Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Lelkipásztor a Verbum Egyesület élén

Gondviselésszerűen éppen erdélyi katolikus sajtónk fennállásának 25. évében örömmel jelenthetem be a kedves olvasóknak, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság átszervezte a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület vezetését, amelynek igazgatójává Szőcs Csaba lelkipásztort nevezte ki. Ezzel mintegy újra papi jelenlét jelzi a Verbum kiadványainak katolikus elkötelezettségét.

Ugyanakkor ezzel az elvárásoknak is igyekszünk hatékonyabban eleget tenni, hiszen a katolikus egyház társadalmi szerepeinek növekedésével egy időben a papok egy részének szakmai képességeket kellett szerezniük egy-egy területen, mint az oktatás, karitatív tevékenység, szociális problémák, alapítványi, illetve egyesületi tevékenység, s nem utolsósorban a média. Mindezek minőségi végzésére nem elég a papi szerep megszokott modellje, hanem speciális tudásra is szükség van.

Szőcs Csaba egyike azoknak, akik főiskolai szinten tettek szert ilyen tudásra, esetében a média területén. Ditrói származású, a középiskolát ugyanitt, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. Jakubinyi György érsek szentelte pappá 2007. június 24-én Gyulafehérváron.

Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János, ezt követően a kolozsvári Szent Mihály plébánián szolgált segédlelkészként, majd plébános volt Kolozson. Patrisztikus teológia magiszteri képzést is végzett, az utóbbi közel másfél évben pedig a Mária Rádió nagyváradi központjának programigazgatója volt.

Napjainkban hatványozottan fontossá vált a keresztény világnézet közéleti érvényesítése. Erre pedig a média adja a legnagyobb lehetőséget. Tehát a keresztény sajtó mind írott, mind elektronikus tartalmán keresztül – a mindennapi élet jelenségeinek keresztény szellemiségű megközelítése által – jelentős társadalmi tényező lehet a nem hívő vagy az egyháztól eltávolodott, közömbös emberek számára is.

Meggyőződésem szerint Szőcs Csaba eddig is bizonyította felkészültségét, és a Verbum igazgatójaként is érvényesíteni fogja a katolikus szellemiséget régiónkban. A mind világi, mind egyházi olvasók befogadó készségükkel, a Keresztény Szó és a Vasárnap átfogóbb népszerűsítésével segíthetik elő munkásságát, elképzeléseinek megvalósítását. Az előfizetések sorsának pedig valamennyiünk szívügyévé kell válnia, hiszen ezeknek a lapoknak a közösségekben, a családokban, egyszóval a társadalomban való jelenléte sikeresen ellensúlyozhatja az egyház és a hitélet esetenkénti háttérbe szorulását.

Szívből kívánunk Szőcs Csabának Isten áldotta, gyümölcsöző munkát egyházunk szolgálatában és valamennyiünk lelki javára.

 

 

Kovács Sándor,
a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület kuratóriumának elnöke