Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 13. szám, 2012. március 25.

Aktuális

A Maros megyei Radnóton március 18-án kigyulladt a Kornis-Rákóczi kastély tetőszerkezete. A tűzoltóság hat tűzoltó- és egy létrás kocsival vonult ki a helyszínre. A különféle híradásokból az eseményről megdöbbenve értesültünk, a felvidéki Krasznahorka múzeumként működő várának hasonló módon történt leégése után immár egy újabb kastélytűz pusztított. Ioan Nicoara, Radnót polgármestere az MTI-nek elmondta, a tűzoltóság gyors beavatkozása ellenére a kastély két, zsindellyel fedett sarokbástyájának leégett a teteje. A tűz csak kis mértékben terjedt át a fő épülettest cseréppel fedett tetőzetére. A Maros partján álló négy sarokbástyás, kétszintes kastély a 16. században épült reneszánsz stílusban. A Bogáthy, majd a Kornis család tulajdonát képezte, később a Rákóczi család tulajdonába került. Apafi Mihály erdélyi fejedelem is használta a kastélyt, amelynek nagytermében 15 országgyűlést tartott. A gyakran változó tulajdonosok sorában ott van II. Rákóczi Ferenc is. 1887-ben a katolikus egyház tulajdonába került. 1948-ban államosították. 2002-ig mezőgazdasági iskola működött a kastélyban.

Aktuális

Casciai Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Jézus töviskoronájának egy sebét. Ezért február 9. és május 17. között a kolozsvári Piarista templomban, akárcsak világszerte, 15 csütörtökön keresztül, közvetlenül a reggel 9 órai szentmisét követően imakoszorúval és elmélkedéssel készülnek május 22-i ünnepére.

Magyar nyelvterületen különösen a második világháború utáni idők zavaros, sokszor kétségbeejtő viszonyai között vált népszerűvé, s na­gyon sokan érezték közbenjárásának erejét. Ez tükrözi azt a szomorú helyzetet is, amelybe annak idején annyi sok család került a vesztett háború és a Magyarországra s az elszakított Erdélyre rátelepedő kom­munizmus fojtogató polipkarmai között.

Aktuális

Három éve rendszeresen tartanak gyászolóknak szóló hétvégéket Csíkszent­do­mo­koson a Szent Margit lelkigyakorlatos házban. Az alkalmakat meghirdető szöveg így kezdődik: Lelki nap azok számára, akiket nemrégiben vagy akár korábban veszteség ért, és szívükben gyászolnak. A szöveg pedig ezt ígéri: Várjuk közösségbe a gyászoló testvéreket, az elhunytak hozzátartozóit akkor is, ha sohasem találkoztak Isten szeretetével; akkor is, ha a gyász fájdalma eltávolította őket tőle; akkor is, ha szeretnének megismerkedni olyan emberekkel, akik az élet nehézségei közt megfogják egymás kezét.

Panoráma

Március 18-án, az öröm vasárnapján Nagykárolyban ünnepeltük a Mária Rádió hatodik születésnapját. Voltak, akik már szombat éjjel elindultak a messzi vidékekről, hogy időben megérkezhessenek a nagy családi ünnepre. Délelőtt 11 órakor a Szent László közösségi házban került sor a székelyföldi, tasnádi és nagyváradi vételkörzetben élő hallgatók találkozójára, amelyet a házigazdák vendégszeretete tett emlékezetessé. A több mint száz résztvevő kiscsoportokban zajló rövid ismerkedését agapé követte Timár Asztrik OFM és a kaplonyi asszonyok jóvoltából. A tavaszt csalogató napfényben igazán jólesett a rövid séta, amely a ma múzeumként működő Károlyi-kastélyhoz vezetett. Itt nemcsak a legfrissebb tárlatot lehetett megtekinteni, de a kastély parkjában a házigazdák jóvoltából a város történelmével közelebbről is megismerkedhettek az ünneplők. Innen a Kalazanci Szent József-templomba vonultak, ahol az isteni irgalmasság rózsafüzé­ré­nek elimádkozását követően délután három órakor az élő adásban közvetített szentmise vette kezdetét. Reszler Mihály főesperes-plébános, a hálaadó szentmise főcelebránsa köszöntötte az ünneplő nagycsaládot, majd a homíliában P. György Alfréd kamilliánus szerzetespap szavain keresztül juthatott el a tiszta szó mindenki szívéhez. A Szűzanya rádiójának születésnapján az égi édesanyát állította példaként a hallgatóság elé, hangsúlyozta: az ő bennünk élő lelkületének nem a róla tartott szép beszédekben kell elsősorban megnyilvánulnia, sokkal inkább az ő példájára, a kereszt alatt állva, az irgalmasság gyakorlásában.

Panoráma

Kolozsvár Erdély kulturális és szellemi életének központja, egyetemi város, de a közeli Mezőség példáján jól látja a szórványosodás, szórványba kerülés, szórványlét problémáit. Nem csoda, ha nagy érdeklődés kísérte a Szórvány és asszimiláció. Egy modell vitája címmel Magyarország kolozsvári főkonzulátusa és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezte rendezvényt március 6-án.

Panoráma

Pénzes Loránd A sepsiszentgyörgyi katolikus egyház a 18–20. században című könyvét mutatták be március 16-án a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. Boér Hunor főkönyvtáros és Knop Ildikó, a Sepsiszentgyörgy Kiadó munkatársa üdvözölte az egybegyűlteket. A kötetet Csáki Árpád történész, a sorozat előző kötetének szerzője méltatta szakmailag. Az 1926-ban Székely Károly plébános tollából megjelent kis füzet óta ez az első a katolikus egyházról.

Panoráma

Március 12-től 15-ig, négy napon át Mária-légiósok élvezték a sza­lontai katolikusok vendég­szeretetét. A nagyváradi Co­mi­tium elnök asszonya, Balogh Mária elmondta lapunknak, hogy mindig szívesen jönnek Szalontára az évi lelkigyakorlattal egybekötött beszámolóra. Az idén Nagyváradról, Mezőfényről, Nagykárolyból, Székelyhídról, Palotáról, Szentandrásról, Szalacsról, Köröstarjánból, Tenkéről, Kis­bácsból és a szentmártoni idősek otthonából jöttek légiósok, a Szent István plébánia épülete megtelt a több mint 40 imádkozóval.

Panoráma

Lelki nap elváltaknak, egyedül álló szülőknek 

A szatmári egyházmegye Világiak Irodája a debrecen-nyíregyházi és hajdúdorogi egyházmegyékkel közös pályázat folytatásaként lelki napot tartott elvált, egyedülálló szülőknek március 10-én a szatmárnémeti Hildegárda plébánián. A válás komoly krízis, nagy megpróbáltatás, egyedül, segítség nélkül nehéz felállni és továbblépni – hangzott el az első előadásban. Madocsai Bea, az elváltakkal foglalkozó budapesti Emánuel közösség tagja saját tapasztalataiból kiindulva a hitre próbálta irányítani a résztvevők figyelmét. Sorsfordító problémák közepette nehéz megérezni Isten szeretetét, ő azonban akkor is keblére ölel, engedi, hogy a legmélyebb fájdalmainkban alakítsuk ki vele a legszemélyesebb kapcsolatot. A váláskor is időt kell adni, „gyászolni”, azt hittel megtölteni. Az egyedül maradt szülők gyerekeinek neveléséről is szó esett. A gyermek szakadásként éli meg a válást,  időre van szüksége, nem túlkényeztetésre, nem a „másik fél” elleni szövetkezésre, pártoskodásra. Amiből a szülő örömet merít, abból merít a gyermek is, amilyen példát lát, olyat tud majd életében is alkalmazni. Ezért nagy a szülő felelőssége, hogy élhetővé tegye gyermeke életét anélkül, hogy csak neki éljen azután. A kapcsolatok, a barátok, a közösségek görcsoldóként hatnak, segítséget adnak a válás utáni teljes élethez.

Panoráma

Koronkai Zoltán jezsuita a hivatásról beszélt 

A csíkszeredai és kolozsvári egyetemi lelkészségek vendégeként tartott előadást Koronkai Zoltán, a Magyar Jezsuita Rendtartomány hivatásgondozója, a Szent Imre Szakkollégium spirituálisa Te miért harcolsz? címmel. A hol a helyem, hol a boldogságom, hivatásom, mi Isten akarata kérdések megválaszolásához próbált segítséget nyújtani. A témát
tevékenység, kapcsolatok és életcél szintekre bontva értelmezte.

Panoráma

Ezzel a címmel tartották március 12–13. között a nagyváradi egyházmegyei ifjúsági referensek továbbképzőjét. Meghívott előadó Pál József resicabányai plébános volt.

A találkozást beszélgetéssel kezdtük, megosztottuk egymással mindazt, amit a fiatalok pasztorációjában fontosnak tartunk. A beszélgetésből kiderült: fontos a fiatalok személyes megszólítása, a virtuális világból való visszahozásuk a való világba, szabadtéri programok, közösségi játékok szervezése.

Panoráma

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Iskolaközpont adott otthont a Megyei Hittan Olimpiának március 10-én, amelyen 112 római katolikus diák vett részt. Az iskola kápolnájában Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő köszöntötte és bátorította a diákokat a verseny előtt, akik magyar, német és szlovák nyelven írták le mindazt, amit hittanból tanultak. A javító tanárok örömmel olvasták a sok szép dolgozatot, amelyek a diákok felkészültségéről és Istenbe vetett hitéről tanúskodtak. A teológiai osztályokból Szomolányi Tímea, Szenderszki Henrietta, Tóbiás László és Veres Janka Eszter fognak részt venni Székelykeresztúron az Országos Ökumenikus Hittan Olimpián.

Böcskei László püspök, Kiss Albert apát-kanonok, a Mallers­dorfi Ferences Nővérek és a Communitas Alapítvány támogatták az olimpiát. Isten fizesse jóságukat!

Panoráma

Erdély minden tájáról közel húsz fiatal gyűlt össze Kézdi­vásárhelyen. A négynapos együttlét célja a nyári fesztiválokra való felkészülés volt. Immár nyolc éve ugyanis minden nyáron felállítja sátrát a Keskeny út ökumenikus fesztiválmissziós csoport a Tusványoson, az EMI-táborban és olykor a Félszigeten is. A szolgálatra készülni is kell, ezt a célt szolgálta a hétvége.

Minden reggel a testi mellett a lelki táplálkozásra is figyelmet szenteltek: Beder Imre kézdivásárhelyi lelkipásztor, másnap pedig Ruszka Sándor iskolalelkész tálalta a Keskeny utas csapat számára a lelki eledelt. Raff Róbert berecki szórványlelkész vezetésével ifjúsági énekeket tanultak, alig pár óra tanulás után több szájból és több hangszerből zengtek az Isten szeretetét és nagyságát dicsőítő sorok. Fiatalok az Isten szolgálatában címmel interaktív előadás, majd újabb tréning következett, aminek eredményeként Kocsis András kézdivásárhelyi tréner mesterfogásaival nagyon összekovácsolódott a csapat. Az ismerkedésen túl a nyári feladatra is készülve a kommunikációs fogásokat tanulták.

Fészekmeleg

A gyermek csodás ajándék, és persze mindig nagy felelősség. Fokozottan érvényes ez azonban, ha a várva várt gyermek sérült. Lehet egy életet szeretetben, örömben megélni fogyatékkal élő gyermekekkel? Ők is Isten ajándékai? Erről kérdeztük a Szentegyházán élő, negyedik gyermeküket váró György házaspárt, Idát és Attilát. A férj a keresztény szellemiségű Szent Gellért Alapítvány ügyintézője, Ida pedig hitoktatóként dolgozik az egyik helyi iskolában. 

Három gyermeketek van, és ebből kettő sérült. Mi segített nektek abban, hogy őket Isten ajándékának tekintsétek?

Fészekmeleg

Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve Biztonság és szeretet 

Paul M. Zulehner osztrák pasztorálteológus legújabb magyarul megjelent könyve – ahogyan ezt a cím is jelzi – egy sajátos megvilágításban közelít a családdal kapcsolatos nagyon is aktuális témákhoz.

A magyar kiadás elé írott előszavában felhívja a figyelmet a jóléti társadalmak egyik legnagyobb veszélyére: arra, hogy az ember nagyon könnyen fölöslegessé válik (ha nincs munkaereje, vásárlóereje, tudása – vagy éppen nem tud kellő mértékben részt venni a szórakozás különféle formáiban). Ebbe a kategóriába tartoznak sok esetben a gyermekek is, mert a társadalom gyenge tagjai közé tartoznak, akiknek léte nem mindig „kifizetődő. A szerző ugyanakkor az egyházi közösségek szempontjából is rákérdez a gyermekek helyzetére. „Hogy egy kultúrának emberi arca van-e, az abból tűnik ki, hogy hogyan halnak meg az idősek, és hogyan tudnak fejlődni a gyerekek – írja.

Kitekintő

A világi médiában nagy szenzációként közölték, hogy egy Anonymous Italia nevű csoport megtámadta a vatikáni szervereket, mi több, sikerült lebénítania azokat, aztán „a második támadáskor a hackerek már nem elégedtek meg a vatikáni honlap blokkolásával. Az ottani szerverekben tárolt adatokat is megszerezték: hozzájutottak a Vatikáni Rádió szerkesztőségeiben dolgozók számítógépen használt belépési jelszavaihoz, majd ezeket közzétették az Anonymous olasz blogján. Közöttük voltak a Vatikáni Rádió magyar adása munkatársainak jelszavai is”. Olvashattunk erről az MTI tudósításában, valamint a hvg.hu, az origo.hu oldalakon, sőt, még a hazai Transindex is hírt adott erről. A híradások a legkülönfélébb hatásvadász címekkel jelentek meg, mint például: „Az Anonymous a Vatikán honlapját is bevette”. A jól informáltak arra hivatkoztak: „Olasz sajtóértesülések szerint az Anonymous egy korábbi, tavaly augusztusi támadását a Vatikán sikerrel elhárította. Az utóbbi években a Vatikánban rendezett technológiai konferenciákra svájci hackereket is meghívtak a biztonsági rendszerek erősítésére. A Vatikán szerverei a két arkangyal, Gábriel és Mihály nevét viselik.”

Kitekintő

Hosszú betegség után, 88 éves korában, 2012. március 17-én elhunyt III. Senuda, az alexandriai kopt ortodox egyház 117. vezetője, teljes címén Alexandria pápája és egész Afrika patriarchája Szent Márk evangélista szent apostoli trónján. A történész végzettségű egyházi vezetőt rendkívüli műveltségű, jó humorú, a nyugati kultúrában is otthonosan mozgó személyiségként ismerték, aki 1956 és 1962 között teljes remeteségbe vonulva egy barlangban élt. 1971-ben választották pápává, az akkori hatalom 1981–1985 között száműzte, kolostorba vonult vissza. Haláláig a világ egyik legősibb egyházát vezette, a tízmilliósra becsült egyiptomi kopt közösség karizmatikus vezetője, a több mint nyolcvanmilliós, muzulmán többségű Egyiptomban élő kopt kisebbség gyámolítója volt.

Egy falat a léleknek

• A negyvennapi pusztasággal kezdődött el a nagyböjti szent idő, és a getszemáni kerttel, illetve a haláltusa kínjával ér majd véget. Ez számunkra kegyelmi időszak, a pusztaságba kerülésé, a békés önátadásé.

• Tudni lehet azt, hogy a sivatag hol kezdődik, de azt nem, hogy hová tart. Ugyanez volt Mózessel és a választott néppel is a pusztai vándorlás idején. A sivatagban könnyen megtapasztalhatod gyöngeségedet, a kísértést, hogy visszatérj oda, ahonnan elindultál, a megszokott körülmények és biztonság földjére.

Útjelző

IV. parancsolat (7. rész) 

Sok baj van ma ezzel is mindenfelé. Régen ez volt a szállóige: „Becsüld az öreget!”, „Tiszteld a kort!” Ma ezt a változatát hallom: „Fújd el a port!”. És el is fújják, vagy mindent megtesznek azért, hogy megkeserítsék életüket, hogy minél előbb megszabaduljanak tőlük! Pedig egyszer mindenki megöregedik. Beteges lesz, elhagyják erői. Segítségre, őszinte ápolásra fog szorulni.

Az Ószövetség tele van az öregek tiszteletének sürgetésével. Íme néhány példa: „Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz.” (Sir 3,14–17a) „Az ősz fej előtt fel kell állni!” (3Móz 19,32) „Az idősebbet illeti az első szó!” (Sir 32,4) „Az öregek tanácsát meg kell hallgatni, mert bölcsességet tanulunk tőlük!” (Sir 8,9) „Kora miatt senkit se vessünk meg, közülünk is öregek lesznek némelyek!” (Sir 3,9)

Fiatal vagyok és gondolkodom

Térdre kényszeríti a cenzúrát, hozzájárul az igazság kereséséhez… A kottában néma hangként definiáljuk, helyenként a beszéd riválisaként említik, pedig nem harcol, színe a zöld, tehát az időzítés által éri el hatását. Magam sem tudom, a szavakkal könnyebb bánni, vagy… Az előbbi ki van szolgáltatva a felhasználóinak, míg az utóbbi fittyet hány a zsarnokságra. Rossz, ha a nosztalgia idilljéből ismerünk föl belőle egy-egy foszlányt. Szóra bírni… Próbálkozott vele már Ábrahám, Mózes, Lao-ce, Buddha, Konfucius, Ghandi, hogy csak néhányat említsek… Már te is, én is. Az eredmény: hit, erő és dicsőség, lét és nemlét, megvilágosodás… Megmutat valamit a végtelenből. Ablak a végtelenre? Ihletett már zeneszerzőket, és lett csendes éj, más életcélul tűzte ki, és lett karthauzi, lett, lett, lett. Tehát nem passzív, hisz az valami teljesen más, még akkor is, ha…

Pitypang

A beteg hegyről, akiből végül nem lett tűzhányó 

Messze-messze, a távoli hegyeken túl éldegélt egy hegyecske. Nem volt sem túl nagy, sem túl kicsi, hanem pont akkora volt, amekkorát az emberek szeretnek magukénak érezni. Egy falu húzódott meg a hegy lábánál. A falut egyszerű emberek lakták, kecsketenyésztésből éltek, a hegyen át kanyargó ösvényen gyorsan bejutottak a városi vásárokba. Ahányszor felértek a hegy csúcsára, egy kicsit mindig kilöttyintettek a tejből a földre, ezzel fejezték ki tiszteletüket a hely szelleme, a hegy iránt.
A hegy pedig reggelente szeretettel nézett körül és boldogan állapította meg, hogy a maréknyi gyöngyszem még mindig ott mocorog, sürög-forog talpánál. Mivel nem szerette a magányt, igyekezett segíteni az embereken. Ha iszonyú szelek fújtak, katlanjai, erdei segítségével megfékezte a pusztító erőt, a tűző nap ellen árnyékot nyújtott, a felhőszakadásokat gyorsan megvarrta, hogy ne árvíz zúduljon a falusiak nyakába, hanem éltető eső.

Hírek, hirdetések

Nemzetközi Teológiai Konferencia Gyulafehérváron

Április 20-án „Tanúim lesztek…” (Csel 1,8). A tanúságtétel kihívásai címen szervez konferenciát a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Főiskola a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának keretében. Mit jelent tanúskodó egyháznak lenni? Hogyan tudjuk vállalni missziós küldetésünket a mai társadalmunkban? Az új evangelizáció szükségessége és távlatai – ezekről a témákról esik majd szó. A téma választásához a jelen egyházi év sajátos adottságai szolgáltatnak okot: a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális tervének keretében a misszió éve zajlik, missziós küldetésünket törekszünk felvállalni. A világegyház ősszel szinódusra készül, melynek során a résztvevők éppen a tanúságtétel krízise kapcsán az új evangelizáció szükségességéről, lehetőségeiről, módozatairól értekeznek. Szentatyánk ugyancsak ősztől a hit évét hirdeti meg, melynek célja hitünk megerősítése, hogy az életünket meghatározza, és így termékennyé, sugárzóvá tegye. A konferencián ezen „koordináták” közepette reflektálnak az előadók a teológia egyes ágazatainak szemszögéből, sugallatokkal kívánnak szolgálni az egyházi élet és a lelkipásztori gyakorlat számára. Papok, hitoktatók, lelkipásztori tevékenység iránt érdeklődők részvételét várják. (Nagy József)