Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Keresztény Szó 25 évére emlékeztek Kolozsváron

A Keresztény Szó katolikus kulturális havilap fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték március 16-án, hétfőn, Kolozsváron, a Szent Mihály Katolikus Nőszövetség dísztermében szervezett emlékező ünnepség keretében. Az ünnepség elején Fábián Mária, a Nőszövetség elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes-plébános, a Keresztény Szót kiadó Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kuratóriumának elnöke mondott köszöntőt, beszédében rámutatva a keresztény sajtó létjogosultságára és fontosságára, az egyházban betöltött helyére és szerepére. Elmondta, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a 20. század második felének diktatúrái nemcsak az egyházat, hanem a tömegtájékoztatás egészét is gúzsba kötötték. Kifejtette, hogy a vallás nem magánügy, a médiára való fokozott figyelem elengedhetetlen a hit továbbadásához. Az egyházi tájékoztatás nem pótolja ugyan a személyes lelkigondozást, de a Keresztény Szónak sikerült új kulturális stílust megteremtenie. Az egyházi média feladata a jó példák bemutatása, mert ez Isten országának építését jelenti. Ezért erkölcsi kötelesség támogatni az egyházi médiumokat.

Ezt követően Jakab Gábor kolozsvár-kerek­dombi plébános, a lap egykori főszerkesztője az indulás körülményeit elevenítette fel. Emlékeztetett, hogy 1948–1990 között az erdélyi magyar katolikus egyháznak nem volt sajtója. Igaz, Márton Áronnak felajánlották a lehetőséget, de nem volt hajlandó kompromisszumot kötni, az állami cenzúrát elfogadni. Visszaemlékezésében felelevenítette a lapot létrehozó felismerést, az indulás kihívásait, körülményeit, illetve a névválasztás egyetemességének igényét, hiszen a Keresztény Szó nemcsak katolikusoknak, katolikusokról szóló lap kívánt és kíván lenni, hanem alapvetően nyitott, keresztény szemléletet sugárzó folyóirat, amely a párbeszédre orientált. A lap megálmodói a ’89-es változásokat követően Bajor Andor, Fodor Sándor, Czirják Árpád, Keresztes Sándor és Jakab Gábor voltak. Az első szám megjelenésének dátumát tudatosan Márton Áron püspökké szentelésének évfordulójához kötötték.

Az elmúlt negyedszázad sajtós tapasztalatairól, a Keresztény Szó útjáról Bodó Márta főszerkesztő beszélt, mondandóját a lapban megjelent irodalmi és publicisztikai jellegű írásokkal húzta alá. Lokodi Anna zenepedagógus hallgató és Bőjte Csongor, a BBTE RK Teológia Kara diákjának segítségével a jelenlevők megismerkedhettek Bajor Andornak, Cs. Gyimesi Évának, Fodor Sándornak a lap hasábjain megjelent írásai közül néhánnyal, amelyek megmutatták a lap tervezett irányvonalát, szerkesztési elveit, ezeket is példázta az a tény, hogy az új, induló lapot a református felekezetű Sütő András is köszöntötte. A jelenlevők a Keresztény Szó eddigi útjának áttekintése révén emlékezhettek arra, hogy művelődési hetilapként indult, kezdetben a Szent Mihály plébánia vállalta fel a kiadási költségeket, biztosította a szerkesztőségi szobákat. A lap több változáson ment át, hetilapból havi katolikus kulturális folyóirat lett, és 1994-től színes borítóval jelenik meg. A kezdeti terveket váltja valóra az időközben a lap kiadására létrejött Verbum Egyesület könyvkiadási programja, amelynek jó irányát és alakulását mutatja az a tény is, hogy a Verbum kiadót a rangos budapesti Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék kiadója partnerintézménynek tekinti.

Végezetül a diákok Egyed Emese Számvetés, Kányádi Sándor Félvén se félve és Kovács András Ferenc Kiben Máriát dicséri című, a lapban az évek során megjelent verseit szólaltatták meg, a zenei műsorban Potyó István (zongora) és Török Szilvia (szoprán) működött közre. Az est moderátora Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület új igazgatója volt, aki zárszóként nemcsak a múltról, hanem a jövő útkereséséről is szólt, amelyben az online egyházi jelenlét fontosságát emelte ki a hagyomány követése, folytatása mellett. Az ünnepség a jelenlevőkben megerősíthette azt, amit Jakab Antal püspök az 1990. február 11-én megjelent első Keresztény Szóban ekképp fogalmazott meg: „A leírt szó vonzásával és erejével akarjuk fenntartani, erősíteni, öntudatosítani katolikus hitünket.”

 

Fábián Róbert és Gál Katalin