Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 10. szám, 2012. március 4.

Aktuális

Az erdélyi katolicizmus jelesre vizsgázott a kommunizmus idején! Ezt a büszke, öntudatos kijelentést tette dr. Marton József egyháztörténész professzor a Katolikus Akadémián március 1-jén tartott előadása elején. Elmondta: ezt nem csak katolikusok gondolják így, hanem ezt Ion Ionita, az egykori kultuszosztály munkatársa fogalmazta meg egy 2002-ben tartott konferencián. Az erdélyi katolikus egyház helytállása valóban példaértékű volt, itt a békemozgalom leple alatt kísértő beszervezés nem igazán járt sikerrel, nem tudták eltántorítani a hitükhöz, nemzeti közösségükhöz, elöljáróikhoz hű papokat és híveket a mégoly leleményes kommunista agitátorok sem. Ebben természetesen nagy szerepe volt az egyházmegye elöljárójának, akit ellenfelei, a kommunisták is tiszteltek. „Gondviselés, hogy abban a korban olyan megfontolt, iránytmutató püspök állt az egyházmegye élén, mint Márton Áron” – fogalmazta meg az előadó, aki azt is jelezte: a gyulafehérvári katolikus egyházmegye kommunizmus ideje alatti történetének csak a társadalmi keretét, fontosabb szereplőit, intézményeit tudja ismertetni, a témát kimeríteni az előadás időkeretében lehetetlen. A hallgatóság így is lenyűgözve, hol elszomorodva, sóhajtva, hol a helytállás példáit hallva büszkén hallgathatta egy letűnt kor gaztatteiről, de a sötétben is felcsillanó reményről szóló, dokumentumokra alapozott előadást. Ennek végén újdonságszámba ment a Márton Áron püspök esetleges bíborosi kinevezéséről szóló történet. Az előadó Márton Áron püspök saját feljegyzéseiből idézte az esetet, amely a nagy püspök példaadó és hiteles, józan szerénységét példázta. A vatikáni megbízottal folytatott beszélgetést Márton püspök feljegyzéséből szószerinti idézte Marton József, ezzel is példázta, hogyan volt igazán katolikus és mélységesen szolidáris Márton püspök a görögkatolikus egyházzal, amikor maga helyett annak elöljáróját javasolta bíborosi rangra. A büszkeség és meghatottság járta át a hallgatóságot Marton professzor előadása nyomán.

Aktuális

Az amerikai püspökök szolidaritásról szóló üzenete

Romániai látogatásra érkezett az Amerikai Katolikus Püspöki Kar képviseletében Justin Rigali bíboros és John Gaydos püspök, valamint Declan Murphy, a Közép- és Kelet-Európa segélyezéséért felelõs hivatal vezetõje.

Rigali bíboros a 18 amerikai bíboros egyike, Philadelphia kiérdemesült, ma nyugalmazott bíborosa, az AEÁ kilenc nyugalmazott bíborosának egyike. Részese volt a II. vatikáni zsinatnak: az első két ülésszak (1962–1963) munkálatain részt vett. Pályafutása során, miután a Pápai Gergely Egyetemen egyházjogi doktorátust szerzett, a vatikáni diplomáciában különböző országok apostoli nunciatúráján dolgozott, majd a vatikáni államtitkárságon és más pápai tanácsokban. Hazatérve 1994-től St. Louis érseke volt. II. János Pál pápa személyes barátsága jeleként 1999-es amerikai látogatása során külön kitüntette figyelmével az egyházmegyét a bíboros érdemeire való tekintettel. 20030-tól nyugdíjba vonulásáig volt Philadelphia érseke, ekkor lett bíboros. A pápa a nyugdíjba vonult Rigali bíboros-érsek szolgálatát többször igénybe vette különféle diplomácia szolgálatokban. Jelenleg az amerikai püspöki kar segélybizottságának elnöke. E bizottság tagja John Gaydos, az AEÁ 271 aktív, hivatalban levő püspökének egyike (az amerikai püspökök összlátszáma 456), 1997-től Jefferson City egyházi vezetője.

Aktuális


Az UNESCO-jelölést előkészítő szakértői bizottság megtartotta találkozóját

A Vasárnap tavalyi 50. számában, 2011. december 11-én írtunk arról, hogy a csíksomlyói búcsút jelölték az UNESCO szellemi világörökségének listájára. A cikkben többek között nyilatkozó Orbán Szabolcs ferences elöljáró jelezte, kérdéses még, ki fogja a dokumentációt előkészítő szakértői bizottságban a rendet képviselni. Időközben megtörtént a ferences szakértő kinevezése: Bőjte Mihály ofm képviseli az erdélyi ferenceseket az ügyet tárgyaló bizottságban. Ezért kerestük meg Bőjte Mihályt, hogy a február 29-én Csíkszererdában tartott bizottsági megbeszélésen szerzett tapasztalatairól kérdezzük.

Kik alkotják a bizottságot és mi történt a találkozón?

Aktuális

Ha emberi létünk mélyébe belehasít a szenvedés, önkéntelenül is létünk ismeretlen kigondolóját kutatjuk, és rádöbbenünk arra, hogy aki kigondolt bennünket, az nem lehet más, mint aki maga a gondolkodás, aki szeretetből tesz mindent. Rádöbbenünk arra, hogy a szeretetnek ez a forrása nem lehet más, mint aki maga a szeretet.

Íme néhány gondolat a szeretetről, amit nem kerülhetünk meg akkor sem, amikor szenvedésről van szó. Ha a szeretetről azt állítják, szenvedés, akkor a szenvedés sem lehet más, mint szeretet. Ha ez így van, akkor a legnagyobb szeretetre és a legnagyobb szenvedésre kell gondolnunk. Mindkettőt a keresztre feszített Jézusban találjuk meg.

A nagyböjt a keresztet tárja elénk: Jézus szenvedését és halálát.  Ő az, akiről mindenki elmondhatja, amit Szent Pál apostol mondott: mindvégig szeretett engem és életét áldozta értem! Ezt nem elég csak tudomásul venni. Ezzel a szeretettel és szenvedéssel párbeszédet kell folytatnunk. Úgy, ahogy azt egy remete tette.

Uram – kérdezte a remete –, voltak neked barátaid?

Panoráma

Szociális fórumra hívta a Caritas a főegyházmegye szervezeteit 

Csíksomlyóra, kétnapos tanácskozásra hívta a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas február 23–24-én az egyházmegyében működő, szociális tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, közösségek képviselőit.  A szervezőknek 52 közösség jelezte, hogy érdekli a kezdeményezés, és szívesen együttműködne a Caritas-szervezettel. A rendezvényen közülük több mint harmincan képviseltették magukat.

Első alkalommal szerveztek ilyen jellegű találkozót, mondta Márton András igazgató. A rendezvénnyel azonban nemcsak a családok, fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek vagy fogyatékkal élők körében szociális tevékenységet vállaló csoportok feltérképezése volt a cél. A Caritas munkatársai az évek során összegyűjtött tapasztalataikkal az egyházmegyében szervezett formában vagy önkéntesek csoportjában szociális munkát vállaló közösségeknek szeretnének segíteni.

Panoráma

Az apák esete az új gyes törvénnyel 

Kötelező a gyes az apáknak! Az Európai Unió pelenkázni kényszeríti az apákat! Hogy fogják majd etetni a kisbabákat az apák?! – terjedtek a rémhírek újságokban, rádióban, közösségi oldalakon. Miről is van szó? Március elsejétől a hatályba lépő sürgősségi kormányrendelet értelmében mindkét szülő köteles lesz gyermeknevelési szabadságot kivenni. A rendelet kimondja, hogy annak a szülőnek, amelyik nincs gyesen, kötelező módon ki kell vennie minimum egy hónapot gyereknevelésre. Ha ezzel a lehetőséggel a dolgozó fél nem akar élni, a gyes egy hónappal rövidebb lesz, azaz a gyermeknevelési szabadságon levő szülő 23 vagy 11 hónapot tölthet gyermeke gondozásával. Amennyiben a dolgozó szülő egy hónapig otthon marad, a gyermeknevelési támogatás az utolsó 12 hónapban kapott fizetése átlagának a 75 százalékát fogja kitenni, azonban ez nem haladhatja meg a 3400 lejt.

Panoráma

Rendhagyó, hangulatosra sikeredett rendezvény keretében köszöntötték tisztelői a 70. életévét nemrég betöltött Molnos Lajos költőt, újság­írót és politikust február 20-án Kolozsváron. A Szent Mihály plébánia nőszövetségének dísz­ter­mében a nőszövetség elnöke, Fábián Mária elnök az írók, politi­kusok felelősségéről beszélt a nemzet értékeinek ápolása, megőrzése terén. Mol­nos Lajos és társai ezt nemcsak a kommunizmus, hanem Kolozsvár „funarióta” időszakában is kitartással tették.

Panoráma

Önkéntes beteglátogató képzés Szatmáron

A szenvedés testi és lelki okairól, a beteglátogatás missziós lehetőségeiről beszélgettek február 24–25-én az önkéntes beteglátogatói képzés kétnapos találkozóján, amelyet a Bethlen Gábor Alap támogat. Az idén új ciklussal újraindult önkéntes beteglátogatói képzés résztvevői a szenvedés pszichológiájáról és a szenvedésből adódó misszió felfedezéséről hallhattak ez alkalommal.

Először a résztvevők saját életükben vizsgálták meg a nehézségeket, majd Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens beszélt a fájdalom problematikájáról.

Panoráma

Életkép Vicéről 

Életem tizenkét évét gondozott gyerekekkel osztottam meg, ezt szeretném a jövőben is tenni. Az évek folyamán részben szétfoszlott álomként éltem meg azokat a reményeket, amelyeket gyerekeim vonatkozásában tápláltam. Szerettem volna megosztani velük az életemet, hogy átélhessék, megtapasztalhassák, mit jelent a kreativitás, a tanulás, az alkalmazkodás, a fejlődés stb., melyek azok az eszközök, amelyekkel újjáteremthet, szebbé varázsolhat valamit, ami megomlott, összedőlt, ami sikertelen, ami nem képes a fejlődésre, nem képes jót, szépet és örömet adni. Ez a részben szertefoszlott álom kutatásra ösztönzött. Kérdések fogalmazódtak meg: miért nem sikerült eddig a nevelt, gondozott gyerekeknek sorstársaikhoz felzárkózni még 12 éves verejtékes munka után sem? Miért maradnak le a többiektől, miért sokkal nehezebb nekik a tanulás? Az alkalmazkodásban  nagy nehézségekkel küszködnek, miért?

Panoráma

Musica Transilvanica címmel hangversenyt tartott a Szent Cecíla kórus és kamara­zenekar Kolozsváron a Szent Mihály-templomban, közre­működtek Molnár Mária (szop­rán) és György Róbert (basszus) énekművészek, Vincze-Dallos Csilla koncertmester, vezényelt Potyó István. A műsorban olyan zeneszerzők egyházzenei alkotásai szerepeltek, amelyek valamilyen módon kötődnek Erdély 18–19. századi zenei életéhez. A Szent Cecília kórus repertoárjában fontos szerepet kapnak az elmúlt századok erdélyi egyházzenei alkotásai, ezeket nemcsak liturgikus keretek között, hanem koncerteken is előadják. Az énekkar aktivitásának ismertetése érdekében létrejött a kórus saját honlapja: www.ceciliakorus.ro.

Panoráma

Egyházzenei énekverseny Szatmáron

Február 25-én, a második alkalommal megrendezett Egyházzenei Énekverseny idejére megtöltötték a Hám János Iskolaközpontjának dísztermét a versenyzők és érdeklődők. Az egész egyházmegyéből érkezett fiatalok reggeltől késő délutánig váltották egymást a pódiumon, hogy bemutassák liturgikus énekismeretüket, énektudásukat, tiszta, csengő hangjukat. A 117 fellépő teljesítményét ezúttal is szakmai zsűri értékelte – dr. Ágoston Ferencz, az egyházmegyei liturgika és egyházzene bizottságának elnöke; Czol Ernő, a nagybányai Szentháromság-templom karnagya; Czier István, a nyári zenetábor vezetője és Biró Erika mezőpetri hittantanárnő –, de mindenkit igyekezett tanácsokkal is támogatni.

Panoráma

A tantárgyversenyeken va­ló részvétel mindig plusz készülést jelent, stresszt, kihívást, félelmet, örömet vegyesen. Mégis a kihívást évről évre vállalják a gyermekek, fiatalok hittanból is, annak ellenére, hogy csak kevés osztályban főtantárgy. A körzeti fordulónak (február 25-én) idén is a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum adott otthont, 42 diák vett részt rajta. Voltak, akik először jöttek el tudáspróbára, de akadt jó néhány korábbról ismerős arc is. A verseny előtt Horváth István főtanfelügyelő, Kovács Sándor főesperes és Kádár István körzeti felelős imádkoztak a résztvevőkkel, az iskola igazgatónőjével és a hitoktatókkal együtt az iskola kápolnájában. A fáradságos munka végeztével minden résztvevőt meginvitáltak a szervezők, hogy egy közös üdítőzés mellett vezessék le a felgyülemlett feszültséget.  

Panoráma

Ifjúsági csoportvezetők találkoztak 

A szatmárnémeti Scheffler János Lelkipásztori Központban rendezték február 18-án az egyházmegyei ifjúsági csoportvezetők téli találkozóját. A fiatalok amellett, hogy messziről érkezett barátaikkal találkoztak, megosztották élményeiket, meséltek a plé­bá­niájukon megvalósuló ifjú­sági foglalkozásokról, és szellemi útravalót is kaptak.

Panoráma

Nagyböjtben a keresztény ember önvizsgálatot tart. Elcsendesedik, böjtöl, imádkozik, keresi életében Isten alkotását, keresi a maga útját Isten tervében. A megtisztulás időszaka ez, amikor nemcsak a húst, hanem a káros szenvedélyeket, hanyag élvezeteket is háttérbe szorítjuk. Az önként történő lemondás felszabadít, a figyelem elmozdítása a hétköznapiból való kilépést hozza, az istenkeresés az ünnepet készíti elő. Az imádság, a csend a felkészülésben központi helyet kap. Így tudunk elrugaszkodni, lélekben is megújulni.

Panoráma

Cserkész lelki napok Nagyenyeden és Farkaslakán 

Nem egy közönséges hétvége volt a február 24–26. közötti a cserkészek számára: Nagyenyeden és Farkaslakán az évente megszervezett, CSELEN néven ismert lelki napokon vettek ugyanis részt. Az egyéni értékek gyümölcsöztetése, valamint a csapatmunka szolgált témaként mindkét helyszínen.

Panoráma

A fiataloknak szükségük van előttük járó felnőttekre, pozitív példaképekre, akikre felnézhetnek, s akik megmutatják a keskeny ösvényhez vezető utat. Mert a másik, a széles út tele van talmi kincsekkel: a számítógép fiktív világával, a cigaretta, az alkohol, a drog elhülyítő mámorával, a fiatalok elméjét és dobhártyáját stimuláló, az emberi értékeket számba sem vevő, különböző klubok változatos skálájával, ahol az ember is eladható áruvá minősül… Sepsi­szentgyörgy központjában szinte naponta belebotlik az ember a fiatalokat, az egyetemistákat megcélzó, a végtelen nagy szabadságra, éjszakai életre ösztönző, különböző csábító plakátokba. A felelősség a miénk, mindannyiunké: amilyen fiatalságot nevelünk, amilyen példát mutatunk saját életünkkel, olyan lesz a következő generáció. A két út áll előttem népdal mottójára megkérdezik egyszer: akkor most melyiket válasszák?

Kitekintő

Hajdúdorogi görögkatolikus centenárium 

Ferenc József király, a ma­gyar katolikus egyház fő kegy­ura 1912. május 6-án alapította meg a Hajdúdorogi Gö­rögkatolikus Egyházmegyét, amelyet X. Szent Piusz pápa a Christifideles graeci kezdetű bullájával szentesített.

A magyar ajkú görögkatolikusság több évtizedes küzdelmének megkoronázásaként létrejött egyházmegye 162 parókiát ölelt fel, melyek előzőleg a munkácsi, eperjesi, nagyváradi, gyulafehérvár–fogarasi, a szamosújvári, az esztergomi egyházmegyékből kerültek az új egyházkormányzati szervezet joghatósága alá. Az egyházmegye létrehozása érdekében vívott küzdelem együtt járt a magyar liturgikus nyelv bevezetésével. Ebbéli törekvésük – bár egyre szélesebb körben alkalmazták azt a hivatalos görög nyelvű (előbb ószláv vagy román) liturgiaszövegek mellett – csak több évtized múltán, a II. vatikáni zsinaton, 1965. november 19-én, Dudás Miklós nyíregyházi görögkatolikus püspök által magyar nyelven bemutatott szent liturgiával legalizálódhatott.

Egy falat a léleknek

• Isten irgalma nélkül nagyon veszélyes visszamenni a múltunkba. Viszont Isten kegyelme által tenni meg mindezt – még ha az meg is szégyenít –, az a gyógyulásunkat és fejlődésünket fogja szolgálni.

• Előbb vagy utóbb életünkben bekövetkezik olyan esemény, amely meg fogja világítani mindazt, ami az eddigi éltünkben homályban volt. Rámutat bűnösségünkre, annak gyökereire, romboló hatásaira és lehetőségeire.

Útjelző

IV. parancsolat (5/2. rész) 

Érdekes közvélemény-kutatást olvastam a közelmúltban. A mai szülőknek erre a kérdésre kellett felelniük: Mit csinálnék másként, ha ma újrakezdhetném?  A szülők válasza négy fő gondolatköré csoportosítható: 1. Nagyobb következetesség. 2. Kevesebb aggódás. 3. Több együttlét. 4. Szeretetteljesebb megnyilvánulások. Ezekhez fűzném most saját gondolataimat.

Nincs olyan házasság és házastárs, aki idővel be ne látná, hogy bizony ő is „elszúrt” egyet s mást a házasságban a házastárssal, a gyermekeivel. A szomorú ebben az szokott lenni, hogy amikor erre rájönnek, akkor már rendszerint késő. Talán nem is lehet többé helyrehozni. Ezért tanulságosak lehetnek az alábbiak.

Útjelző

Gondolatok az egyetemről

140 évvel ezelőtt, 1872 őszén szavazta meg a magyar országgyűlés azt a törvénycikket, amely a kolozsvári tudományegyetem létrehozásáról rendelkezik. A tanintézet még abban a tanévben elkezdte működését. Az évforduló nem a „legkerekebb”, ám a mai (politikával és adminisztratív mozzanatokkal terhelt) egyetemviták közepette talán érdemes egy pillanatra megállnunk, visszagondolnunk erre az universitasra.

Útjelző

Sokan beszélnek ma a „könyv haláláról”, és talán nem is egészen alaptalanul. Umberto Eco és Jean-Claude Carrière fent idézett beszélgető kötetének a címe viszont mintha a probléma megoldását sugallná: a könyv valami miatt mégiscsak túléli… Lehet, hogy sokan igen, de én magam nem akarnék tőlük megszabadulni. Van bennük valami megfoghatatlan megfogható… Lényegesen több, mint puszta adathordozó.

Útjelző

Március 8-án a nők napját tartjuk. A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja azt a küzdelmet eleveníti fel, amelyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. Érdekes megvizsgálni ezt a kérdéskört a Biblia tanításának fényében. Először is kijelenthetjük, hogy a bibliai tanítás értelmében a férfi és a nő egyenrangú, nincs közöttük fölé- és alárendeltség. Ezt olvassuk: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket” (Ter 1,27). Tehát az Isten képmása együttesen a férfi és a nő, nem külön-külön.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Még farsang idején, amikor még nem a lemondás jár az ember fejében, és az egyházi év sem a lemondást, a böjtöt helyezi előtérbe, ültünk le mi, a Brassói Egyetemi Lelkészség Magcsoportja, hogy megosszuk egymással gondolatainkat a lemondásról. Érdekes beszélgetés alakult ki egy pohár forralt bor mellett (hisz hideg volt). Ebből próbáltunk egy kis ízelítőt összeállítani.

Pitypang

Életünk minden egyes napja alkalom a hiteles krisztuskövetésre és a Jézus Krisztus által hirdetett evangéliumról való tanúságtételre.  A missziós parancs teljesítése számomra a gyakorlati év második fele az Úr szőlőjében, ami most éppen Gyimesbükkön készül kitavaszodni. Látva az imádságos lelkületű ministránsokat, szolgálatukról kérdezgettem, hogy nagyböjti elköteleződésünkben is megerősítsenek gondolataik, kik fáradtságot nem ismerve mindig szabadon, szeretettel, örömmel sietnek Krisztus szol­gálatára.

Mit jelent számodra a szentmisén való részvétel?

Hírek, hirdetések

Konferencia az elmúlásról

A nagyböjti liturgikus időszak az emberi lét végességére emlékeztet. Ennek nyomasztó súlyát csak a húsvét fényében tudja a keresztény ember elviselni, hogy a világ megpróbáltatásai ne sodorják a megsemmisülés zsákutcájába. Sokszor a halál utáni életbe vetett hit az értelem fogódzójába kapaszkodik,  nemcsak hinni, de megérteni is akarja az örök életet. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az Elmúlás tényszerűsége címmel könyvbemutatóval egybekötött konferenciát szervez március 7-én délután 5 órakor a püspöki palota dísztermében. Előadást tart dr. Diósi Dávid egyetemi adjunktus (BBTE, Gyulafehérvár–Kolozsvár) Puzzle-darabok a halálról, dr. Vik János egyetemi adjunktus (BBTE, Kolozsvár) A halálközeli élmények és azok teológiai értékelése, dr. Jitianu Liviu egyetemi adjunktus (BBTE, Kolozsvár) A pokol emberi arca címmel. Minden előadás tartalmaz teológiai eszmefuttatást, de a témából adódóan konkrét, gyakorlati kérdésekre keresi a választ. Lehetőség nyílik az előadókhoz kérdéseket intézni. A rendezvény a papság számára a lelkipásztori munkához kínál szakmai továbbképzőt. Az előadás minden érdeklődő előtt nyitott. (Kovács F. Zsolt)