Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Súlyos hazugság az, hogy a kereszténység a bűntudat, az önmegvetés és a világtagadás vallása lenne. Ellenekezőleg, a keresztény ember mindent a teremtés és a megváltás fényében néz.

• Itt van például a gyönyör kérdése: Vajon minden gyönyör bűnös? Vagy fordítva: Minden bűn gyönyörűséges? Vigyázni kell! A bűn és a gyönyör fogalmát nem szabad azonosítani. Ez egy nagyon nagy kísértés.

• A gyönyör az embert Isten szeretetére irányítja. De sajnos az Isten szeretetétől elfordult emberben a gyönyör elveszítette az eredeti rendeltetését. Mivel levált az ősforrásról, már nem juttatja eszébe Istent, és nem is kelt benne hálaadást.

• Sajnos a keresztények körében is ott van a téveszme, hogy a szenvedés jó – éppen ezért azt keresni kell –, hisz a szenvedés Istenhez vezet. Vannak emberek, akik állati kínokat szenvednek, és még sem szentek. Egyedül csak az isteni erények, a hit, a remény és a szeretet megélése vezet el Istenhez, ami járhat szenvedéssel vagy gyönyörrel.

• S itt hozhatnánk fel példákat az Isten törvénye szerint szentségi házasságban élők kapcsolatából vagy az evés ősi és ösztönös világából. Elgondolkodtató, hogy az Úr Jézus Isten országát nagyon gyakran a lakomához hasonlítja. A vele való szentségi találkozást, a szentáldozást is az evés gyönyörűségéhez kötötte.

• Nem is szólva az ószövetségi képről: „Gyönyörűségem” lesz a neved, és országodé „Menyasszony”, mert gyönyörűségét leli benned az Úr, és országodnak újra lesz ura. Mert amint az ifjú nőül veszi a leányt, úgy vesz magához a te fölépítőd; és amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy örül majd néked Istened (Iz 62, 2–5).