Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

· Mily félelmetesen csodálatos az, hogy Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett meg minket. Mózes és az ószövetségi nagy kiválasztottai szemtől szembe látták az Urat és beszélgettek véle. Miután Mózes kijött a szent találkozás helyéről, arca ragyogott, amelyet kendővel takart el.

·  Istennek a képmása nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Isten, a mi mennyei Atyánk föltárta, kinyilatkoztatta benne az ő arcát. Az ő Szent Fiának képére és hasonlatosságára teremtett meg minket.

 

· Már az Ószövetség idején is őutána sóhajtoztak az emberek: „a te arcodat keresem, Uram”; „ne rejtsd előlem arcodat,”; „mikor jelenhetek meg a te színed előtt, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet”…

· Az Úr Jézus, amikor kinyilvánította az ő dicsőségét, a szent hegyen arca ragyogott, mint a nap.

· A vakon született ember, amikor Jézustól megkapta a látás ajándékát, akkor először e földön a legszebbet látta meg: Jézusnak a szép, isteni arcát. Micsoda látomás! Ennél szebb, csodálatosabb ajándékban nem is részesülhetett volna.

· Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézusról!

· Annyira szép az egyik szentünknek a neve: A gyermek Jézusról és a „Szent Arcról” nevezett Teréz nővér.

·  Mi az ő, az Úr Jézusnak a képe és hasonlatossága vagyunk: cristianosok, krisztusiak, vagyis keresztények. Olyanok, akiknek az élete hasonlít Krisztus életére. Olyanok, akikben felfedezhetik az emberek Krisztus arcának a vonásait.

·  „Mi már födetlen arccal tükrözzük vissza Isten dicsőségét”!