Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrának másolata Esztelnekre látogat 

A Csíksomlyói kegytemplomban, tavaly szeptember 14-én egyházmegyénk főpásztora, Jakubinyi György érsek megnyitotta a jubileumi Mária-évet, a kegyszobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából.

Mindannyian tudjuk, milyen nagy jelentősége van a csík­som­lyói kegyhelyen őrzött csodatevő, segítő szent Szűznek a szobra a székely nép és a világon szétszóródott magyarok életében. Én magam is tapasztalhattam, milyen nagy lelkierővel és reménnyel töltötte el a Boldogságos Szűzanyába vetett bizalom, az iránta érzett szeretet és tisztelet mindazokat, akik a kegyhelyre zarándokoltak, a kegyszobor előtt imádkozva, a Szűzanya oltalmát kérték és szentségekhez járultak. Ebből a tapasztalatból született az a gondolat, hogy ajubileumi Mária-év kapcsán, aSegítő Szűzanya csíksomlyói, ötszáz éves kegyszobrának másolata Esztelnekre „látogasson” a 265 éves Esztelneki Madonna „szülőföldjére”. Örvendek, hogy e gondolat megvalósításától nem zárkóztak el a kegyszobor őrei, a somlyói ferences testvérek, sőt testületileg kísérik majd a szobrot Esztelnekre.

A megfontolásnak egy másik oka az volt, hogy a jubileumi év keretében a kegyszobor másolatának segítségével azok is közelebb kerülhessenek a csodatevő, segítő szent Szűzhöz, és oltalmát kérhessék, akik valamilyen oknál fogva Felsőháromszékről nem tudnak Csíksomlyóra zarándokolni. Svégül, a harmadik ok a szentatyához és a Megszentelt élet évéhez kötődik. Ezzel kapcsolatosan Ferenc pápa mondta a tavaly a szerzeteseknek: „Ébresszétek fel a világot!”

Reméljük, hogy a Segítő Szűzanya felsőháromszéki, esztelneki „látogatása” szerepet fog játszani ebben az ébresztgetésben, és sokak szívében megerősödik az igaz hit, a biztos remény és a tökéletes szeretet, s ennek következtében rádöbbennek arra, hogy ebben a sötét, önző világban lehet másképp is cselekedni, élni, mégpedig úgy, hogy életünk Isten dicsőségét, embertársaink javát és lelkünk üdvét szolgálja. Továbbá azt, hogy sokak lelkében újra lángra lobban az ősi, tiszta Mária-tisztelet, amely jellemezte a háromszéki „szentföld” lakóit, akik 1921 decemberéig, az esztelneki ferences templom leégéséig, az esztelneki Madonnához mentek segítséget s oltalmat kérni a maguk s szeretteik számára. Meg voltak győződve arról, hogy a kereszt lábánál álló Mária, a fájdalmak asszonya egyben a hit asszonya is, aki ott a legsötétebb és legkétségbeejtőbb helyzetben is „hite által meglátja az új jövő születését, és reménnyel várja Isten holnapját… Isten holnapja Mária számára a húsvét hajnala, a hét első napjának virradata… Jézus sírjában az egyetlen égő lámpás az anya reménye, amely ebben a pillanatban az egész emberiség reménye is egyben” – mondja a pápa.

Az esztelneki Mária-köszöntő március 24-én, kedden lesz a ferencrendi templomban, a következő programmal: 16 órakor a kegyszobor másolatának ünnepélyes fogadása és imaóra, szentgyónási lehetőség, 17 órakor imaóra a szerzetesek vezetésével, 18 órakor ünnepi szentmise, amelyet Urbán Erik ofm, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója celebrál, 19 órakor ünnepélyes rózsafüzérvégzés és gyertyás körmenet, majd áldás és elbocsátás.