Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Erdély első barokk temploma a kolozsvári Piarista templom, ugyanakkor a kincses város első barokk épülete. A jezsuiták építtették 1718–1724 között, és a katolicizmus 18. századi térfoglalásának időben a legelső nagyszabású alkotása régiónkban.

A templom építése befejezésének 290. évfordulójára (1724. szeptember 10.) az elmúlt két év folyamán Kovács Sándor főesperes-plébános ráfigyelésének és gondoskodásának köszönhetően restaurálták a mellékkápolnák két fali képét. Nagyrészt ismeretlen festők műveiről van szó, melyeket 1724 és 1768 között alkottak. Sajnos az eltelt csaknem három évszázad folyamán lerakódott gyertyafüst és por egyeseket besötétített, ezért vált aktuálissá restaurálásuk.

Az első restaurált mű egyháztörténeti jelentőségű mozzanatot örökít meg. Azt, amikor Xavéri Szent Ferencet III. Pál pápa hittérítői feladata ellátására küldi. A második a szent család Egyiptomba való menekülését ábrázolja.

A közelmúltban pedig, a templom felszentelése 290. évfordulójának méltó ünneplését előkészítendő, a helyére került a harmadik mellékkápolna fali képe is. Az istenházát 1725. május 13-án a Szentháromság dicsőítése titulusra szentelték. Ez a gyönyörű festmény Jézus szenvedéstörténetének azt a megható mozzanatát örökíti meg, amikor Jézus testét leveszik a keresztről és a sírba helyezik. A mély átéléssel alkotott festményről szinte sugárzik, hogy Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését, az ábrázolt pillanatban legelső gondja, hogy Fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimathiai József, aki levette Jézus testét a keresztről, s néhány hűséges tanítvánnyal viszi Jézus testét a sírhoz. Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg felettük. Az áldozat befejeződött, nemsokára itt a húsvét. A festmény szemlélése szinte kiváltja belőlünk a felismerést: egyszer eljön az a nap is, amikor minket is a sírunkhoz kísérnek, amikor számunkra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne féljünk ettől a naptól, ha végigjártuk az élet keresztútját az Üdvözítővel. Ő megragyogtatja előttünk a húsvéti hajnal fényességét.

A sikeresen restaurált festmények a marosvásárhelyi APSIS restaurátorműhely, Kiss Loránd csapatának hozzáértését tükrözik.

 

 

Szöveg és kép: Fodor György