Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Nagyböjt negyedik vasárnapján fr. Timár Sándor Asztrik kaplonyi plébános és házfőnök osztja meg gondolatait.

A nagyböjtnek két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt a keresztségre készít elő, és egyben a róla való megemlékezés, másrészt a töredelemnek az ideje. Ezért nagyobb buzgalommal hallgatom és hirdetem Isten igéjét. Több időt fordítok az imádságra, hogy így készüljek a húsvéti misztérium megünneplésére. A nagyböjti időben még jobban vágyódom Krisztus után, aki biztos út, igazság és élet. Szent vágynak kell eltöltenie Krisztus után, mint a hegyek vándorát a magaslatok iránt.

A nagyböjti idő arra való, hogy Jézus szenvedéséről is elmélkedjünk. Ezt fogom én is tenni. Meg akarom látni Jézus szenvedésében azt a mérhetetlen és kimondhatatlan szeretetet, amelyet irántunk tanúsított. Ezt az időszakot ugyanakkor a Boldogságos Szűz tiszteletére is ajánlom, és kérem, hogy esdje ki lelki megújulásomat, hogy új teremtmény lehessek Krisztusban. 

* * *

Nagyböjt az Istennel való kiengesztelődést és megbocsátó reménységet idézi a bűnös ember számára. Nagyböjt Isten és a bűnös ember kiengesztelődése Krisztus által. Szent Pál figyelmeztet, hogy miután Isten Jézus Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nekünk is egyénileg ki kell engesztelődnünk Istennel. Erre kiváló alkalom a nagyböjti idő. A kiengesztelődés lényege: a megtérés, a lelki megújulás. Krisztusban mindannyian új teremtmények vagyunk. A régi megszűnt, és megvalósult az új. Minden nagyböjt felhívás, hogy bűneinkből megtérjünk, és életünket jobbá tegyük. Enélkül nem részesülhetünk a húsvét, a megváltás ajándékában.