Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Háromnapos nem hivatalos látogatást tett Erdélyben március 16–19. között dr. Áder János, a Ma­­gyar Köztársaság elnöke, feleségével, Hercegh Anitával. Székelyföldön járva megtekintették a sep­­si­szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, a felső­­csernátoni Haszmann Pál Múzeum gyűjteményét, Kézdivásárhelyen a köztársasági elnök megkoszorúzta Gábor Áron egész alakos szobrát. A nyer­gestetői csata emlékhelyén kopjafát állítottak a csatában elesett hősök közös sírjára, Madéfalván pedig megkoszorúzták a 250 éve történt vérengzés emlékművét. Látogatásuk utolsó napján Kolozs megyében megtekintették a bonchidai Bánffy-kastélyt, Válaszúton felkeresték Kallós Zoltán néprajzkutatót, délután pedig a kolozsvári Házsongárdi temetőben tisztelegtek több tudós, költő és az 1848-as honvéd tisztek sírjai előtt. Látogatási programjának befejezéseként az elnöki pár elhelyezte a kegyelet virágait.

 

Isten szolgája Márton Áron püspök kolozsvári szobránál, és meglátogatta a Szent Mihály-templomot, ahol Jakubinyi György gyulafehérvári érsek; Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes és Marton József nagyprépost fogadta. A kíséretben ott volt Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete és Magdó János kolozsvári főkonzul is.

Köszöntő beszédében Ko­vács Sándor főesperes, a templom plébánosa arról beszélt, milyen öröm, hogy újabb aranylapot írnak a historia domusba, hiszen Áder János elnök és felesége személyében az anyaország legnagyobb méltósága, nem utolsósorban egy négygyermekes római katolikus családapa és családanya jött el ide, gondviselésszerűen éppen Szent József pátriárka, Jézus Krisztus nevelőapja és egyben a családok égi oltalmazójának ünnepén.

A Szent Mihály-templom Erdély változatos, hol felívelő és dicsőséges, hol vérzivataros történelmének tanúja: a gótikus falak hallották Izabella királynét, aki a főoltár előtt átadta I. Ferdinánd király megbízottjának – a történelem fintoraként éppen Giovanni Battista Castaldo tábornoknak, aki meggyilkoltatta Mar­tinuzzi Fráter György bíborost Alvincen – a magyar koronát. Itt tett esküt több erdélyi fejedelem: Báthory Zsigmond, Rákóczy Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor. Itt ravatalozták fel 1606-ban Bocskai István fejedelmet, akinek szülőháza az Óvárban látható, ma a Sapientia Egyetem egyik épülete. Márton Áront, Erdély legnagyobb főpapját itt szentelték püspökké 75 esztendeje, 1939. február 12-én – emelte ki Kovács Sándor. Jakubinyi György érsek szakavatottan mutatta be a templomot és értékeit, többek között a Maulbertsch-festményt, a Fadrusz János alkotta feszületet és a Márton Áron tiszteletére rendezett egyházművészeti tárlatot a keresztelő (Sleunig)-kápolnában. Ugyanakkor főpásztorunk ismertette a rangos vendégekkel az ország legnagyobb római katolikus főegyházmegyéjének helyzetét és szerepét.

Távozáskor az elnöki pár – többek meglepetésére – nyilvánosan is kifejezte, megvallotta hitét: egymás után térdet hajtottak a főoltár irányába és keresztet vetettek.

A magyar elnöki pár látogatása állófogadással ért véget az Agape vendéglátó-ipari komplexumban, ahol Áder János köztársasági elnök a meghívott történelmi magyar egyházak vezetőitől, a kulturális, tudományos és közéleti személyiségektől kötetlen beszélgetések keretében informálódott a régió gondjairól és jövőbeni terveiről.