Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Mielőtt az Úr Jézus megtanította volna a legszentebb imádságot, ezt mondta: „Ti így imádkozzatok…” (Mt 6, 9) Ez az „így” nemcsak az Úr imájának a szövegére vonatkozik, hanem arra a módra is, ahogyan ő imádkozott, vagyis ugyanazzal a lelkülettel.
  • A Szentírásban többek között ezt olvassuk: „Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott…” (Zsid 5, 7). Jézus a kereszten, halálagóniájában e szavakat kiáltotta: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46).
  • „A te kezedbe…” Mert csak te emelsz fel, tartasz és hordozol engem. Ezért tehát makacsul hozzád ragaszkodom, rád akaszkodom, beléd csimpaszkodom, hozzád kötöm, kötözöm az én életemet, Uram, Istenem!
  • Jézus „hangos szóval” kiáltja utolsó imáját. Ez a hangos, utolsó szó elhallgattat minden külső és belső háborgást. Egy olyan szó ez, amelyben benne van minden erőfeszítés, és amely már nem fokozható.
  • Az imában és az ima által érezni kell, hogy nem tudok létezni másként, csak úgy, ha „a te kezedben” vagyok.
  • Amikor imádkozunk, akkor az Úr Jézus figyelmeztet, hogy ne szaporítsuk a szót. Azaz figyeljünk egyetlen szóra vagy egyetlen rövid mondatra. De vajon melyik lehet ez az egyetlen rövid szó vagy mondat, amelyet lélekben és igazságban meg-megújulva lehet és kell mondani?
  • „Atyám, a te kezedbe…” „Isten, te vagy az én Istenem!” (Zsolt 62, 2) „Istenem és mindenem!” Vagy egyszerűen csak: „Jézus! Jézus!”
  • Ha csak ismételjük Jézus nevét, akkor Jézus személye testet ölt bennünk. Áthatja a lelket. Jézus nevének segítségül hívása által átváltozik minden, „krisztusivá” lesz.
  • Jézus az egyetlen szó, az örök Ige, aki – ha engedem – nem csak átváltoztat engem, hanem általam ő fog szólni. Így lesz az ő imája az én imám.
  • Hogyan imádkozzam? Hangos szóval és mintha az utolsó szavam lenne. Vagyis őáltala, ővele, őbenne, és ő énbennem…