hitoktató a tizenegyedikesek aktív bekapcsolódásával. Mint azt lapunknak Hodor Erika elmondta, a vetélkedő az 5–8. osztályosokat szólítja meg, a 11-edikesek, az előző évek nyertesei készítették elő a versenyt, ők állították össze a feladatlapokat, és ők is zsűriznek. A versenyen értékes könyveket nyernek a résztvevők, a könyvcsomagokat az iskola vezetősége és a Szent Mihály plébánia biztosítja.

A Báthory-napok ünnepélyes záró ünnepségét április 4-én, szerdán du. 5 órakor tartják, a műsoron színdarab-előadás és az iskola kórusának hangversenye szerepel. (bm)

 

Zarándoklat a máramarosszigeti börtönmúzeumba

A váradi egyházmegye székeskáptalanja és hívei ves­pe­rással ünnepelték Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 101. évfordulóját. Március 21-én zarándoklat indult a máramarosszigeti börtönmúzeumba. A csoport egyház­megyés papokból, szerzetesekből és a püspöki hivatal alkalmazottaiból állt. Utazásuk lényegesen különbözött attól az utazástól, amit 1951-ben Bogdánffy Szilárd élt át. A ráhangolódás e különbség átelmélkedésével kezdődött, ezt segítette Emődi András levéltáros előadása az egykori politikai börtönről. Böcskei László püspök lelki ráhangolódásként néhány börtönviselt pap vallomásából idézett. Máramarosszigeten a börtönmúzeumba lépve már a felújított rácsok látványa is dermesztően hatott. A börtönmúzeum képekkel kitapétázott alsó folyosóján az egykori fogvatartottak tekintete találkozott a látogatókéval. Hosszabb keresés után az arcrengetegben fel­bukkant Bogdánffy Szilárd képe. A látogatás után a máramaros­szi­geti Borromeo Szent Károly-templomban szentmisén adtak hálát a résztvevők a nap élményeiért, kérve Boldog Szilárd püspök közbenjárását az egy­ház­me­gyé­ért. Hazafelé a szatmár­németi székesegyházban megtekintették a Boldog Scheffler János-emlékkiállítást, a püspöki palotában Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök fogadta őket. (Ertsey Melinda)