Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Tisztelők, barátok, a jó ügy megvalósulásának örvendők csatlakoztak a piarista nővérekhez rendalapítójuk ünnepén, Nagykárolyban, a Kala­zanci Szent József-templomban tartott szentmisén. A fő­celeb­ráns, Schönberger Jenő püspök a legszentebb áldozat elején Boldog Celestina Donatiról elmondta, a világ sok kegyelmet kapott az ő közvetítésével, de szólt a jubileumi évről is, melyben a hit, valamint az Isten iránti szeretet megerősödését reméli.

Az evangélium után Kanti Ágnes, a Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér újította meg egy évre szóló fogadalmát és lépett ezzel a rend kötelékében a második évébe, majd a nővérek közösen is megújították Istennek tett fogadalmukat.

 

Ezt követően mondott homíliát Egeli Ferenc püspöki titkár, a szentek példájára tekintve: „Isten, és az ő megbízásából az egyház azért állít elénk szenteket, hogy bennük példaképekre és segítőtársakra találjunk. A szentekben egyrészt megfigyelhetjük, hogyan lehet eljutni az egyszerű, hétköznapi embereknek az életszentségre. Elleshetjük tőlük, ők hogyan járták végig a földi életútjukat, hogyan küzdöttek meg a nehézségekkel. Másrészt a szenteken keresztül Isten elé terjeszthetjük minden ügyes-bajos dolgunkat, és a segítő közbenjárásuk, pártfogásuk révén több erővel és sikerrel küzdhetjük le a mi életünk nehézségeit.”

Boldog Celestina Donati életét tekintve a gyerekekhez való viszonyulását ajánlotta a híveknek követendő példaként. Mint mondta, a piarista nővérek Nagykárolyban is a szent útján járnak, amikor
család típusú otthonokban nevelik a gyermekeket: „Ce­­lestina anya a gyermek Jézust és a gyermek Szűzanyát látta meg a gondjaira bízottakban, úgy fordult feléjük. […] Tőle megtanulhatjuk, hogyan kell helyesen befogadni, elfogadni és nevelni a gyerekeket. Ez Jézus szavaira támaszkodik, miszerint ha valaki befogad az ő nevében egy gyermeket, őt magát fogadja be. Boldog Celestina anya köztünk élő szent, a mi mennyben lakó testvérünk, aki többek között erre is akar tanítani, rávezetni bennünket.”

A szentmise végén a hívek közösen elimádkozták a búcsúnyeréséhez előírt imákat.