Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 12. szám, 2014. március 23.

Az események folynak a maguk medrében: egy fiatal zsidó lány férjhez menni készül, már megvolt az eljegyzés, és meg vannak már a további lépések is tervezve, mindenki tudja, hogy mi következik – amikor egyszer csak jön az angyal, és egy várva várt, mégis különös üzenettel felborogatja a lány és jegyese életét. Aztán megszületik a gyermek, és felborogatja a király életét is, majd a családét, aztán a Jeruzsálemből hazatérőkét, később pedig a farizeusok tanrendjét és a római igazságszolgáltatás menetét… meg a világtörténelmet. Az ifjú jegyes, aki igaz ember volt, megszenvedi ugyan a változást, de együttműködik a kegyelemmel. A király a hatalmát félti, és kontroll alatt akarja tartani a helyzetet, ezért ésszerűtlen gyilkosságot rendel el… a farizeusok kifinomultabb módszerekkel próbálják megszüntetni a szokások felborogatását, de végső soron ők is készülnek eltenni láb alól a várva várt Megváltót, mert erre, ami történik, nem voltak felkészülve…

A változást tehát mindenki lereagálja valahogy: aki fél tőle, az őrültségekbe kezd. Akinek nincs félnivalója – illetve „igaz ember” volta miatt, a kegyelemre való nyitottsága miatt tud bátor lenni, az keresi és megtalálja benne az üdvösségre vezető utat…

Panoráma

Újabb sikeres lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek 

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) és a Gyulafehérvári Caritas – Ki-Út Konzultációs Programja által szervezett újabb lelkigyakorlatra került sor március 13–16. között Csíksomlyón.

A hétvégére 32-en jöttek el Erdélyből, régiek és újak, Magyarországról pedig 5 személy támogatott jelenlétével és tartós józanságáról szóló megosztásaival.

A KASZ lelkésze, Fazekas György tanítását az Izajás könyvéből vett szenvedő szolga négy énekére építette. Az elmélkedések hangsúlyozták, hogy Isten minket is szeretetével hívott életbe, és meghív, hogy mindig őt helyezzük életünk középpontjába. A gond akkor kezdődik, amikor más dolog/személy válik életünk központjává. A szenvedélybetegség sok szenvedéssel jár – mind a betegségben szenvedők, mind a hozzátartozók számára –, mert az ital veszi át az irányítást. Hallhattuk, hogy a szenvedő szolga, akit Izajás előrevetít, s aki maga Jézus, ismeri ezeket a szenvedéseket, és a szenvedésben sem vagyunk egyedül. Lépésről lépésre haladva hallhattunk kérdéseket, amelyek segítettek, hogy konkrétan szembenézzünk azzal, hogyan távolodtunk el Istentől, és hogyan rombolódott le az élet. Az is elhangzott, hogy ha készek vagyunk befogadni őt, akkor ő gyógyítani tudja a sebeinket és helyreállítani életünket. Jézus bennem, értem, általam szenvedett. Ez a szenvedés titok, misztérium, amit itt a földön sosem tudunk teljesen megérteni. De abban biztosak lehetünk, hogy Jézus velünk van. Az elmélkedéssorozat a 22. zsoltárról szóló gondolatokkal fejeződött be.

Panoráma

Forrai Tamás, a magyarországi jezsuita rendtartomány provinciálisa vezette a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye papjainak tavaszi lelki napját március 10-én Szatmárnémetiben, 11-én Nagykárolyban, 12-én pedig Máramarosszigeten. Ez adott alkalmat arra, hogy beszélgessünk az elhangzott gondolatokról, a hétköznapokban élhető lelki életről, a célokról, a kiegyensúlyozott, boldog élet eszközeiről.

Az önátadás fogalmához kapcsolódott előadása. Mit tart fontosnak kiemelni e téma kapcsán?

Panoráma

Március 12-én a déli harangszót sugározta először Kolozsváron is a Mária Rádió. Ezt közös déli ima követte, amit a kolozsvári stúdióban összegyűlt önkéntesek Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános vezetésével mondtak, aki ezután megáldotta az innen közvetítőket. A Mária Rádió képviselői kifejezték: „Hálásak vagyunk a gondviselő Istennek ezért az új lehetőségért, rádiónk működését továbbra is a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánljuk, hogy a Mária Rádió egyre jobban betölthesse evangelizáló küldetését az erdélyi magyarság körében.”

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály plébánia keretében működő nőszövetség dísztermében tartották március 10-én a kolozsvári születésű, Csíkszeredában élő Nagy Benedek tanár, politikus, ERDÉLYI KÖTÉLTÁNC – Megélt és visszaszerzett történeteim című könyvének bemutatóját. A rendezvényen Nagy Benedek a kötet szerkesztőjével, Sarány Istvánnal a nyilvánosság előtt folytatott kötetlen beszélgetést. Itt elmondta: „Erdélyben, a több nemzet bölcsőjében mindig nehezebb volt, de van valami plusz, amiért érdemes itt élni. Csíkban én voltam a kolozsvári, s Kolozsváron a csíki. Életem kötéltánc volt, célom pedig helytállni a világ ezen szögletében. Volt parlamenti képviselőként elmondhatom, hogy társaimmal együtt nem fordítottuk meg a magyarság sorsát, de józan ítélőképességünknek és kitartásunknak köszönhetően már nem ugyanaz a légkör, mint például 1989-ben. Én őszintén hittem, hogy megváltozik a világ. Személy szerint soha nem veszítettem el optimizmusomat, ami meghatározó volt élethelyzeteimben. Meggyőződhettem arról, hogy bár a történelem és a hagyományok ismerete is kell, de nem elég anyanyelvünk és magyar identitásunk megőrzéséhez. Nagyon fontos a közösség önmegismerése és önértékelése. Sikerült ezen a téren áttörést elérnem, de sajnos sokszor meg kellett küzdeni a belső ellenállással is. Egyes esetekben elszomorított a tartás hiánya a történelemtanárok között.”

Panoráma

Március 14-én, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójának előestéjén a Magyar Köztársaság kolozsvári főkonzulátusa fogadást szervezett a City Plaza Hotel báltermében, amelyre meghívta a történelmi magyar egyházak vezetőit is az erdélyi kulturális, tudományos és közélet személyiségeivel együtt.

Panoráma

2014. február 21–23. között zajlott a Főegyházmegyei Csa­ládpasztorációs munkacsoport szervezésében a férjek, édesapák lelki hétvégéje Hagyományteremtő élet, életadó hagyomány címmel. A Jakab Antal Konferencia Központban, Csíksomlyón több mint száz férj vett részt a háromnapos programon.

Mindennapjaink négy nagy területre oszthatóak: munka, lelkiség, szellemi élet-kultúra és az ünnepek (szabadidő, pihenés). Lényeges megtartani a folytonosságot, a kapcsolatot hagyományainkkal, keresztény kultúránkkal, és ezt átadni a gyermekeinknek. A gyökereihez hű egyén kiegyensúlyozott, élete szervesen kapcsolódik az univerzumhoz. Nagyszüleink még olyan világba születtek, amikor szent volt az idő és a tér, amelyben éltek. A mindennapjaikat szimbólumok szőtték át, amiben minden értelmet kapott, a tárgyak megszemélyesültek, az állatok pedig az ember életterének szerves részeivé váltak. Figyelték és értették a természet jeleit. Minden családnak meg kell hogy legyen a maga szimbólumvilága! – hangsúlyozta előadásában Papp László, a marosvásárhelyi Mustármag-Kairos Közösség pap-vezetője.

Panoráma

Élménybeszámoló a szeretetszolgálatot végző alkalmazottak találkozójáról 

Kissé fáradtan érkeztem március 12-én a nagyváradi püspöki palota dísztermébe, a Szeretetszolgálatosok – Önkéntesek nevű rendezvényre. Már majdnem öt óra volt, de a teremben még alig voltak néhányan. Azon tűnődtem, mi lesz, ha csak ennyien leszünk? Később kellemes csalódás volt, amikor újra körbenéztem, és láttam, hogyan telik meg a terem, egyre többen vagyunk – a megkezdésre több mint százan összegyűltünk.

Elkezdődött a megnyitó, köszöntöttek bennünket. Rövid kisfilmek segítségével sorról sorra bemutatkoztak a kollégáim és a többi karitatív intézményeket képviselő ember.

Panoráma

A Csíki-, valamint a Gyergyói-medencében élő székelyek hitvilágát mélyítő és megerősítő közösség, a szentignáci lelkiségű, Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek közel húsz éve a közösségformálás, az Istenhez vezetés missziójának apostolai. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai a szerzetesi hivatásról, a szerzetesi élet szépségeiről, nehézségeiről kérdezték Darvas Piroska SA nővért. 

Mikor hallottad először az Úr hívó szavát?

Panoráma

Március 7–9. között a csíksomlyói Jakab Antal Konferenciaközpontban szervezték meg a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjét „…gondod van minden utamra”(139. zsoltár 3) mottóval. A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának család-munkacsoportja által szervezett rendezvényen ez alkalommal több mint 125 feleség és édesanya vett részt. A hétvége történései arra világítottak rá, hogy feleségként, édesanyaként miként lehet Istennel élni a hétköznapokban. A szentségimádások, a közös imák, a szentmisék is ebben segítették a jelenlevőket. A résztvevők nyilatkozataival nyúltunk képet a rendezvényről.

Egy falat a léleknek

·  Vannak helységek, amelyek nem az imádság helyei. Noha ott is lehet apró fohászokat, röpimákat mondani, de az a hely mégsem az elmélyült imádságnak a helye. Legfennebb azoknak a helye, akikért imádkozni kell.

· Ahhoz, hogy komolyabb lépéseket tudjunk tenni Isten, illetve önmagunk felé, el kell hagyni az előző helyet, helyeket. Erre több példát is lehetne mondani. Többek között ilyen Szent Péter apostolnak az eltávozása, aki kiment, hogy megsirassa vétkeit. A remeték is kivonultak a pusztába, hogy egészen egyedül legyenek Istennel.

Útjelző

Közel van, nagyon közel van hozzánk az Isten 

Dr. Nádas Zoltán az Üdvözlégy Máriáról írt gondolataiban megcsodálja a Szűzanyát és azt az isteni szeretetet, amely benne van: „Malaszttal vagy teljes – telve van lelked Isten kegyelmével. Benned van az Isten, az élet Forrása minden szeretetével és gazdagságával. Benned van tehát az, ami után annyit és annyi felé botorkálnak, törtetnek az emberek, benned van az élet telje. […] Ha Mária istenanya, akkor közel van, nagyon közel van hozzánk az Isten. A Szűz istenanyasága útján megvalósult az igazi istenközelség.”

Pitypang

Izgemozga mese

1. rész 

– Légy csendben!

– Nem leszek!

– Csendben légy!

– Nem leszek!

 

– De csendben vagyok, szólaltál meg.

– Nem, te légy csendben, feleltem.

– Hanem ki?

– Hát a mesében Copfmók.

– Copfmók legyen a szakács vagy a lovag.

– Nem lehet a szakács, mert ő az udvari bolond.

– Óóó!

– Ne keseredj el, ez egy jó szerep. A bolond mindig az igazat mondja. S lovag is van már, ő Mozga lovag.

– Ez az a mese, amelyikben van az a Ficka királyné is, vagy ki?

– Igen, de nem Ficka, hanem Ficánk királyné és Tikács király. Na, folytathatom a mesét?

– Folytasd.

Teológiai Konferencia Gyulafehérváron

Március 28–29. között tartják az V. Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferenciát a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, melynek témája: Katolicitás és etnocentrizmus az egyházban. A részletes program megtalálható a Hittudományi Főiskola honlapján (seminarium.ro). Az esemény médiapartneri  a Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat és az Erdélyi Mária Rádió. 

 

Elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéje
A gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális bizottságának családpasztorációs munkacsoportja a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban április 11–12-én rendezi meg az elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéjét Isten számít rád! címmel, Ne félj, csak higgy! (Mk 5,36) mottóval. A program pénteken este 6 órakor kezdődik és szombaton vacsorával ér véget. A találkozó célja megtapasztalni Jézus közelségét, jelenlétét és a közösségi együttlét jézusi módját a plébánia évében; megerősíteni a résztvevőket abban, hogy ők is részesei lehetnek az egyház életének és részt is kell benne venniük, ugyanakkor a szervezők segíteni kívánnak nekik abban is, hogy megismerjék az egyház rájuk vonatkozó tanítását, ezt magukévá tegyék és a mindennapjaik során életre váltsák, továbbá pedig lendületet, lelkesedést, bátorítást nyújtsanak egymás számára. Részvételi díj: 50 lej/fő. Jelentkezni a www.csalad.ro bejelentkezés menüpontjában március 20. és április 8. között. Bővebb információk a 0743–152008-as telefonszámon Kertész Marikánál.