Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 12. szám, 2011. március 20.

Vezércikk

A test kultuszát istenítő korunkban divatos lett az egészséges életmód. Értelmesen szeretnénk élni, kerülni a mérgezett élelmiszereket, félünk a fertőzésektől, jobb megelőzni  a bajt. Fitnesz, testépítés, fiatalító szerek, koplalás, diéta, fogyókúra, ilyenkor tavasz elején mindegyikünk szabadulna a fölösleges zsíroktól. Egyre többet mozgunk, zöldség- és gyümölcsnapokat tartunk, hogy megerősödjék az immunrendszer, testünkből kitakarodnak a mérgek, s így a böjtölés után néhány kilóval könnyebbek leszünk. Egyszóval jobban érezzük magunkat.

Egy falat a léleknek

-Az az ember, aki külső vigasztalásokban keresi örömét, éppen ezáltal szorítja háttérbe azt, amire valójában vágyik. Az ilyen ember inkább az emberek elismerését keresi, s észre sem veszi, hogy a hízelgők csapdájába esett. A hízelgő szavak miatt éppen attól a jótól kerül távol, amelyre korábban a szíve mélyen vágyott.

Egy falat a léleknek

Emberi gyarlóságunk szerves tartozéka az is, hogy vannak olyan titkaink, melyeket önmagunknak sem szívesen vallunk be. Kisebb-nagyobb bűneinket, mulasztásainkat sokszor önnön lelkiismeretünk előtt is takargatni igyekszünk, arra gondolva, hogy majd idővel „a kérdéses probléma” valahogy megoldódik.

Panoráma

A szatmári egyházmegye pasztorális tanácsa szeretetszolgálat munkacsoportja és a nagybányai esperesség szervezésében diakónia napot tartottak március 5-én a nagybányai Szentháromság plébánián. A találkozóra az esperesség plébániáin működő szeretetszolgálat-csoportok képviselői jöttek el, hogy megismerjék egymás tevékenységét, kapcsolatokat építsenek ki és tanácsokat adhassanak egymásnak. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános ráhangoló gondolatait követően a Caritas mutatta be munkáját, majd a kórházpasztorációs iroda és a különböző plébániák beszéltek erőforrásaikról, hiányosságaikról, örömeikről és vágyaikról.

Panoráma

Több mint 130 férj, édesapa gyűlt össze a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban március 4–6. közt, hogy együttlétük forrásából merítve saját hitük növekedjék, feleségük, gyerekeik iránti szeretetük teljesebb, istenibb legyen.

Panoráma

A pápaság és a televízió történetében először válaszol a nézők kérdéseire egy tévéműsor keretében a pápa. Az eseményre április 22-én, nagypéntek kerül sor. A műsor kora délután, 2 óra 10 perckor kezdődik az olasz televízió, a RAI első csatornáján A sua immagine (Az ő képére/hasonlatosságára) című népszerű vallási műsor keretében. XVI. Benedek pápa a tervek szerint válaszol néhány Jézussal kapcsolatos nézői kérdésre. A kérdéseknek az ad aktualitást többek között, hogy a napokban kerül a könyvesboltokba Ratzinger pápa második Jézusról szóló könyve, időközben pedig a harmadik kötet kéziratán is dolgozik.

Panoráma

Március 11–12-én méltó módon ünnepelte meg a nagy­váradi egyházmegye Bog­dánffy Szilárd, a múlt év október 30-án boldoggá avatott vértanú püspök születési cen­te­náriumát. Az esemény ünnepélyes vesperással kezdődött a székesegyházban, majd konferencia keretében emlékeztek a boldog alakjára. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Martin Roos temesvári és Schönberger Jenő szatmári, Virgil Bercea nagyváradi görög katolikus, Tempfli József ny. püspök, képviseltette magát a helyi ortodox püspökség, Mellár József nagybecskereki általános helynök, csókai plébános is.

Panoráma

Legjobban felhasznált vagyon az, amelyet Isten országának terjesztésére szánnak. (Scheffler János) 

Belső egyházi szabály írja elő, hogy a papok felszentelésük után legtöbb öt évvel írják meg végrendeletüket, amit aztán legalább ötévenként megújítani kötelesek. A papokra vonatkozó előírás alól Scheffler János püspök sem vonta ki magát. Fennmaradt 1945. december 29-én írott végrendelete.

Útjelző

I. parancsolat (7. rész) 

Isten az első parancsolatban azt kéri, hogy benne higgyünk és reméljünk, őt szeressük és imádjuk. Korábbi írásaimban a hitről és az ezzel kapcsolatos dolgokról írtam. Most a keresztény ember természetfeletti reményével folytatom.

Téma

A szatmári püspökség adott otthont a szatmári, váradi és temesvári egyházmegyék, valamint a gyulafehérvári főegyházmegye tárgyi örökségek megőrzésével foglalkozó szakembereit egybehívó első közös fórumnak. A március 10–11-én zajlott találkozóra mindegyik egyházmegyéből olyan szakemberek jöttek el, akik a különböző egyházművészeti gyűjtemények berendezésével, restaurálásával és leltározásával foglalkoznak, a levéltárakat és könyvtárakat rendszerezik, katalogizálják és fenntartják.

Téma

Kiállítás Esztergomban 

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota felújításához kapcsolódó régészeti tárgyanyagot újabb helyszínen mutatták be. A millenniumi évhez kötődő gyulafehérvári tárlatot a tavalyi év októberétől a Budapesti Történeti Múzeum mutatta be. A 2000–2008 között a Daniela Marcu Istrate által vezetett régészeti feltárás eredményeit bemutató, a budapesti Teleki László Alapítvány által szervezett vándorkiállítást ez év március elejétől az esztergomi Keresztény Múzeum fogadta be.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Ha komolyan megfontoljuk a feltett kérdést, kijelenthetnénk, hogy a 21. század fiataljának nincs egyáltalán vagy nem megfelelő a példaképe. Mindenki önállóságra törekszik, s teszi ezt a függetlenség jegyében. Magunkban nagyon könnyen eldöntjük, hogy márpedig nekünk ne mondja meg senki, hogy milyenek legyünk, milyen formában alakítsuk életünket.

Pitypang

Európa védőszentjei

Kedves versenyzők! Mivel most nagyböjt van, Szent Benedek regulájába fogunk kicsit beleolvasni, mivel ő nagyon fontosnak tartotta az egyházi évnek ezt az időszakát. Azt tanácsolja a Reguláját követő szerzetesnek, hogy a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent napokban tegye jóvá. Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás cselekedeteire törekedünk.

Hírek, hirdetések

Lelkigyakorlat Tasnádon 

Idén is elérkezett a tasnádi római katolikus közösség számára a húsvéti lelkigyakorlat ideje. Ennek ideje alatt a világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni, és ehelyett hitünk, vallásunk elmélyítésével foglalkozunk. Hiszen a nagyböjti szent idő felkészít legnagyobb ünnepünknek, a húsvétnak, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának méltó lelki megélésére.