Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Útjelző

Valami végsőt érintünk meg 

Dr. Hóka Imre csodálattal van a Szűzanya iránt: „Ő Istent adott. Lehozta az eget. Bemutatta a Mi Atyánkat a Fiúistenben. Megnyitotta a titokzatos eget és kinyilatkoztatta az Istent. Ő az az élet, mely az isteni életkörön belül esik.”

A Szűzanya élete az isteni életkörön belül esik. De az enyém is. Az isteni életkörben vagyok, ha komolyan veszem azt, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett engem, azt, hogy Isten gyermeke, a mennyország örököse és Krisztus misztikus testének, az egyháznak tagja vagyok.

 

Az ég a földre szállt. Megnyílt a Szűzanya igenje által a titokzatos ég, és kinyilatkoztatott az Isten szeretete. Számomra is megnyílt ez az ég. Könnyű elszakítani az életünket a földtől, de nagyon nehéz megtölteni éggel.

Leonardo Boff szerint a Szűzanya Isten szeretetének anyai vonása, valamint: „Máriában és Mária által valami végsőt érintünk meg, amely benne közli magát velünk. […] Máriában nyugodott a Szentlélek által Isten határtalan, megtestesülni akaró szeretete.”

„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5) Ő maga a Szeretet! Isten beleölel minket a Szentháromságba! Ez a krisztusi élet titka! Minden más vallási megnyilvánulás csak díszlet ehhez viszonyítva. A szentségek mind ezt hivatottak szolgálni, megjeleníteni! E nélkül minden vallási megnyilvánulás csak káprázat, karikatúrája önmagának. De ez a minket átjáró szeretet maga az Élet!

Érintgetni a Végtelent… A Szűzanyában nyugszik a Szentlélek által Isten határtalan, megtestesülni akaró szeretete, vagyis bennem megtestesülni akaró szeretete. Szükségem van a Szűzanya igenjére, nyitottságára, hogy érintgetni tudjam a Végtelent.

A Szűzanya Isten szeretetének anyai vonása… nem Isten, nem Istennő – ne essen tévedés – hanem egy szeretet, egy szeretetcsatorna, aki érintgette, megtanulta érintgetni az Istent. Minden élethelyzet által valami végsőt érinthetünk meg. Minden a Végtelenre kellene irányítson, irányuljon életünkben. Isten határtalan, megtestesülni akaró szeretete bennem is jelen van. Amikor saját életem korlátaiba, nehézségeibe ütközöm, amikor szívből tudok örvendeni… a Végtelent érintem.

Isten megérinti a szívemet, ismeri szívemet, tudja, hogy hol van igazán szükségem gyógyító, szerető érintésére. Én is szeretném érintgetni az Istent.

A Boldogságos Szűzanya szeretete, jelenléte, példája és közbenjárása megtanít érintgetni az Istent!