Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Kitekintő

Sede vacante

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról, széküresedésről beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, amelynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante, avagy interregnum alatt az egyházat a bíborosok testülete kormányozza.

A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselője automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a „miniszterelnöki” funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon három ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a külvilággal, hogy feladatukat ellássák. Jelenleg a camerlengo Tarcisio Bertone bíboros, eddigi államtitkár, a főpenitenciárius pedig Manuel Monteiro de Castro bíboros, akit 2012-ben nevezett ki erre a posztra XVI. Benedek pápa. Ugyancsak továbbra is ellátja feladatát Róma általános helynöke és a Vatikán városállam általános helynöke (ezek lelkipásztori pozíciók). Az Egyházi Törvénykönyv kimondja, hogy a római szék megüresedése esetén az egyetemes egyház kormányzásában semmit sem szabad újítani. A vatikáni posta speciális „sede vacante-bélyegeket” bocsát ki a széküresedés időszakára. Ugyancsak megváltozik a Szentszék címere is, Szent Péter kulcsai közt ugyanis nem a pápai tiara, hanem egy esernyő foglal helyet az interregnum alatt. Ez egyszerre jelképezi a pápa hiányát és a camerlengo kormányzását az egyház világi javai felett. Így a camerlengo bíboros is kiegészíti a széküresedés idejére címerét ezzel a jelképpel. Ez a speciális, átmeneti camerlengo-címer a Vatikán széküresedés alatt kiadott eurós emlékérméin jelenik meg, amelyek legális fizetőeszközök az eurózóna országaiban. A pápaválasztáson minden bíboros részt vehet, aki a széküresedés pillanatában (azaz nem a konklávé kezdetekor) még nem múlt el nyolcvan éves. A sede vacante akkor ér véget, amikor megválasztották az új pápát (pontosabban amikor ő elfogadta a megválasztását). Az illető megválasztásától kezdve teljes jogú pápa, tehát pápaságát ettől kezdve számítjuk, nem pedig „péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésétől” (nincs ugyanis „beiktatás”), amikor mise keretében a pápa megkapja a pápai jelképeket, a palliumot és a gyűrűt. Ez a szertartás a koronázás helyébe lépett, amelyről I. János Pál mondott le, és ezzel az „kiment a divatból”. VI. Pál a konklávét szabályozó rendelkezésében még megemlítette a koronázást (Romano Pontifici eligendo), II. János Pál azonban az Universi Dominici gregisben már nem említi, szolgálatának ünnepélyes megkezdésekor pedig azt mondta: még nincs itt az idő, hogy visszatérjünk a tévesen a pápák földi hatalmának jelképeként azonosított ceremóniához. Emellett az új pápának, „amikor alkalma nyílik”, birtokba kell vennie saját püspöki székesegyházát, amely nem a Szent Péter-bazilika, hanem a lateráni Szent János-bazilika. (Magyar Kurír)

Nem törik össze XVI. Benedek gyűrűit

A szentszéki szóvivő március 2-án röviden tájékoztatta az újságírókat a legfrissebb hírekről. Eszerint a Sixtus-kápolnában március 4-én, hétfőn kezdődtek el a konklávé munkálatai, miután minden pápaválasztási joggal rendelkező bíboros megérkezett Rómába – tájékoztatta az újságírókat Federico Lombardi szentszéki szóvivő. Rómában 75 bíborosnak van állandó lakhelye. A többi bíboros közül már 66-an megérkeztek és továbbították római címüket a Bíborosi Kollégiumnak. Március 4-én, hétfőn megállapították a jelen lévő bíborosok számát. Több nem választó bíboros bejelentette, hogy betegség vagy egyéb okok miatt nem vesz részt az általános kongregációkon.

Az Államtitkárság az Apostoli Kamarának elküldte XVI. Benedek pecsétjeit, ám a halászgyűrű használhatatlanná tételéről még nem érkezett hír. Lombardi ismét elmagyarázta, hogy nem zúzzák szét a gyűrűket, pusztán egy keresztet vésnek rájuk, hogy alkalmatlanok legyenek további használatra. Ez történt 2005-ben II. János Pál pápa gyűrűivel is, amelyeket jelenleg üveg mögött őriznek.

A Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmise előtt a Credo elimádkozásán kívül minden este külön imádkoznak a bíborosokért. Lombardi beszámolt arról is: három mexikói szemlélődő szerzetesnő engedélyt kért és kapott Angelo Comastri bíborostól, a Szent Péter-bazilika főpapjától, hogy az Oltáriszentség-kápolnában, ahol reggel 8 órától délután 4 óráig a hívek szentségimádást tartanak, folyamatosan imádkozhassanak a bíborosokért, az új pápáért és az egész egyházért. (Forrás: Vatikáni Rádió) 

Konklávé

Agostino Vallini bíboros, a római egyházmegye helynöke imára hívja a papokat, szerzeteseket, híveket annak érdekében, hogy a Szentlélek világosítsa meg a bíborosokat az új pápa megválasztása során. Vallini bíboros levélben írta: hálával gondol XVI. Benedek pápára, akit az egyházmegye szeretetéről és imáiról biztosít. Arra buzdít továbbá minden egyházi közösséget, hogy szervezzen olyan összejöveteleket, amelyek lehetőséget adnak a római pápa személyének és küldetésének elmélyítésére, továbbá imádkozzanak a leendő új pápáért.