Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Tár­­sadalomtudományi Kutatóközpontja Kisebbségkutató Intézetében mutatták be március 18-án a Márton Áron erdélyi püspök életére vonatkozó újabb kutatások eredményeit összegező Az idők mérlegén című, a budapesti Szent István Társulat és a kolozsvári Verbum közös kiadásában megjelent tanulmánykötetet, valamint a nagy püspök írásaiból készült válogatást a Székely Könyvtár sorozatban.

Az intézet könyvtártermében összegyűlt érdeklődőket Papp Z. Attila, az intézet igazgatója köszöntötte, ő mutatta be a csík­szentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatóját, Lázár Csillát, aki a múzeum létrejöttéről és működéséről, valamint a szülőfaluban immár rendszeressé váló augusztus végi konferenciák ötletéről, szervezéséről számolt be. Ezt követően Bodó Márta a Márton Áron-kultusz lényegi elemeiről és az ezt segítő kiadványokról beszélt. Az eseményről hírt adó Bucsy Levente a mno.hu (Magyar Nemzet online) oldalon ki is emelte: „A történészek, muzeológusok nyíltan és nem is méltatlanul kultuszról beszélnek Erdélyben Márton Áron esetében.”

Stefano Bottoni, a tanulmánykötet egyik szerzője történészi szerepében Márton Áron jelentőségét értékelte kutatásai és a kor összefüggésrendszerébe ágyazva, a kötet egyes tanulmányaiban olvasható új kutatások jelentőségét is értékelve. A budapesti krónikás Reflektorfényben a román titkosszolgálat rekordere című, az eseményről szóló tudósításában ezt a mozzanatot is kulcsmozzanatként emelte ki: „Soha senkiről nem termelt annyi papírt a román titkosszolgálat, mint Márton Áron püspökről. Volt miből merítenie a két új kiadványnak.”

Bodó Márta is, Stefano Bottoni is aláhúzta annak jelentőségét, hogy a nagy erdélyi püspököt végre jelentősége mértékében ismerje meg a teljes magyar közvélemény, mert alakja, életpéldája, cselekvési módja egészen rendkívüli, nagy formátumú egyéniséget mutat, aki nem csak egyháza vezetésében, de a magyar létkérdésekben is olyan gerinces, következetes viselkedést mutatott, amely kortársait, még ellenfeleit, ellenségeit is tiszteletre késztette.

A Márton Áron válogatott beszédeit és írásait tartalmazó kötetet Hegedüs Enikő művészettörténész mutatta be. A könyvbemutatót méltón zárta a Lázár Csilla által a múzeum képei közül kiemelt fotóválogatás bemutatása a hozzájuk fűzött szakszerű és hangulatos magyarázattal. A szakmai körben a magyar fővárosban megtartott könyvbemutató egyik első lépés afelé, hogy a magyarországi közvélemény is valós ismeretet szerezzen a kiemelkedő 20. századi erdélyi püspökről.

lakmusz