Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

„Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét” (Porta fidei, 2.) – ez volt a mottója a Papi hivatások nyomában megyeközi hittanversenynek, amely 2013. február 22–24. között zajlott, és immár nyolcadik alkalommal mérhették össze tudásukat a teológiai osztályok tanulói a nagyváradi római katolikus püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezői munkájának köszönhetően. A verseny fő célja az volt, hogy a hit évében járva a fiatalok megismerjék a középkor hitvilágát az Erdélyben és a Partiumban működő szerzetesrendek tevékenysége által, és lehetőséget nyújtson arra, hogy a diákok hitükben megerősödjenek, és rátaláljanak saját hivatásukra. A háromfős csapatok a magyar tannyelvű római katolikus gimnáziumokból érkeztek (hét megye tizenegy iskolájából). Az idei verseny témája – Hitélet a középkori Erdélyben és Partiumban (1000–1526) – egyháztörténeti, történelmi és művészettörténeti ismeretekkel gazdagította a résztvevőket, akiknek különböző megmérettetéseken kellett tanúságot tenniük hitükről és felkészültségükről.

Péntek este a nagyváradi székesegyház és az Egyházművészeti Múzeum meglátogatásával kezdődött a háromnapos program. Ezt követte Fodor József, általános helynök előadása, amely a középkori Várad hitéletét meghatározó szerzetesrendek életébe nyújtott betekintést. Az előadás után a Partiumi Háló Egyesület tagjai személyiségfejlesztő játékokkal segítettek a diákoknak egymás kölcsönös megismerésében.

Szombat reggel az iskola kápolnájában bemutatott szentmisén Kiss Albert apát-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő bátorította a diákokat, majd Kovács Zsolt irodaigazgató tolmácsolta Böcskei László megyés püspök úr üdvözletét, továbbá Kéry Hajnal megyei főtanfelügyelő-helyettes és Zalder Éva-Mária igazgató köszöntötték a vendégeket.

Az iskola dísztermében került sor a versenyre, melyet Kormányos László történelemszakos tanár vezetett. A diákoknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk, és egy powerpointos bemutató által ismertették a lakóhelyük, iskolájuk nagyjából 50 km-es körzetében található középkori kolostorokat, templomokat (vagy azok romjait) és az 1948 előtt működött szerzetesi vagy egyházi iskolákat, intézményeket, amelyeknek meghatározó szerepük volt a közösség hitéletének formálásában. Az eredmények, a bemutatók a diákok jó felkészültségét, kreativitását, keresztény lelkületét tükrözik, és azt, hogy milyen gazdag örökséggel rendelkezünk.

A versenyen való részvétel feltételei közé tartozott, hogy a diákok interjút készítsenek egy olyan személlyel, aki diákja volt az 1948 előtt működő egyházi iskolák valamelyikének. A nagyváradi diákok Pásztai Ottóval, a Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnökével, egykori premontrei diákkal készítettek interjút, aki személyesen is köszöntötte a verseny résztvevőit, és ismertette egykori iskolája szellemiségét. A többi csapat által készített interjú is tükrözi a katolikus iskolák lelkületét, nevelési elveit, amelyek generációk hitét, világnézetét formálták évszázadokon keresztül.

A délutáni zarándoklatot Szabó Ervin, a Szent László iskola spirituálisa vezette, amelynek során a résztvevők meglátogatták a szalárdi református templomot, ahol Borzási Gyula református lelkész bemutatta a freskókat, és ismertette az egykori ferences kolostor történetét, majd Hegyközszentimrén Szent Imre herceg közbenjárását kérték az ifjúságért, és legvégül Szentjobbon Szent István király szobránál imádkoztak a katolikus iskolákért, hogy azok továbbra is a keresztény értékek szellemében tudják nevelni diákjaikat. Kurila Gábor szentjobbi plébános agapéval várta a zarándokokat.

Az eredményhirdetésre szombat este került sor, ahol a zsűri tagjai – Fodor József általános helynök, a zsűri elnöke, Kiss Albert apát-kanonok, Zalder Éva-Mária igazgató, Vajda Zita Bonifácia nővér, módszertani felelős és Vincze Zsolt történelemszakos tanár – kiértékelték a vetélkedőt, megköszönték a diákok, felkészítő tanáraik igényes munkáját, és kihangsúlyozták azt is, hogy valójában mindenki nyertes, aki részt vett ezen az emlékversenyen, hisz tudásban és lelkiekben egyaránt gazdagodhattak. A helyezések sorrendje a következőképpen alakult:

Az I. helyen végzett csapat diákjai a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumból érkeztek: Bartó Tímea, Böjte Csongor, Tompos Renáta, felkészítő tanáruk Erdély Imre. II. helyen végzett a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum csapata: Bustya Roland, Vass Csaba és Timár József, felkészítő tanár: Korom Imre. III. helyen végeztek a váradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai: Gáll Dávid, Kalmár Dávid és Vásári Norbert, felkészítő tanárok: Benedek Ramóna és Kormányos László.

Dicséretben részesült a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceumból: Lupan Crista, Lukács Andrea, Csavar Kinga, felkészítő tanár: Füzi Enikő, a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Iskolából: Baricz Tamás, Görgicze Csongor és Láng Melinda, felkészítőtanár: Páll Ildikó és a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceumból: Lengyelfi Emőke, Mészáros Emese-Andrea és Tankó Emőke, felkészítőtanár: Bálint Róbert.

Köszönet illeti továbbá a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum és a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum diákjait és felkészítő tanárait is.

A Premontrei Öregdiákok Egyesülete és a Mária Rádió különdíjakkal értékelték a versenyzők munkáját, lelkületét.

„Szerzetesek nyomába” szegődve, városnéző sétával zárult a nap. Vasárnap reggel a Barátok templomában került sor a hálaadó szentmisére, ahol Isten végtelen szeretetét, jóságát köszönték meg a résztvevők, és az ő áldását kérték a verseny támogatóira is.