Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Máltai Segélyszolgálat országos lelkigyakorlata

A balga és okos szüzek egyaránt várták a vőlegényt. Ezek üres korsóval mentek a menyegzőre, amazok megtöltötték korsóikat. De most nagyböjtben előbb ki kell üríteni korsóinkat, ki kell tisztítani, hogy olajjal feltölthessük, és így várjuk a vőlegényt, Jézus Krisztust.

A szegények és a rászorulók szolgálatában álló máltai önkénteseknek különösen fontos erre odafigyelni, hiszen csak ez adhat erőt, hogy a szegényekben meglássák Krisztust. Ezen gondolatok jegyében végezhetik csak szolgálatukat, mint ahogy a máltai jelmondat is mondja: A hit védelmében, a rászorulók megsegítésére. E gondolatokat elmélkedték át február 22–24. között a Romániai Máltai Segélyszolgálat lelkigyakorlatán Kolozsváron a Manréza Lelkigyakorlatos Házban. Az irányító-lelkivezető dr. Sávai János, a szegedi Teológia nyugalmazott professzora volt, a román anyanyelvű résztvevőket Korom Imre, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum spirituálisa kísérte el a várakozás, a „korsók feltöltésének” útján. A háromnapos lelkigyakorlaton az ország minden részéből érkeztek máltaiak – fiókszervezeti és egyházmegyei vezetők, a fiókszervezetek lelki vezetői, a Vezetőségi Tanács tagjai, a Máltai Ifjúság vezetőségi köre, valamint a Főtitkárság munkatársai Istent keresni, vele személyesen találkozni, együtt, közösségben imádkozni.

Az Ige hallgatása, a bensőséges beszélgetések egymással és az Úrral új erőt adtak a jelenlevőknek, hogy eleget tudjanak tenni elhívásuknak, és feltöltődve, megújult lélekkel, lelkesedéssel tudják folytatni a szegények, a betegek, a sérültek megsegítését. Az olajgyűjtésre, a korsók megtöltésére biztatták a Segélyszolgálat munkatársait a lelkivezetők: a hálaadásra és az imára, hogy bölcsességért és szeretetért könyörögve az Úrhoz tovább tudjanak járni azon az úton, amelyre elhívták őket, hogy engedjék Istent belépni életükbe, engedjék át neki az irányítást, s így olyankor is folytathatni tudják szolgálatukat, amikor úgy érzik, hogy lemerültek a tartalékaik, és nincs már, amiből adniuk.

Fontos programpont volt a Romániai Máltai Segélyszolgálat Vademecumának áttekintése is, hiszen ez a dokumentum tanúskodik a szervezet vallásos elköteleződéséről, és tartalmazza a szervezet lelki programjainak irányvonalait. Az erről szóló beszélgetést az országos lelkivezető, Kovács Sándor kanonok, főesperes moderálta, arra buzdítva a lelki vezetőket, hogy vegyenek részt aktívan a helyi szervezetek munkájában.

„A vallásos elkötelezettség kiemelt fontosságú a Romániai Máltai Segélyszolgálat számára. Ez most az első alkalom, amikor az egész országból összegyűltünk néhány napra elcsendesedni és elmélyülni, közösen az Úr hangjára figyelni. Tudom, nem volt számotokra könnyű, hogy mindennapos problémáitokat elhalasszátok, és ezt a néhány napot, távol a családtól, velünk töltsétek. Köszönöm nektek. Legyen ez egy olyan alkalom, melynek keretén belül egy más módon, más szinten tudunk együtt lenni, keresztény emberekként, és miért ne, jó lehetőség arra, hogy átgondoljuk, milyen irányba haladjanak tovább a Romániai Máltai Segélyszolgálat lelki programjai” – mondta Barla Zsuzsa, a Romániai Máltai Segélyszolgálat főtitkára.

A számtalan élmény, mellyel a jelenlévők gazdagodtak, az együttlét örömének és a közösség erejének a megtapasztalása nyomán bizalommal tekintenek a kezdeményezés folytatása elé. Külön köszönet Kovács Sándor főesperesnek, a Romániai Máltai Segélyszolgálat lelkivezetőjének, hogy támogatta a lelkigyakorlat megszervezését, és azt, hogy mindig a máltaiak mellett áll, gondban-bajban, de örömben és elcsendesedésben is.