Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 13. szám, 2015. március 29.

Virágvasárnappal elindul a passió, a keresztút; ujjongás, ünneplés és örvendezés után a szenvedés hegyére kapaszkodunk fel, hogy onnan ráláthassunk a minket is váró örök öröm lehetőségére, ami felé Jézus utat nyitott. Ebben a rituálisan megkomponált hétben az emberi élet egésze bennefoglaltatik: a közös öröm, a magányos szenvedés és a végső remény. Kulcsmozzanatok, amelyeket nem kerülhet ki, nem spórolhat meg senki. Amilyen végtelenül egyszerűen hangzanak, s ahogyan banálisra koptathatóak a fogalmak, annyira mélységes és egyéni titok az, ahogyan ezek a kulcsmozzanatok ki-ki életében beköszöntenek, bekopognak, vagy olykor váratlanul beólálkodnak. Van, aki az örömöt fogadja nehezebben, mert örökös panaszba, mártíromságba szoktatta magát. Sokaknak a szenvedés tűrhetetlen, felháborító, mert mindent felborít, terveket, jól elrendezett életmódot, fontossági sorrendet… Sokszor azt nehéz elviselni, hogy az öröm mással, másokkal megosztandó, együtt ér, és az is borzasztó tud lenni, amikor egy család nyomorúságáról a kárörvendő szomszéd pletykál, a sose szenvedett pedig tanulságokat fogalmaz meg és hangoztat. Az is elkeserítő, amikor akár az örömökbe, akár a bánatba úgy belefeledkezik a halandó, hogy szem elől téveszti mindezek időbeliségét és a mögöttük felsejlő, az időn túlmutató horizontot.

Panoráma

A fotók a 2014-es passión készültek. Iochom Zsolt felvételeCsíksomlyón a hagyományt folytatva, virágvasárnap a kegytemplomban délelőtt fél 11-kor kezdődő szentmise előtt a Csíksomlyói Passió Csoport bemutatja Jézus dicsőséges bevonulását Jeruzsálembe. A passiójátékosok – akikhez a kedves hívek is csatlakozhatnak – 10 órakor gyülekeznek a Szék útján található Csíksomlyó helységnévtáblánál és 10 óra 10 perckor indulnak a kegytemplomhoz.

A templom előtti téren fél 11-kor kezdődik a barkaszentelés szertartása, ezt  követi a szentmise, amelyen a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa énekli a passiót. A kegytemplomban a reggel 8 és este 7 órától bemutatott szentmiséken is lesz barkaszentelés.

Panoráma

A Keresztény Szó 25 évére emlékeztek Kolozsváron

A Keresztény Szó katolikus kulturális havilap fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték március 16-án, hétfőn, Kolozsváron, a Szent Mihály Katolikus Nőszövetség dísztermében szervezett emlékező ünnepség keretében. Az ünnepség elején Fábián Mária, a Nőszövetség elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes-plébános, a Keresztény Szót kiadó Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kuratóriumának elnöke mondott köszöntőt, beszédében rámutatva a keresztény sajtó létjogosultságára és fontosságára, az egyházban betöltött helyére és szerepére. Elmondta, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a 20. század második felének diktatúrái nemcsak az egyházat, hanem a tömegtájékoztatás egészét is gúzsba kötötték. Kifejtette, hogy a vallás nem magánügy, a médiára való fokozott figyelem elengedhetetlen a hit továbbadásához. Az egyházi tájékoztatás nem pótolja ugyan a személyes lelkigondozást, de a Keresztény Szónak sikerült új kulturális stílust megteremtenie. Az egyházi média feladata a jó példák bemutatása, mert ez Isten országának építését jelenti. Ezért erkölcsi kötelesség támogatni az egyházi médiumokat.

Panoráma

Fotó: intc.roIsmét Kolozsvár adott otthont március 16–18. között a romániai katolikus egyházmegyék ifjúságpasztorációs találkozójának. A megbeszélés végeztével Tamás Barna a gyulafehérvári  főegyházmegye ifjúsági főlelkészével beszélgettünk a találkozóról, valamint az ifjúsági programok alakulásáról. 

Milyen alkalomból tartottátok ezt a megbeszélést?

Évi rendszerességgel van egy-egy találkozónk, ennek az ideinek a célja az volt, hogy információkat kapjunk a nyári Országos Ifjúsági Találkozóról, bemutassák terveiket a szervezők, a Kolozsvár-szamosújvári görögkatolikus püspökség ifjúsági irodájának munkatársai. A rendezvényen házigazdaként jelen volt Folerentin Crihălmeanu püspök, és valamennyi egyházmegye képviseltette magát. Minden ifjúsági lelkészséget legalább két személy képviselt: a lelkész és a referens.

Panoráma

A kolozsvári Szent Cecília kórus lelkinapon vett részt március 14-én, szombaton a magyarfenesi Szent Erzsébet zarándokházban. A nagyböjt és húsvét ünnepének egyházzenei szolgálata sok áldozatot és próbát kíván, de ugyanakkor fontos, hogy a zenei felkészülés mellett tudatosan tekintsünk önmagunkba, és lelkünket is méltóképpen készítsük fel hitünk legnagyobb ünnepére. Takó István egyetemi lelkész vezetésével, a templom bensőséges csendjében a közösség a 138. zsoltárral indította az önreflexiót, majd elmélyült az Istennel való párbeszéd kegyelmeiben. A közös imák, elmélkedések, párbeszédek és őszinte megosztások megerősítették a tagokat keresztény hitükben és a Gondviselésbe vetett bizalmukban. A programunkból nem maradhatott ki az éneklés, így rövid próbával készültek fel az esti záró szentmisére, amelyet szentségimádás előzött meg.

Panoráma

Ismerősök és ismeretlenek, régi barátok és új emberek gyűltek össze a szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) és a Gyulafehérvári Caritas által szervezett, már hagyománnyá vált lelkigyakorlatára március 19–22. között Csíksomlyón, azért, hogy újra külön-külön és együtt is megtapasztalhassák Isten végtelen irgalmának és szeretetének erejét. Az előadásokon, amelyeket Fazekas György, a KASZ lelkésze tartott, a résztvevők mélyebben megérthették a zsoltárok mögött rejlő mély mondanivalókat, tanításokat, amelyek segítettek abban a felismerésben, hogy történeteink, megélt életeseményeink ott rejtőzködnek a sorok között.

Panoráma

A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet március 19-én, csütörtökön immár harmadik alkalommal tartotta meg a Szent Pál Központban a Sikeres fiatalok találkozót, amelyre olyan fiatal előadókat hívtak meg, akik szakmájukban sikereket értek el.

Az esemény egyedisége abban állt, hogy azt elejétől végéig a központ önkéntes fiataljai szervezték és bonyolították le. A találkozóra meghívott vendégek szakmájukról, eddigi életükről és tapasztalataikról meséltek. A cél, hogy a válaszút előtt álló fiatalok könnyebben, hasznos tanácsok segítségével dönthessenek jövőjükről, arról, hogy milyen irányba és hogyan induljanak el. A találkozó során magyar középiskolás fiatalok hallgathatták a meghívott vendégeket, Babos Katinka fotóst, marketingest, Butka Gergő értékesítési igazgatót és Matécsa Dávid gitárost eddigi pályafutásukról, elért sikereikről és az oda vezető útról. 

Panoráma

A János Zsigmond Unitárius Kollégium adott otthont a március 21-én megrendezett ökumenikus vallásverseny megyei szakaszának, amelyet az erdélyi magyar anyanyelvű felekezetek és az Oktatásügyi Minisztérium közösen szervez meg minden évben. A versenyen közel nyolcvan diák vett részt Kolozs megye egész területéről, képviselve saját felekezetét. A tantárgyverseny tematikáját, akárcsak az előző években is, a közös kincsként őrzött Szentírás és annak ismerete képezte. A minisztérium tavalyi rendelete értelmében a megmérettetésben nem csak a szakirányult oktatási intézmények tanulói vehettek részt, hanem a világi, illetve a VII–VIII. osztályos diákok is.

Panoráma

Jövök a kereszthez címmel tartottak nagyböjti lelkinapot március 14-én a Brassó-bolonyai plébánia mellett működő Szent Imre Közösségi házban a BOLdoGICS szervezésében. A lelkinapon a plébánián gitározni tanuló gyerekek, a cserkészek, valamint az idén elsőáldozásukra készülő gyerekek vettek részt. A lelkinap célja az volt, hogy a résztvevők felkészülhessenek a nagyböjtre és ugyanakkor a húsvét ünnepére.

Egy falat a léleknek
  • Mielőtt az Úr Jézus megtanította volna a legszentebb imádságot, ezt mondta: „Ti így imádkozzatok…” (Mt 6, 9) Ez az „így” nemcsak az Úr imájának a szövegére vonatkozik, hanem arra a módra is, ahogyan ő imádkozott, vagyis ugyanazzal a lelkülettel.
  • A Szentírásban többek között ezt olvassuk: „Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott…” (Zsid 5, 7). Jézus a kereszten, halálagóniájában e szavakat kiáltotta: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46).
  • „A te kezedbe…” Mert csak te emelsz fel, tartasz és hordozol engem. Ezért tehát makacsul hozzád ragaszkodom, rád akaszkodom, beléd csimpaszkodom, hozzád kötöm, kötözöm az én életemet, Uram, Istenem!

Pitypang

Karácsony-sziget és élővilága

Sokan nem is tudják, milyen szenzációs jelenségek, természeti és élőlényi ritkaságok vannak a Földön. Egy különleges jelenség játszódik le minden évben az Ausztráliához tartozó Karácsony-szigeten. Az apró Karácsony-sziget az Indiai-óceán területén található, 2600 kilométerre az ausztráliai Perth városától és 350 km-re délre Jáva szigetétől. A Brit Kelet-Indiai Társaság Royal Mary nevű hajójának kapitánya nevezte el így, aki 1643. december 25-én, karácsony napján érkezett oda. A sziget első térképét Pieter Goos jelentette meg 1666-ban, ezen a térképen a sziget neve Moni. A sziget belsejét először 1857-ben az Amethyst legénysége derítette fel. Megpróbálták elérni a sziget legmagasabb pontját is, de a sziklák ezt lehetetlenné tették. 1887-ben a brit haditengerészet Flying Fish nevű hajója Maclear kapitány parancsnoksága alatt jó horgonyzóhelyet talált abban az öbölben, melynek neve mindmáig Flying Fish Cove. Az ausztrál fennhatóság alá tartozó, önrendelkezés nélküli szigetet ma körülbelül 1500 fő lakja, ebből 70% kínai, 20% európai és 10% maláj származású. Hivatalos nyelve az angol. Felszínét nagyrészt esőerdő borítja, amelynek 63%-a nemzeti park.

Hírek, hirdetések

Jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen

A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében április 14-én, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart és június 4 -én ér véget. A találkozók kedd esténként lesznek 7–9 óra között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából. Elsősorban mindazok jelentkezését várják, akik a 2015-ös év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni április 13-ig lehet Szénégető Istvánnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0743-138784 vagy a Sófalvi házaspárnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 0744-799055. (A következő kurzus október 6-án kezdődik) (Szénégető I.)