Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A csíkmadéfalvi emlékmű a szabadságjogaikért küzdő csíki, kászoni és háromszéki székelyek ellen 1764. január 7-én elkövetett vérengzés több száz áldozata előtt tiszteleg. Az emlékmű felirata szerint kétszáz, a helytörténészek szerint négyszáz áldozatot követelt a császári csapat kegyetlen támadása. Az emlékművet 110 évvel ezelőtt állították a madéfalviak. A szobor 2 és fél méter fesztávolságú szárnyait 110 év alatt igencsak megviselték az időjárás viszontagságai, és a váz meg a szoborfal közötti merevítők is megrepedtek, így restaurálásra volt szükség. Az emlékművet díszítő turulmadarat 2014 júliusában leszerelték és elvitték Kolozsvárra, ahol Kolozsi Tibor szobrászművész restaurálta, majd március 12-én szállították vissza. A cinkből készült madár Köllő Miklós alkotása, valójában a fehéregyházi emlékművön látható sas másolata. Alkotója annak idején ajándékba adta a madéfalvi emlékműre, de sajnos ő meghalt, mielőtt ezt a szobrot elkészítették volna. A madéfalviaknak valószínű nem volt elég pénzük ahhoz, hogy bronzból öntessék ki. Ezért készíthették el cinkből, mondta a restaurátor. 

A Siculicidium műemlékének helyreállítását és a körülötte lévő tér rendezését 17 millió forinttal támogatta Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága. Jelentős összeggel járult hozzá Madéfalva önkormányzata és Hargita megye Tanácsa is. A teret szeretnék parkosítani, az emlékmű újraavatását október 8-ára, a felszentelés 110. évfordulójára tervezik, mondta Szentes Csaba polgármester.