Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 10. szám, 2013. március 10.

Vezércikk

Sokakban felmerül a kérdés: hogyan böjtöljek, miért böjtöljek, vagy kijelentik: én úgysem tudom, hogyan kell, tegyék azok, akik tudják, én majd csak átvészelem ezt a bizonytalan időszakot, majd csak lesz valahogy, s megbújok tudatlanságomban, mert akkor nem felelek érte.

Hogy ez a homály szertefoszlódjon, nézzük, mire tanít a nagyböjt első péntekén templomainkban elhangzott ószövetségi olvasmány (Iz 58,1–9a). Izajás próféta szavai a helyes böjtölésről szólnak. Nem haszonlesésből és képmutatásból történik. Ha nem fékezem indulataimat, másokat bántalmazok, mit sem ér áldozatom, „soha nem szerez meghallgatást a magasságban”. Böjtöm ne külsőségekben mutatkozzék meg. Nem mások, hanem Isten előtt kell böjtölnöm.

Panoráma


Február 28., délután háromnegyed 5. Egy kívülálló szemével tekintve bizonyára normális munkanap látszatát kelti minden. Kollégáimmal együtt mindannyian munkahelyünkön ülünk, irodai asztalunknál, számítógépünk előtt. Valójában mindannyian a CTV, a Centro Televisio Vaticano élő közvetítését követjük, amely hol a San Damaso udvaron felsorakozott svájci gárdát, hol a vatikáni kertek sarkában várakozó helikoptert mutatja.

Nehezen megfogalmazható és még nehezebben kifejezhető érzéssel nézem a képernyőt. XVI. Benedek pápa hamarosan Castel Gandolfóba távozik, és alig három óra múlva Szent Péter széke üres lesz. Ugyanakkor önkéntelenül is arra gondolok, amit a szentatya mondott a tegnapi nyilvános kihallgatáson: az egyház bárkája nem az enyém, nem a miénk, hanem Krisztusé, és ő nem hagyja elsüllyedni.

Panoráma


A római Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában bemutatott szentmisével ért véget az a zarándoklat, amit a nagyváradi egyházmegye hívei jártak végig Böcskei László püspök vezetésével az egyház „szívében”.

A nagy bazilikákban, a korai kereszténység legfontosabb helyszínein a zarándokcsoport tagjai a hit gyökereit, forrásait fedezték fel, megerősödtek a Krisztus és az egyház iránti elkötelezettségükben. A Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában és a Szent Kallixtusz-katakombában bemutatott szentmiséken a népek apostola és az első keresztény vértanúk életáldozata, töretlen hite példaként jelent meg a 21. század krisztuskövetője előtt.

Panoráma

XVI. Benedek pápa lemondásának napján, péteri székből való távozása előtt négy órával gyűltek össze a hívek a szatmárnémeti székesegyházban, hogy egyórás szentségimádásban, majd szentmisében adjanak hálát XVI. Benedek pápa közel nyolcéves szolgálatáért. Az egész világot megható esemény a szatmári egyházmegyében is érzelmeket hozott felszínre, amelyeknek oldásában a szentmise is segített: az Istennel való beszélgetésben az összegyűltek a Mindenható felé közvetítették köszönetüket a péteri szolgálatért. Schönberger Jenő püspök a paptestvérek körében bemutatott áldozat elején ezt a köszönetet és hálát fejezte ki: „A jó Istennek köszönjük azokat a kegyelmeket, amelyeket XVI. Benedek pápánk által juttatott egyházunknak, egyházmegyénknek. Itt különösen arra gondolok, hogy szentatyánk volt az, aki vértanú püspökünket a boldogok közé iktatta, és nekünk mint példaképet, megerősítőt adta. XVI. Benedek pápa az, aki egy bátor lépéssel azt mondja, Isten kezébe tette életét, most pedig Isten kezébe teszi a döntését, miszerint visszalép az egyház kormányzásától. De az imádsággal továbbra is velünk marad, mindenkiért imádkozik. Ott marad azon a kereszten, amelyet elfogadott, amikor igent mondott a bíboros-testület választására. Tőlünk csak annyit kér, imádkozzunk érte.”

Panoráma

Február 23-i körlevelében a gyulafehérvári főegyházmegye érseke arra kérte papjait, hogy február 28-án minden plébániatemplomban mutassanak be hálaadó szentmisét a leköszönt XVI. Benedek pápáért. Arra is felhívta levelében a figyelmet, hogy ájtatosságokkal, szentségimádásokkal kérhetik a jó Isten áldását a leköszönő szentatyára és az egész egyházra. Február 27-én a kolozsvári Szent Mihály plébánia ennek szellemében a másnapi búcsúztatóra kifüggesztette a templom tornyára a pápai zászlót. Délután 4 óra körül két egyenruhás rendőr kérdőre vonta a templomőrt, Achim Lászlót, sőt személyi adatait is felvették. A megfélemlítésnek is nevezhető rendőri fellépés meglepte az őrt. A rendőrök nem kérték a zászló levételét, pénzbírságról sem esett szó. A helyzetet Kovács Sándor főesperes-plébános súlyosnak ítélte, a pápától való búcsúzáskor tiltakozást küldött a római katolikus hívek, a papság és a szerzetesek nevében a Kolozs megyei rendőrfőkapitánynak, a Kolozsvár városi, valamint a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal keretében működő helyi rendőrség főnökének. A főesperes tiltakozásában azt emelte ki, hogy az eset alkotmányellenes, az egyház életébe való durva beavatkozásnak minősíthető, hiszen a sárga-fehér, vatikáni címer nélküli zászlót nem állami közintézményre, hanem egy vallási felekezet templomára tűzték ki. A rendőri fellépés azt jelezi, hogy a hatóságok semmibe vesznek egy olyan történelmi egyházat, amelynek független működését garantáló és szabályozó Egyházi Törvénykönyvét a 2006/489-es számú törvény alapján 2008. október 1-jén a román kormány jóváhagyta.

Panoráma

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum fényképek, korabeli dokumentumok, tárgyi emlékek és Márton Áron-beszédek felhasználásával ismerteti a nagy püspök tanítását és életpéldáját a 20. századi történelem változásainak közepette. Lázár Csillát, a múzeum igazgatóját arról kérdeztük, hogyan, milyen órarend szerint lehet a kiállítást látogatni.

Állandó nyitva tartás nincsen, az érdeklődőket tisztelettel kérjük, jelentkezzenek be előzetesen a következő telefonszámok valamelyikén: Sándor Edit – 0753-990667 vagy Lázár Csilla – 0741-484716, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Panoráma

Márton Áron és a II. vatikáni zsinat

A Katolikus Akadémia ez évi első féléve záró előadását tartotta február 28-án Marton József, a kar dékánja a BBTE Római Katolikus dísztermében. Az előadó átfogó képet adott a korról, az erdélyi egyházmegye s Márton Áron helyzetéről a II. vatikáni zsinat idején.

Panoráma

A Máltai Segélyszolgálat országos lelkigyakorlata

A balga és okos szüzek egyaránt várták a vőlegényt. Ezek üres korsóval mentek a menyegzőre, amazok megtöltötték korsóikat. De most nagyböjtben előbb ki kell üríteni korsóinkat, ki kell tisztítani, hogy olajjal feltölthessük, és így várjuk a vőlegényt, Jézus Krisztust.

Panoráma

András Ignác könyvét mutatták be a csík­szeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban 

Zsúfolásig megtelt február 28-án, csütörtökön délután a Kájoni János Megyei Könyvtár előadóterme. A Honismereti esték a könyvtárban címmel indított rendezvénysorozat első találkozóján közel száz érdeklődőt köszöntött Kopacz Katalin könyvtárigazgató. A rendszeres könyvtári találkozók célja különböző szakterületeken végzett regionális-lokális kutatások ismertetése, főként székelyföldi szakemberek, kutatók munkássága tükrében, honismereti témájú kiadványok bemutatása, tárgyi és szellemi kulturális örökségünk közvetítése.

Panoráma

Az értelmiséget hívta egybe a szatmárnémeti Székesegyház plébánia március 2-án, szombaton, a Scheffler János Lelkipásztori Központban megrendezett előadásra. A rendezvény egy sorozat első találkozása volt, amely a keresztény, katolikus identitás megerősítése céljából hathetente hoz a megyeszékhelyre neves előadókat és témákat.

Hársfalvi Ottó általános helynök, az egyházközösség plébánosa mutatta be az előadót, majd dr. Jitianu Liviu egyetemi docens, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dogmatikatanára, dékánhelyettes megtartotta előadását.

Panoráma

„Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét” (Porta fidei, 2.) – ez volt a mottója a Papi hivatások nyomában megyeközi hittanversenynek, amely 2013. február 22–24. között zajlott, és immár nyolcadik alkalommal mérhették össze tudásukat a teológiai osztályok tanulói a nagyváradi római katolikus püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezői munkájának köszönhetően. A verseny fő célja az volt, hogy a hit évében járva a fiatalok megismerjék a középkor hitvilágát az Erdélyben és a Partiumban működő szerzetesrendek tevékenysége által, és lehetőséget nyújtson arra, hogy a diákok hitükben megerősödjenek, és rátaláljanak saját hivatásukra. A háromfős csapatok a magyar tannyelvű római katolikus gimnáziumokból érkeztek (hét megye tizenegy iskolájából). Az idei verseny témája – Hitélet a középkori Erdélyben és Partiumban (1000–1526) – egyháztörténeti, történelmi és művészettörténeti ismeretekkel gazdagította a résztvevőket, akiknek különböző megmérettetéseken kellett tanúságot tenniük hitükről és felkészültségükről.

Panoráma

Március 2-án, szombaton tartották országszerte a tantárgyversenyek keretében a vallásverseny helyi szakaszát. Az itt díjazottak közül az elsők ezt követően az egyházmegyei szakaszon mérik össze tudásukat. A gyulafehérvári főegyházmegye katolikus diákjai számára május 3–5. közt Csíkszeredában a Segítő Mária Gimnáziumban rendezik meg az egyházmegyei versenyt. Az országos tantárgyversenyek sorába iktatott ökumenikus tantárgyolimpia felekezetközi megmérettetést jelent, ahol a biblikus ismereteket mérik: ezt április 3–5. között rendezik meg az idén. A vallás tantárgyverseny helyi szakaszán a kolozsvári Báthory István Líceumba látogattunk, belelesni a verseny hangulatába. Képösszeállításunkat biztatónak szánjuk minden diák számára, aki a pluszmunkát vállalja azért, hogy katolikus hitét megcsillogtassa.

Kitekintő

Történelmi visszapillantó a pápaválasztó konklávéról

A következő pápa megválasztása, illetve személye a 118 tagú konklávé tagjainak szavazataitól függ. A kétharmados vagy egyszeri többség eléréséig vajon hányszor száll föl fekete füst, jelezve az eredménytelenséget, amíg végre fehér füst száll majd fel a Sixtus-kápolnából? Gyorsított választási folyamat lesz vagy váratlan fordulatokkal tarkított hosszadalmas huzavona? Nyilvánvaló, a jó milliárdnyi katolikus hívő érdeke az, hogy minél hamarább betöltse az új pápa Szent Péter utódjának a székét. De hogyan zajlik a mindig történelmi különlegességnek számító pápaválasztás, a konklávé imákkal és mérlegelésekkel teljes, felelős időszaka? Történelmi pillanatkép a pápaválasztó konklávéról.

Kitekintő

Sede vacante

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacante állapotról, széküresedésről beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, amelynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante, avagy interregnum alatt az egyházat a bíborosok testülete kormányozza.

Ferencesek a nagyböjtről

Arról kérdeztük a Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány szerzeteseit, mit jelent a nagyböjti időszak a 21. századi ferences életében, és mit gondolnak, hogyan élje meg, kellene megélnie a nagyböjtöt a ma emberének. Nagyböjt negyedik vasárnapján fr. Timár Sándor Asztrik kaplonyi plébános és házfőnök osztja meg gondolatait.

A nagyböjtnek két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt a keresztségre készít elő, és egyben a róla való megemlékezés, másrészt a töredelemnek az ideje. Ezért nagyobb buzgalommal hallgatom és hirdetem Isten igéjét. Több időt fordítok az imádságra, hogy így készüljek a húsvéti misztérium megünneplésére. A nagyböjti időben még jobban vágyódom Krisztus után, aki biztos út, igazság és élet. Szent vágynak kell eltöltenie Krisztus után, mint a hegyek vándorát a magaslatok iránt.

Ferencesek a nagyböjtről

Keresztúti ájtatosság minden pénteken délután 3 órakor a Páduai Szent Antal-templomban, este fél 6-kor a Szent József-templomban; vasárnap délutánonként 3 órakor mindkét templomban.

Március 28., nagycsütörtök: este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére; március 29., nagypéntek: este 6 órakor megemlékezés az Úr szenvedéséről és haláláról; március 30., nagyszombat: este 8 órakor húsvéti vigília; március 31-én, húsvétvasárnap és április 1-jén, húsvét másodnapján: szentmisék reggel 7, délelőtt 10 és este 6 órakor a Páduai Szent Antal-templomban; reggel fél 9-kor a Szent József-templomban.

Egy falat a léleknek

• Súlyos hazugság az, hogy a kereszténység a bűntudat, az önmegvetés és a világtagadás vallása lenne. Ellenekezőleg, a keresztény ember mindent a teremtés és a megváltás fényében néz.

• Itt van például a gyönyör kérdése: Vajon minden gyönyör bűnös? Vagy fordítva: Minden bűn gyönyörűséges? Vigyázni kell! A bűn és a gyönyör fogalmát nem szabad azonosítani. Ez egy nagyon nagy kísértés.

Útjelző

(VII. és X. parancsolat, 1. rész)

Ezek a parancsolatok az ember saját tulajdonát, avagy a magántulajdont védelmezik. Isten akarata szerint minden embernek lehet magántulajdona, legalább annyi, amiből önmagáról és családjáról gondoskodhat. Enélkül túlságosan függne másoktól, és emberi szabadsága kerülne veszélybe. Munkakedve is elsekélyesedne. Mind a saját, mind mások tulajdonának védelmében Isten szólt, amikor a VII. parancsolatban ezt kéri: „Ne lopj!” (Dolgozz becsületesen!). A X. parancsban pedig: „Ne kívánd el embertársad házát, feleségét, sem szolgáját, sem szolgálóleányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé!” (vö. Kiv 20,2–18).

Fiatal vagyok és gondolkodom

Szenvedés, probléma, fájdalom, küzdelem, kudarc, reményvesztettség… Véleményem szerint a felsoroltak azon kifejezések csoportjába tartoznak, amelyek nagy általánosságban jellemzőek a mai társadalomra.

Szenvedés, probléma, fájdalom… Miért? A küzdelem, a kudarc, a lelki és fizikai válságok valóban életünk meghatározó dolgai közé kell hogy tartozzanak? Szükség van rájuk? Honnan ez a sok negatív dolog az életünkben? Minden kor emberét foglalkoztatta és foglalkoztatja ez a kérdéskör.

Hírek, hirdetések

Tízéves a családpasztorációs szolgálat a gyulafehérvári főegyházmegyében

Április 20-án a Pasztorális Bizottság Család Munkacsoportja jubileumi családnapot szervez a székelyudvarhelyi Rákóczi Centerben. Idevárják a főegyházmegye családjait, családos közösségeit, a házasságot és családokat támogató lelkiségi mozgalmakat, a nagycsaládosokat, papokat és szerzeteseket. A rendezvény legfőbb célkitűzése hálaadás az elmúlt tíz év kegyelmeiért, a töltekezés, a házasság és a család ünneplése. A mottó, ami köré a nap eseményei csoportosulnak: Család+hit=mennyország. A rendezvény meghívott előadója Bíró László, az MKPK családreferens püspöke. A családnap ünnepi hálaadó szentmisével zárul. A résztvevők meghitt hangulatú együttlétre családtagjaikkal és más családokkal, előadásra és tanúságtételekre, vidámságra, közös játékra, közös éneklésre és imára, a gyerekek számára korcsoportok szerint foglalkozásokra számíthatnak. Jelentkezni március 1-től lehet a www.csalad.ro honlapon.