Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Szentírás olvasásának támogatását, népszerűsítését tekinti feladatának a Katolikus Magyar Bibliatársulat. Ennek értelmében tartott február 20–22. között Marosvásárhelyen alapkurzust.

A résztvevők ünnepelték, ízlelgették, olvasták a Bibliát, a szervezők reménye szerint mindannyian egy picit változtak is ezáltal. Csont Ede plébános, a KMB elnöke elmondta: ha ugyanúgy mennek haza, ahogy érkeztek és semmi sem változik meg bennük, akkor elvesztegették az időt.

Azt már tudjuk, hogy olvasni kellene a Bibliát. (Ön, kedves Olvasó, mikor nyitotta ki utoljára a Szentírását?). De lassan megtanuljuk, hogy ez nem elég. Mert amit Isten megsúg nekünk, azt tovább kell adnunk: ez a misszió. Hiszen a Szentírás élő isteni szó, amely által mindannyian küldetést kapunk.

A programban néhány előadás a Bibliáról szólt. Csont Ede párhuzamot vont az Ószövetség nagy történései és az Újszövetség között. Az egyiptomi kivonulás jelképezi a bűnből való szabadulásunkat. A Vörös-tengeri átkelés Jézus vérében való megmerítkezésünket vetíti előre. Az ígéret földje az örök életet jelképezi: „Isten nem egy darab földet ígér egy népnek, hanem minden embernek ígéri az örök életet” – mondta. Józsue, aki a zsidókat bevezette Kánaánba, Jézus előképe. És az sem véletlen, hogy Jézust a Szűzanya jászolba fektette. A jászolba eledelt tesznek az állatoknak, Jézus pedig maga vált élő kenyérré a hívő ember számára.

Oláh Dénes főesperes elmondta: „Isten Igéje megszólít, felszólít, meghív. És erre az is válasz, ha nem válaszolok.” Jézus mindannyiunkat megszólít. Ez a meghívás azonban nem öncél. Nem csak a magunk, hanem a mások üdvözülését is építenünk kell. A nagy kérdés az, hogy hallva a szavát, hajlandóak vagyunk-e halasztás és fenntartás nélkül követni őt? Készek vagyunk-e szavának hatalmában megbízni, és engedni, hogy munkájában eszköz legyünk?

Két kiscsoportos Biblia-olvasás volt. Nagy felfedezés volt, hogy „a szeretet a tökéletesség köteléke” (Kol 3, 14). Amikor van bennünk szeretet, a tökéletességhez kötődünk.

A résztvevők kipróbáltak egy módszert, amivel eredményesen olvashatják a Bibliát akár közösségben, akár önállóan. Magos Gyöngyi, a KMB munkatársa elmondta, hogy ha imádkozunk, beszélünk Istenhez. De ez csak monológ. Ahhoz, hogy párbeszéddé alakuljon, figyelnünk kell arra is, mit akar Isten mondani nekünk. A legegyszerűbb módja annak, hogy ő szóljon hozzánk, a Biblia-olvasás. Isten folyamatosan akar nekünk üzenni, meg akarja válaszolni a kérdéseinket. Jó lenne, ha hagynánk magunknak időt és csendet arra, hogy ezt meg is halljuk.

A záró szentmisén a főes­peres megáldotta mindenki Bibliáját, személyesen felszólítva minden résztvevőt: „Vedd a Szentírást! Ez legyen számodra az élet könyve”. Tekintetében, mosolyában öröm, biztatás és büszkeség volt, hiszen ennek a jelentős eseménynek ő volt a házigazdája.