Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Ferencesek a nagyböjtről

Keresztúti ájtatosság minden pénteken délután 3 órakor a Páduai Szent Antal-templomban, este fél 6-kor a Szent József-templomban; vasárnap délutánonként 3 órakor mindkét templomban.

Március 28., nagycsütörtök: este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére; március 29., nagypéntek: este 6 órakor megemlékezés az Úr szenvedéséről és haláláról; március 30., nagyszombat: este 8 órakor húsvéti vigília; március 31-én, húsvétvasárnap és április 1-jén, húsvét másodnapján: szentmisék reggel 7, délelőtt 10 és este 6 órakor a Páduai Szent Antal-templomban; reggel fél 9-kor a Szent József-templomban.