Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Toronto, Cambridge, Ottawa és Montreal magyar közösségeiben is felhangzott a nagy erdélyi főpásztor boldoggá avatásáért szóló ima 

Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és a börtön nem szégyen, hanem dicsőség. (Márton Áron)

Az erdélyi egyházi múlt kiemelkedő személyiségei emlékének ápolását zászlajára tűző Jakab Antal Keresztény Kör vezetői Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének (1939. február 12.) hetvenötödik évfordulójakor Erdélytől távoli templomokban segítették az ott élőket, hogy csatlakozzanak az imához. Márton Áron minden magyaré a földkerekség minden szegletében. Szórja fényét a világon szerteszét címen február 16-án, Linzben a Guter Hirte- (Jó Pásztor) templomban megnyitott emlékprogram-sorozattal a nyugati diaszpórában élő honfitársakhoz fordultak. A torontói Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub meghívását elfogadva, március 2-án Torontóban a Szent Erzsébet-templom halljában, március 7-én a Kitchener-Waterloo-Cambridge-Guelph és környékén élő magyarokat tömörítő cambridge-i Kossuth Házban, március 8-án Ottawában a Magyar Házban, március 9-én Montrealban a Magyarok Nagyasszonya-templom rendezvénytermében idézték fel a magyar közösségekkel együtt a gyulafehérvári egyházmegyét 42 éven át irányító nagy erdélyi főpásztor, Márton Áron püspök rendkívüli emberi és főpásztori alakját.

 

A rendezvényeken az előadók rámutattak arra, hogy a diktatúra évtizedeiben az erdélyi magyarság hármas kisebbségben és elnyomásban élt: nemzeti kisebbségben a román többség mellett, felekezeti kisebbségben az ortodox többség mellett és világnézeti elnyomásban az uralkodó kommunista hatalmat kiszolgálók között. Mindeközben nem volt – mert nem is lehetett – semmilyen érdekképviseleti szerve. Az egyetlen ember, akibe az Erdélyben élő magyarok és a görögkatolikus románok belekapaszkodhattak, Márton Áron volt. Ő pedig olyan – Illyés Gyula szavaival élve – emberkatedrálisként állt előttük, akiből erőt lehetett meríteni, aki példásan helytállt, egyháza, népe, elvei és az igazság mellett töretlenül kitartott, hűséges maradt, papjait és híveit bátorította.

A kanadai magyarok élénk figyelemmel hallgatták Vencser László Márton Áronhoz fűződő személyes emlékszemelvényeit.

A kanadai magyarok körében tartott programsorozat fővédnöke dr. Pordány László, Magyarország kanadai nagykövete volt, a védnöki tisztet Szabó Stefánia torontói magyar főkonzul, Budapest képviseletében Kovács Péter országgyűlési képviselő, illetve Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár vállalta. Az emlékprogramok mind a négy helyszínen a Márton Áron püspök boldoggá avatásáért megfogalmazott fohász közös elimádkozásával zárultak.

 

  Varga Gabriella,
Vencser László