Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének tavaszi találkozójára készülnek

A házasság az ember életének egyik legfontosabb eseménye: ettől függ a házastársak és gyermekeik boldogsága. A család mint intézmény világszerte válságban van. Erre a tényre már Márton Áron is felfigyelt, írásaiban foglalkozott e témakörrel. Ezek az írások határozták meg az idei lelkigyakorlatos napok témaválasztását. A család és a nép című írásában a nagy püspök így fogalmazott: „A család az a legelső ősközösség, melyből az emberiség élete fakad. Az egyes emberé, de a népeké is, a testi élet, de a szellemi erkölcsi élet is. Az egymásra következő nemzedékek sora innen bomlik elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek minden küzdelme és győzelme, minden szenvedése és öröme, minden fáradtsága és lendülete… Amint a családban a szülők és gyermek összetartoznak és meghatározott közösséget alkotnak, úgy a gyermekek gyerekei, a nemzedékek egymásból kibomló számtalan sora és köre is összetartozik és valóságos egységet alkot… A család és a családias érzés nevelése mellett az iskolának is síkra kell szállnia, hogy a házasság tisztaságát, felbonthatatlanságát, célját tervszerűen mentsük, vonatkozásait feltárjuk, s kitartó neveléssel ismét azzá az élethordozóvá és boldogságfakasztó szeretetközösséggé tegyük, aminek Isten az ember és a nemzet érdekében szánta.”

A találkozó mottója: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket” (Jn 15,12). A tavaszi lelkigyakorlatos napokat április 20–22. között szervezi a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség Kovács Sándor országos lelkivezető irányításával. Meghívott előadók: Ilyés Csaba, Nagy József, Homa Ildikó SSS. Homíliát Szilveszter Imre-Gábor, Veres Attila és Babota Tibor lelkivezetők mondanak. 

A programban szerepel a közös ima Márton Áron boldoggá avatásáért, húsvéti koncert a Szent Cecília kórus és meghívott művészek előadásában Potyó István karnagy vezényletével, ünnepi köszöntő beszédet Kovács Sándor országos lelkivezető tart. A találkozóra szeretettel hívják és várják a nőszövetségek elnökeit, két tagot és a lelkivezetőket. Új tagok jelentkezését is szívesen fogadják. Jelentkezni április 10-ig lehet a következő címen: Fábián Mária, Asociatia Femeilor Romano-Catolice Sf. Mihail, 400095 Cluj-N., str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3., jud. Cluj, telefon: 0747 532492, Szabó Márta tel: 0264 597642, mobil 0751767931.