Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

„Utónőnapi” rendezvényt szervezett március 10-én a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség és a Caritas Szervezet, meghívottaik a Vizi Ildikó gyógypedagógus, pszichológus által 1994-ben alapított Gondviselés Egyesület gondozottjai voltak. A nőszövetség dísztermében Kovács Sándor főesperes-plébános köszöntötte a résztvevőket, felolvasta nekik Ferenc pápa üzenetét, a szentatya a nemzetközi nőnapon kijelentette, hogy a nők mindennapi munkája emberségesebbé és befogadóbbá teszi a társadalmat. A pápai köszöntőt a főesperes saját jókívánságaival egészítette ki, ezt követően vendégül látta mind a nőket, mind a gondozott fiatalokat, akik Kovács Melinda és Kézdi Orsolya szociális munkások által betanított kedves műsorral és maguk készítette ajándékkal örvendeztették meg a jelenlevőket. A Gondviselés Egyesület jelenlegi elnöke az egyik gondozott édesanyja, Makkai Mária. Befejezésként Kovács Sándor főesperes és Fábián Mária nőszövetségi elnök ajándékot adtak a gondozottaknak. A találkozó lényegét Fábián Mária így foglalta össze: „Egymás szeretetével töltekeztünk és megerősödtünk hitünkben és emberségünkben.”

 

 

 

 

Kép és szöveg
Fodor György