Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

XVI. Benedek pápa lemondásának napján, péteri székből való távozása előtt négy órával gyűltek össze a hívek a szatmárnémeti székesegyházban, hogy egyórás szentségimádásban, majd szentmisében adjanak hálát XVI. Benedek pápa közel nyolcéves szolgálatáért. Az egész világot megható esemény a szatmári egyházmegyében is érzelmeket hozott felszínre, amelyeknek oldásában a szentmise is segített: az Istennel való beszélgetésben az összegyűltek a Mindenható felé közvetítették köszönetüket a péteri szolgálatért. Schönberger Jenő püspök a paptestvérek körében bemutatott áldozat elején ezt a köszönetet és hálát fejezte ki: „A jó Istennek köszönjük azokat a kegyelmeket, amelyeket XVI. Benedek pápánk által juttatott egyházunknak, egyházmegyénknek. Itt különösen arra gondolok, hogy szentatyánk volt az, aki vértanú püspökünket a boldogok közé iktatta, és nekünk mint példaképet, megerősítőt adta. XVI. Benedek pápa az, aki egy bátor lépéssel azt mondja, Isten kezébe tette életét, most pedig Isten kezébe teszi a döntését, miszerint visszalép az egyház kormányzásától. De az imádsággal továbbra is velünk marad, mindenkiért imádkozik. Ott marad azon a kereszten, amelyet elfogadott, amikor igent mondott a bíboros-testület választására. Tőlünk csak annyit kér, imádkozzunk érte.”

Homíliájában Schönberger Jenő püspök felidézte személyes találkozásaik emlékét, amelyek mindenikét mint kegyelmi pillanatot élt meg. A szentmise végén a püspök a leendő pápáért való imára is buzdított. Elmondta, amíg az új pápát meg nem választják, minden szentmise végén elmondják a fohászt, Isten kegyelmeit kérve az új szentatyáért. Ez már ezen a szentmisén is elhangzott a záró áldás előtt: Isten, ki örök pásztorként folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat: mérhetetlen irgalmadban adj olyan főpásztort egyházadnak, aki előtted szentsége miatt kedves lesz, nekünk pedig fogyhatatlan gondoskodással javunkra válik. Adj nekünk olyan főpásztort, aki népedet erényével oktatja, és a hívek szívét evangéliumod igazságával alakítja. Krisztus, a mi Urunk által.