Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


A római Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában bemutatott szentmisével ért véget az a zarándoklat, amit a nagyváradi egyházmegye hívei jártak végig Böcskei László püspök vezetésével az egyház „szívében”.

A nagy bazilikákban, a korai kereszténység legfontosabb helyszínein a zarándokcsoport tagjai a hit gyökereit, forrásait fedezték fel, megerősödtek a Krisztus és az egyház iránti elkötelezettségükben. A Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában és a Szent Kallixtusz-katakombában bemutatott szentmiséken a népek apostola és az első keresztény vértanúk életáldozata, töretlen hite példaként jelent meg a 21. század krisztuskövetője előtt.


A XVI. Benedek pápa utolsó nyilvános kihallgatásán is jelen lévő csoport Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatásáért mondott köszönete jeleként egy József megerősíti testvéreit (Ter 45,5) témájú ikont adott át a szentatyának. Nagy öröm az egész váradi egyházmegye számára, hogy bár nem magyarul, de XVI. Benedek pápa beszédének végén külön megemlítette és bátorította a püspöki székvárosból, Nagyváradról érkezett zarándokokat: Kívánom, hogy ez a zarándoklat teremjen jó gyümölcsöket számotokra és közösségeitek számára! Teljes szívemből kérem Isten áldását rátok!

Az utolsó napon a Magyarok Nagyasszonya kápolnájában a zarándokcsoport a váradi egyházmegyéért imádkozott, és első szent királyunk példájára Isten gondviselő kezeibe, a Szűzanya oltalmába helyezte egész népünket.