Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 13. szám, 2011. március 27.

Vezércikk


Évek óta töretlenül próbáljuk Önöket szolgálni, egyházi életünk eseményeit, a hitünkről szóló tudnivalókat olvasmányos formában kínálva Önöknek. Ebben a munkában immár két évtizede állunk helyt, nem mindig könnyű körülmények között.

Az elmúlt esztendő történései, az országunkat, térségünket sújtó gazdasági válság szerkesztőségünket, a lapunkat kiadó Verbum Keresztény Kulturális Egyesületet sem kímélte. Mi, akik magunk is az olvasóinkhoz hasonló életszínvonalon és körülmények közt élünk, nehéz szívvel gondolunk arra, hogy Önöket mások mellett mi is megterheljük. Se nehézségeinkről nem panaszkodtunk, se lapunk árát nem emeltük immár több mint hat éve! A jelen helyzet azonban megmaradásunk érdekében lépésre kényszerít. Éppen ezért 2011 második évnegyedétől kénytelenek vagyunk a Vasárnap árát megemelni: ezentúl 1,5 lej lesz tehát lapunk. De hűséges olvasóink ragaszkodását azzal háláljuk meg, hogy az előre befizetett összegeket úgy fogadjuk el, hogy azokra ez az áremelés nem érvényes, csak majd a következő befizetést kell az új árak értelmében elvégezniük.

Egy falat a léleknek

• Hát nem érdekes, elgondolkodtató az, hogy Urunk születésének a hírüladása nagyböjti, illetve – ritkább esetben – húsvéti időre esik? Mintegy figyelmeztet, hogy a megtestesült ige ugyanaz, mint aki érettünk szenvedett, meghalt és föltámadt.

• Egyesek számára szinte botrányos, hogy hogyan lehetséges az, hogy az egészen Fölséges magára vette azt, ami „alantas”, hogy az erős Isten gyöngévé lett, a halhatatlan halandó; a sérthetetlen isteni természet hogyan egyesülhet a szenvedésre képes emberi természettel?

Panoráma

 A napokban a képviselőház művelődési szakbizottsága jóváhagyta a kommunista diktatúrában elkobzott egyházi levéltári dokumentumok visszaszolgáltatására vonatkozó törvényjavaslatot. Ez viszont csak az első lépés azon cél felé, amit az erdélyi magyar történelmi egyházak 21 éve próbálnak elérni.

Panoráma

A Szent István Könyvklub karácsonyi katalógusának hir­detése értelmében január 30-án a klubtagok közül három szerencsés nyertest sorsoltak ki, akik egy-egy 20 000 Ft értékű könyvutalványt kaptak, közülük az egyik erdélyi klubtag. Az erdélyi szerencsés nyertes Fogarasi Levente szé­kely­udvarhelyi olvasónk. A könyvutalványt Simon Ferenc, a Verbum Kiadó terjesztője adta át március 12-én, Székely­ud­var­helyen, a nyertes lakhelyén.

Panoráma

A tavasz közeledtével a kolozsvári taizések körében is újra fellendül az élet. Nemcsak a nyári zarándoklatra való készülés alkalmán gyűlnek össze a fiatalok, hanem a kivételes vendégek fogadására is. Így történt ez március 18-án este is a kolozsvári Kétágú református templomban, amikor a Taizéből érkezett két fiatal önkéntessel találkozhattak az érdeklődők. A németországi Jens és a szlovákiai Daniel több hónapot töltött már Taizében, és Romániába a taizéi James és Kilian (a romániai csoportokért felelős taizés testvérek) ötlete alapján látogattak el.

Panoráma

Múltidéző, Klubszoba, Dokureflex – három új beszélgetős műsorral frissíti kínálatát a Duna Televízió. Segítségükkel a nézők kirándulást tehetnek a múltba, elmélkedhetnek korunk problémáiról, és megtudhatják kortársaink véleményét is a minket annyira érintő kérdésekről.

Panoráma

A Hám János Római Katolikus Iskolaközpont épülete adott otthont a március 12-én, szombaton tartott római katolikus vallás olimpiának, melyre az egyházmegye szatmári, erdődi, ugocsai és nagykárolyi esperesi kerületekből jöttek diákok, ötödiktől tizenkettedik osztályos korig. A kétszázhuszonöt bejelentkezett diák reggel negyed tíztől az iskola dísztermében gyűlt össze, ahol előbb Egeli Ferenc egyházmegyei főtanfelügyelő köszöntötte őket, majd Lapka József püspöki titkár tolmácsolta Schönberger Jenő püspök üdvözletét. Ebben a hit értelem általi megismerését emelte ki, melyhez meg kell ismerni és meg kell érteni szüleink által ránk hagyományozott vallásunkat.

Panoráma

Március 10-én nyílt és április 10-ig tart nyitva Kolozsváron a Bánffy-palotában lévő Szépművészeti Múzeumban a nagybányai festők műveiből rendezett kiállítás. Rendkívüli az alkalom, mert bár a művek a múzeum tulajdonát képezik, általában nem láthatóak. Pedig ezek az értékek egészen különlegesek, egyrészt azért, mert egy kiemelkedő helyi kezdeményezés kiváló alkotásai, másrészt mert stílusuk, színvonaluk a kor európai élvonalának javát tükrözi.

Panoráma

Ismét Szalontára érkezett a Mária Légiósok téli iskolája – tavasz kezdetére. A Szent István plébánia kapuja mindig tárva-nyitva áll, már tíz éve, a vendégek előtt. Ezek a lelkigyakorlati napok mindig örömöt jelentenek minden jelenlévőnek. Jöttek légiósok Nagyváradról Balog Mária elnökasszonnyal, Kolozsvárról, Kisbácsból, Palotáról, Köröstarjánból, Tenkéről, a szentmártoni öregotthonból, de még Tasnádról is érkezett egy kis csoport Pék Sándor lelkivezetővel. A téli iskola négy napig tartott, s mivel a Magyar Katolikus Püspöki Kar az idei évet a családnak szentelte, ennek a fényében zajlott a lelkigyakorlat, amely egybeesett a böjt kezdetével, így erről is esett szó.

Panoráma

A világ Mária Légióit egybefogó és vezető írországi testület, a Concilium döntése értelmében magasabb szerveződési szintre emelkedett és ennek értelmében március 12-én Regia címet kapott a szatmári Mária Légió, amely addig Comi­tium címmel rendelkezett. A szatmári Regia a szatmári, váradi és temesvári egyházmegyék magyarul beszélő Comi­tiumait foglalja ezentúl magába, a struktúrában pedig közvetlenül a Conciliumhoz tartozik.

Panoráma

Erdélybe érkezik és körbejár Szent László király Győrben őrzött csontereklyéje március 26. és április 11. között. A különös zarándoklat ötlete Böjte Csaba, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elöljárójának kezdeményezése. Ez több célt is szolgál, mondta el a ferences szerzetes. Egy-egy ereklye segíthet abban, hogy mélyebben átéljük az illető szenttel való személyes kapcsolatot, találkozást. Ugyanakkor a relikvia zarándoklatának szervezésével a több mint kétezer nehéz sorsú gyermeket felkaroló alapítvány vezetője egy üzenetet is szeretné tolmácsolni.

Panoráma

A prófétát, a papot úgy tartja számon a közvélemény, mint Isten szócsövét. Isten üzenetét igyekszünk tolmácsolni emberi módon az embereknek.

Elmondani, leírni e tényt könnyű, de nem is olyan könnyű a kivitelezés, annál is inkább, mert ember akar eleget tenni az isteni megbízásnak. Kitüntetés és felelősség egyszerre.

Nemcsak a híveknek van szüksége a lelki feltöltődésre, hanem ez a papnak is természetes igénye kell hogy legyen. Minden napnak megvan a maga lelki programja a papnövendék életében, s ezt igyekszik folytatni papként is, több-kevesebb sikerrel.

Panoráma

Nem szokványos módon ünnepelték a piarista nővérek Nagykárolyban szerzetesrendjük alapítója, Boldog Celestina Donati napját. Március 18-án a Kalazanci Szent József-templomban bemutatott szentmise keretében az evangélium elhangzása után noviciátusba lépett Kanti Ágnes.

A legszentebb áldozatot bemutató Schönberger Jenő püspök a szentmise elején visszaemlékezett Boldog Celestina Donati 2008-as firenzei boldoggá avatására. Megköszönte a jó Istennek, hogy szenteket adott, akik példaképek, közbenjárók, útmutatók lehetnek számunkra.

Útjelző

I. parancsolat (8. rész) 

Jó tudnunk azt, hogy a keresztény reménység útja az, amikor valaki örömmel teljesíti Isten parancsait, különösen a szeretet parancsát, ami egyúttal Krisztus követését is jelenti. De ilyen az imádság is, mert ezt a kegyelmet csak sok imádsággal kereshetjük és tarthatjuk meg önmagunknak.

Az ószövetségi Biblia leírja, hogy amikor Káin megölte testvérét, Ábelt, lelkiismeret-furdalást érzett, majd kétségbeesett. Az újszövetségi Biblia pedig Júdást, az áruló apostolt hozza tipikus példaként, aki szintén kétségbeesett, amikor ráébredt tettére. Felakasztotta magát. Ma is nagyon sok öngyilkosság oka a reménytelenség.

Téma

Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában címmel rendeztek konferenciát Budapesten március 10–12. között. A Közép-Európa mint a vallási sokszínűség modellje alcímet viselő eseményt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti szervezete, valamint a Reconciliation in South East Europe Alapítvány szervezte a Healing of Memories (Az emlékezet gyógyítása) projekt keretében. A MEÖT központjában rendezett konferencia Magyarország EU-elnökségéhez is kapcsolódott.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az ember az egyetlen teremtmény a földön, akit Isten önmagáért akart. Méltósága abban rejlik, hogy Isten az embert önmagához hasonló lényként, azaz személyként „akarja”, és akaratát minden egyes ember személyes alkatába beleírja. Létünk nem céltalan, véletlenek összjátékaként alakuló esetlegesség, Isten mindannyiunkat önmagunkért akarja és mindegyiküktől azt várja, hogy akaratát felismerjük és a magunk akaratává tegyük. Mindegyikünknek sajátos, egyéniségünkre szabott hivatása van, életünk csak akkor teljesedhet ki, ha hivatásunkat felismerjük és az ebből származó felelősséget vállalva követjük szavát.

Pitypang

Hetedhét ország

Többször olvastatok a mesékben a hétmérföldes csizmáról, a hét királylányról, a hét testvérről. Ahhoz, hogy a mesehős megmentsen valakit, vagy épp bölcsségre tegyen szert, át kell mennie hetedhét országon túlra. De hol is van ez az ország?

Hírek, hirdetések


A liturgia ünneplése

A gyulafehérvári főegyházmegyei hatóság a liturgia ünneplésére vonatkozó emlékeztetőt tett közzé a 247–2011. számmal kiadott idei körlevelében. A körlevél liturgikus témái a következő alcímek szerint vannak csoportosítva: 1. Testtartás a liturgiában. 2. A békecsók. 3. Az áldozás előtti ima. 4. A szentmise befejezése. 5. Önkényeskedés a liturgiában.