Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az anyaszentegyház védőszentjének, Szent József, Szűz Mária jegyesének ünnepén Schönberger Jenő püspök mutatta be Kaplonyban a búcsús szentmisét. A népes közösség előtt a bevonulást követően Ferenc pápáról emlékezett meg, aki egy évvel ezelőtt vette át hivatalosan az egyház vezetését: „Szent József oltalmazza és a jó Isten segítse a nagy munkában, ami az egyház vezetését illeti. Ugyanakkor nagy szeretettel imádkozom és kérem Szent József közbenjárását Kaplony minden családjáért, különösen az édesapákért, családfőkért, hogy a szent család fejét követve tudjanak példaképek lenni, tudják családjukat, gyermekeiket Istenhez vezetni.”

 

A híveknek prédikációjában a befogadásról, elfogadásról beszélt: „Szeretnénk, ha Szent József ma a bátorításával fölemelné a szívünket. Szeretnénk, ha bátorságot adna nekünk is ahhoz az életformához, amelyet ő elfogadott és megélt. Elsősorban azoknak a férfiaknak példaképe, akik tenni akarnak Istenért. A Mindenható válaszol erre a szándékra, belép az életükbe, és ő alkot bennük nagyot. Szent József igazi ember, aki szép hajlékot szeretett volna építeni Istennek, olyat, amelyben ő otthon van, és ahova a gyermek Jézus meg is érkezett. Tudatosan figyelnünk kell arra, mit üzen Isten, hogyan szólít meg bennünket, és merjük befogadni őt. Ha pedig ez nap mint nap megtörténik, megtapasztaljuk a gondviselést, egészen rendkívüli alkotás jön létre az életünkben. Szent József odafigyelt Istenre, meghallotta az ő szavát, képes volt elengedni a saját elképzelését a családjáról, jövőjéről, és engedte, hogy Isten vezesse. Nálunk itt van gond. Hallgatjuk Isten szavát, sokszor érezzük, megszólít, és nem válaszolunk. […] Mindannyiunknak el kell sajátítanunk Szent Józsefnek ezt a lelkületét, átadni magunkat Istennek. Merjünk elindulni az önátadás útján! Merjük rábízni elképzeléseinket, családunkat, gyermekeinket Istenre, de mindenekelőtt magunkat.”

A szentmise végén P. Tímár Asztrik OFM plébános mondott köszönetet mindenkinek a tizenötödik búcsú előkészítésében nyújtott segítségért, és Szent József közbenjárásával kérte rájuk az Úr áldását. A hívek közösen imádkoztak, majd a fúvószenekar vidám zenéjére léptek ki a templomajtón.