Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Jézus lelke mélyéig megrendült és könnyekre fakadt (vö. Jn 11,33–35).
  • Hogyan értsük Jézus megindulását, az ő fájdalmát? Egészen biztos, hogy Jézus sírásában mást kell értenünk, mint a halott Lázár siratását, akit hamarosan fel fog támasztani. Jézus az egész emberiség sorsa fölött ejt könnyeket, vagyis a halál miatt sír, amely azt az emberi természetet sújtja, amit a mennyei Atya oly szépnek teremtett.
  • Mindazt siratja tehát Jézus, ami a bűn következménye. Ő magára vette a bűn következményét, a szenvedést. Tehát az ő fájdalma részvétel a mi fájdalmunkban.
  • Amikor a bűnös nő könnyeivel áztatta Jézus lábait, Jézus odafordult a ház urához és megkérdezte: „Látod ezt az asszonyt?” (vö. Lk 7,44) Tőlem is ugyanezt kérdezi Jézus: Látod ezt az asszonyt? Megcsókoltad valaha az én lábamat? És öntözted-e könnyeiddel?
  • Mikor sírtam utoljára és miért?
  • Lehet, hogy sírtam, de nem érted, Uram. Ha rád tekintek, akkor azt kell mondanom, hogy szárazak a szemeim, hogy nincsenek könnyeim. De kérlek, Uram, üsd meg ezt a sziklát! Fakassz belőlem életet adó vizet, a könnyek alázatát!
  • Azt is láthatjuk az evangéliumban, hogy Jézust nem jellemzi a közönséges, vaskos, szarkasztikus, harsogó nevetés. Ugyanakkor beszél az örömről, amely őt jellemzi, s amelyben részesíteni akar bennünket. Jézus öröme egészen más, mint az előbb említett nevetés. Olyan, amelybe szinte beleremeg az ember.
  • Szinte elképzelhetetlen, hogy Jézusnak ne lett volna a gyermekek felé mosolya; mint ahogy a felnőtt emberekhez is, amely elfogadást és meghívást ébresztett bennük.
  • Jézus könnyei és mosolya nagyon közel állnak egymáshoz. Ha bennem is ugyanaz a lelkület, érzület él, mint ami Jézusban volt, akkor az én szememben is igazi könnyek és mosolyok lesznek. Olyan lesz ez, mint a szivárvány, amely az esőben is ragyogni kezd.