Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 13. szám, 2016. március 27.

Interjú

Választókáptalanra készülnek a ferencesek 

Rendkívüli esemény helyszíne lesz a csíksomlyói ferences kolostor március 29.–áp­­rilis 2. között: hét év után választókáptalant szerveznek, amelynek keretében tartományfőnököt és rendi elöljáróságot, vagyis definitóriumot választanak az erdélyi ferencesek. Ennek kapcsán kérdeztük dr. Orbán Szabolcsot, a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnökét.

Az átlagember, ha a miniszter szót hallja, politikai hatalomra gondol, olyan vezetőre, aki tapasztalatai szerint többnyire nem a javát szolgálja, hanem a bizalmával visszaél. A provinciális jelző hallatán szűklátókörűségre, a helyi értékek érdemtelen felnagyítására, elmaradottságra gondolunk. A ferences tartományok elöljáróit latinul minister provincialisnak hívják. Mit jelent ez a szószerkezet a római katolikus egyházban, a ferenceseknél a köznapi jelentéshez képest?

Panoráma

Fotó: Solymosi EnikőAlkotni szépet és maradandót címmel nyitotta meg a sepsiszentgyörgyi Kolping családhoz tartozó Szorgos kezek díszítőművészeti szakkör míves népművészeti alkotásokból álló 16. kiállítását a Kós Károly Szakképző Líceumban március elején. Dr. Szőke Ana Mária igazgató az iskola névadóját idézve emlékeztetett arra, hogy a néphagyományok feltárása fontos feltétele a nemzeti és a nemzetiségi önismeretnek. Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség elnöke megnyitójában ismertette, hogy vállalkozásaik eredményeképpen jöhetett létre ez a Kárpát-medencei magyar hímzőkultúra széles skáláját felvonultató tárlat.

Szabó Lajos kanonok-plébános immár kilencedik éve hétről hétre helyet ad a plébánia könyvtárában a kézimunkakörnek. Örömét fejezte ki, hogy eredményes lett az elkezdett munka: igényes művészekké váltak a körtagok, akik „kicsi tűvel és cérnával átmentették a múltat a jelennek és a jövőnek”.

Panoráma

Pilátus helytartó előtt őrjöngő tömeg hangos lármájától a szent sír mély csendjéig; a vért verejtékezve Eli, Elit felkiáltó éles disszonanciától a biztos reményt nyújtó békés harmóniákig – az út, amelyen a kórusmuzsika és az ima természetfeletti ereje a lélek legmélyebb bugyrába képes behatolni: 14 állomás, 14 elmélkedés, 14 kórusmű, egy út.

A Márton Áron-emlékév keretében és a Magyarság Háza szervezésében tartottak nagyböjti hangversenyt március 19-én Budapesten. A koncert meghívottjai a vajdasági Musica Humana kamarakórus, illetve a kolozsvári Szent Cecília kórus voltak.

Panoráma

Könyvbemutató a Kájoni János Megyei Könyvtárban 

András Ignác helytörténész, néprajzi író legújabb könyvét, a Kászonszéki lélekharangok című kötetet Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében mutatták be március 17-én délután, népes érdeklődő közönség jelenlétében. A rendezvényen a kötetet megjelentető kolozsvári Verbum Kiadó képviseletében Gál György Attila vett részt, aki a kiadó tevékenységét és legújabb kiadványait ismertette, dr. Balázs Lajos néprajzkutató, egyetemi docens pedig méltatta a szerző munkásságát és a kötetet.

Panoráma

A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében több mint harmincöten vettek részt bibliai alapkurzuson március 11–13. között Marosvásárhelyen, a Deus Providebit házban. A program célja volt, hogy megismertesse a Bibliát, bátorítsa a résztvevőket, hogy merjék kézbe venni, tanulmányozni, s higgyék el: Isten minden nap, minden olvasáskor Igéje által szól hozzánk.

Panoráma

A kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébánia életének már lassan hagyományossá vált szokása, hogy virágvasárnap előtti szombaton Csíksomlyóra zarándokolnak. Ezt tettük március 19-én, Szent József ünnepén közel száz gyermek- és fiatal ministráns, kórustag és bérmálkozásra készülő társaságában.

Délelőtt 11 órakor szentmisén vettünk részt a kegytemplomban, és ennek keretében elmélkedtünk Szent József lelkületéről, s arról, milyen jó is Szent Józsefnek, mert ismerhette a Szűzanyát és Jézust, megtapasztalhatta szeretetüket, szeretetükben élhetett és halhatott meg. Szent József ezért az igazi kapcsolatok példaképe is, mert minden egyes kapcsolatért, kötelékért meg kell szenvedni, áldozatot kell hozni.

A germán népek a tavasz istenéről nevezték el megtérésük után húsvét ünnepét. Nem szokatlan ez, hisz az egyház számtalan pogány ünnepet úgy számolt fel, hogy megtöltötte azt keresztény tartalommal. Húsvét ünnepével kapcsolatban a tavasz kifejezésnek fontos mondanivalója van: „Krisztus a mi tavaszunk, ő hozta meg az emberiség számára az új létet, a lelkeknek a bűnök bocsánatát, a kegyelmi élet tavaszát”.

Egy brazil lelkipásztor, Clodovis Boff a közelmúltban Európába látogatott, és tapasztalatát ebben a mondatban foglalta össze: „Tél uralkodik Európában, a hit és a keresztény erkölcs tele”. Hogy mennyire igaz ez, minduntalan megtapasztaljuk. Ha azokra a megnyilatkozásokra és döntésekre gondolunk, amiket a felelős, hatalmon levő emberek tesznek és hoznak, ha azokra az eseményekre gondolunk, amelyek napjainkban történnek, ha azt az erkölcsi magatartást vesszük, amely végigsöpör kontinensünkön, legyen az háború, terrorizmus, merényletek, homoszexualitás, pedofília, válások, egyneműek házassága és ehhez hasonlók, joggal kérdezhetjük: vajon még keresztény-e Európa? Nem hiába jelölte meg nagy feladatként. Szent II. János Pál pápa az újraevangelizálás programját. Európát, benne a mi országunkat is újra kereszténnyé kell tenni.

Egy falat a léleknek
  • Tele van az éjszaka ujjongással. Örömének járja át nemcsak az éjszakát, hanem egész valónkat is. És mindez általa és miatta… szent elragadtatással.
  • „Az égben immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: és ujjongjanak Isten csodálatos művei: fölséges nagy királyunk nagy győzelmét búgó kürtnek hangja áldva áldja!
  • A föld is örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik rája, és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta; érezze meg az egész nagyvilág: már tovatűnt a bűnnek árnya!

Hírek, hirdetések

Isteni irgalmasság búcsú Az irgalmasság szentévében

Erzsébetbányán van az egyetlen olyan erdélyi templom, amelyet Az isteni irgalmasság tiszteletére szenteltek. Az április 3-án, irgalmasság vasárnapján a búcsús szentmisét fél egykor tartják, az ünnepi szónok Geréd Péter belső-szolnoki esperes. A liturgia után lesz az első bemutatója a Verbum kiadó által a szentévre megjelentett, Sokarcú irgalmasság – Vallomások, interjúk, tanulmányok c. könyvnek, a Keresztény Szó könyvek sorozat 5. kötetének.