Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Nyolcvan éve halt meg:

Ágoston Ignác. Baróton született 1870. szeptember 3-án. A gimnáziumot Udvarhelyen és Marosvásárhelyen, a Teoló­giát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1893. július 16-án Lönhárt Ferenc püspök. Utána még két évig a kolozsvári egyetemen tanult, tanári oklevelet szerzett. Udvarhelyen és Marosvásárhelyen tanár. Csíkrákoson és Tusnádon káplán. Türkösön plébános. 1904–1924 között Maroshévízen, utána Szőkefalván, 1932-től haláláig Marosújváron plébános. Ott is halt meg 1936. március 27-én 66 éves korában.

 

Hatvan éve haltak meg:

P. Dénes Félix OFM Lemhényben született 1882. február 9-én. Pappá szentelték 1907. június 26-án. Esztelneken halt meg 1966. március 10-én, 83 éves korában.

 

Dr. Hollanda János Lemhényben született 1882. május 16-án. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1892. július 12-én Lönhárt Ferenc püspök. Valószínűleg polgári jogból szerzett doktori címet. Csíksomlyón hitoktató, 1914-ben tábori lelkész. Futásfalván, Torján, Gyergyóremetén, majd Kézdisárfalván plébános. Meghalt 1966. március 21-én, Lemhényben temették. 84 éves volt.

 

 

  Összeállította: Szirmai Béla